BLOG

Tirions Consultancy BV
Tirions Consultancy BV07/03/2020 @ 7:01
Onafhankelijk, proactief, toekomstgericht en varend op een duidelijk maatschappelijk kompas, dat is wat de IGJ en NZa blijkens het herziene toezichtkader van raden van toezicht in de zorg verwachten. Maar het aangescherpte toezichtkader is geen oekaze. Het stuk is voor alles een kapstok voor dialoog...
Tirions Consultancy BV
Tirions Consultancy BV07/03/2020 @ 6:31
De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) scherpen het toezicht op de gezondheidszorg verder aan. 'We kennen allemaal de voorbeelden van cowboys in de zorg, faillissementen en andere tekortkomingen.'
Tirions Consultancy BV
Tirions Consultancy BV06/26/2020 @ 7:10
Cultuur is meer onderdeel geworden van corporate governance. Of is / wordt de interne toezichthouder zelf onderdeel van de organisatiecultuur?
Tirions Consultancy BV
Tirions Consultancy BV06/17/2020 @ 6:37
In de zorg- en woningcorporatiesector is sprake van een open werving waar ik groot voorstander van ben om voldoende diversiteit te bereiken. Toch heb ik ook gezien dat het gevoel van competitie soms overheerst in het bemachtigen van een (eerste) commissariaat. Dus niet alleen jezelf goed presenteren, maar zeker zelf een kritische due dilligence doen.
Tirions Consultancy BV
Tirions Consultancy BV06/15/2020 @ 7:15
De antiracisme-demonstraties brengen discriminatie en ongelijkheid weer scherp onder de aandacht, ook in Nederland. Werkgevers, gemeenten en universiteiten zeggen iets aan diversiteit te willen doen, maar echte verandering blijkt ingewikkeld en lastig. 'Er is haast bij, jongeren zijn gespreksmoe.'
Tirions Consultancy BV
Tirions Consultancy BV06/08/2020 @ 6:34
Als er 'te' voor staat is het verkeerd. Hybris of hoogmoedig leiderschap kan jouw organisatie veel schade berokkenen. Hoe herken je de signalen?
GA NAAR ONZE FACEBOOK PAGINA