TERUG NAAR VACATURES

Algemeen directeur

 • DATUM GEPLAATST:
  06-11-2020

Villa Pardoes een uniek concept
Villa Pardoes is een uniek vakantieverblijf-concept met als doelgroep kwetsbare kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar die een ingrijpend ziekteproces doormaken waarvan de impact op het hele gezin groot is. De Villa staat open voor alle Nederlandstalige gezinnen ongeacht sociale klasse, geloofsovertuiging e.d. Er is géén sprake van een eigen bijdrage. Per jaar kunnen wij maar liefst 600 gezinnen een verblijf in de Villa aanbieden.

Niet alleen uit de continu uitgevoerde tevredenheidonderzoeken onder gasten blijkt een grote waardering voor Villa Pardoes. Er zijn intussen meerdere onderzoeken gepleegd naar de effecten van een ontspannende week vakantie voor een ziek kind in gezinsverband. Deze blijken zeer positief te zijn voor zowel het herstelproces van het zieke kind (voor zover er sprake kan zijn van herstel) maar ook op de psychosociale omstandigheden voor het hele gezin. Door de wijze waarop het Villa Pardoes-concept is ontwikkeld en thans wordt aangeboden is het zeer robuust en dus niet gemakkelijk kopieerbaar.

Villa Pardoes is van oorsprong een initiatief van Stichting Natuurpark De Efteling en is ondergebracht in een zelfstandige stichting met een CBF-Erkenning voor goede doelen en voldoet ook aan de NOV-eisen voor een erkende Vrijwilligersorganisatie. Het vaste team van Villa Pardoes bestaat uit een Algemeen directeur/bestuurder, die verantwoording aflegt aan de Raad van Toezicht, 8 vaste medewerkers en ongeveer 200 vrijwilligers waarvan de belangen worden behartigd door een gekozen Vrijwilligersraad. De vaste medewerkers zijn verdeeld in de teams Gastenservice en Fondsenwerving. Zij houden zich onder meer bezig met het voorlichten van ziekenhuizen, inplannen van gasten, organiseren van activiteiten, inroosteren en begeleiden van Vrijwilligers, gebouwbeheer, werven van inkomsten en verzorgen van voorlichting en PR ten behoeve van Villa Pardoes. In oktober 2020 bestaat Villa Pardoes 20 jaar.
Voor meer informatie zie https://villapardoes.nl

Functieomschrijving

Vacature Algemeen directeur
De huidige Algemeen directeur, Peter Persoon, bereikt in mei 2021 de pensioengerechtigde leeftijd, waardoor deze vacature ontstaat. De ingezette strategische koers is leidend voor de opdracht voor de nieuwe Algemeen directeur, tevens bestuurder van de organisatie.

Resultaatverwachting Algemeen directeur

 1. De bestuurlijke eindverantwoordelijkheid voor en integrale aansturing van de organisatie in nauwe samenwerking met de vaste staf, de vrijwilligers en de vrijwilligersraad.
 2. Eindverantwoordelijk voor de financiële resultaten, nieuwe relaties en met name de fondsenwerving.
 3. Het sturing geven aan de verdere implementatie en doorontwikkeling van de strategische visie van Villa Pardoes.
 4. Het realiseren van een optimale bezettingsgraad en een bestendige financiële continuïteit door het creëren van relevante partnerschappen, van meerwaarde voor Villa Pardoes en haar gasten, sponsoren, belanghebbenden, medewerkers en vrijwilligers.
 5. Het samen met de vaste staf, de vrijwilligersraad en de vrijwilligers zorgdragen voor de juiste kwaliteit van de dienstverlening aan de gasten.
 6. Het mede door een voorbeeldfunctie realiseren en het zorgdragen voor een effectief en efficiënt samenwerkend team van vaste staf en vrijwilligers vanuit goed werkgeverschap.
 7. Het positioneren en representeren van Villa Pardoes in relevante netwerken, het onderhouden en uitbouwen van relaties en samenwerkingsverbanden met donateurs / ambassadeurs en externe partners in nauwe samenwerking met de fondsenwervers.

Functie-eisen

Profiel Algemeen directeur

Een zeer belangrijke succesfactor voor deze nieuwe Algemeen directeur is de aansluiting bij de kernwaarden, visie, missie en strategische koers van Villa Pardoes. Er dient een absolute match te zijn niet alleen met de visie en strategie, maar ook in de aansluiting tussen de eigen persoonlijke drijfveren en de waarden van de organisatie. De Algemeen directeur is een persoon met een hoge gunfactor, die samen met de vaste staf, de vrijwilligersraad en vrijwilligers de gasten van Villa Pardoes een onvergetelijke tijd wil bieden en dit zowel intern als extern kan uitdragen. Een boegbeeld en rolmodel voor de kernwaarden van Villa Pardoes, die zichtbaar en aanspreekbaar is, gericht is op het verder ontwikkelen van het concept Healing Environment, een positief voorbeeld is in het aanspreken van elkaar, relationeel is ingesteld en waar nodig scherp zakelijk kan onderhandelen.
De Algemeen directeur is in staat om de verbinding te leggen tussen de veranderende maatschappelijke ontwikkelingen, de veranderende behoeften van gasten, medewerkers en vrijwilligers en de eisen, die dit stelt aan de organisatie in termen van kwaliteit en de effecten in bedrijfskundig / financieel opzicht. Hij/zij is in staat om in open communicatie met de vaste staf, vrijwilligersraad en vrijwilligers aanpassingen door te voeren waar dat nodig is. De aard van de functie brengt met zich mee, dat de werkzaamheden en het vertegenwoordigen van Villa Pardoes ook buiten normale werktijd een integraal onderdeel van de functie uitmaken.

De Algemeen directeur rapporteert aan de Raad van Toezicht. De verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn geregeld via de statuten en het reglement. 
Dit vraagt van de nieuwe algemeen directeur:

 • Een achtergrond op het gebied van hospitality, zorg of zakelijke dienstverlening en succesvolle integrale leidinggevende ervaring op voldoende strategisch niveau. Bij voorkeur ervaring in het werken met vrijwilligers.
 • In staat om visie en beleid te vertalen in effectieve en efficiënte (werk)processen. 
 • Spreekt de taal van de verschillende partners en belanghebbenden van Villa Pardoes; begrijpt wat de impact is van ziekte op de omgeving. Heeft aantoonbare affiniteit met de doelgroep van Villa Pardoes.
 • Kan maatschappelijke ontwikkelingen vertalen in nieuwe concepten voor partnerships, sponsoring en/of financiering.
 •  Is positief ingesteld, vooruitstrevend in het denken en doen en in staat om proactief in netwerken te participeren. Heeft ervaring met onderhandelen.

Persoonskenmerken

 • Energieke, warme persoonlijkheid met hoge gunfactor, echte netwerker;
 • Ondernemend en vernieuwend in het denken, initiërend met lef en ambitie, verbindende kwaliteiten gericht op het aangaan en onderhouden van duurzame relaties en nieuwe vormen van samenwerkingen, onderhandelt vanuit een win/win situatie;
 • Duidelijk, helder en consistent in communicatie; met goed gevoel voor bestuurlijke verhoudingen; kan goed schakelen tussen en acteren op verschillende niveaus bij sponsoren en partners, goede sociale antenne, inlevend, luisterend, waar nodig zakelijk, nuchter, evenwichtig, in staat tot zelfreflectie;
 • Dienstverlenende instelling; coachend, faciliterend en verbindend in de leiderschapsstijl;
 • collegiaal, op samenwerking gericht, open, toegankelijk, respectvol, waar nodig ook kritisch durven zijn.

Arbeidsvoorwaarden

De functie wordt gehonoreerd volgens de Regeling Beloning Directeuren van Goededoelenorganisaties, zoals die door Goede Doelen Nederland (GDN) wordt geadviseerd.

Over de sollicitatieprocedure

De Raad van Toezicht van Villa Pardoes wordt ondersteund door Anja Tirions MHA. Deze procedure is succesvol afgerond.

 • DATUM GEPLAATST:
  06-11-2020