BLOG

Tirions Consultancy BV
Tirions Consultancy BV09/30/2020 @ 5:47
Interessant artikel: van een one-tier board naar een two-tier board en weinig transparantie in het benoemingsproces van de commissarissen.
Tirions Consultancy BV
Tirions Consultancy BV09/28/2020 @ 5:52
Begin juli trakteerden de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de zorgsector op het ‘Kader goed bestuur’. Hoogleraren Paul Frissen en Pauline Meurs betogen waarom het niet aan de externe toezichthouders is normen voor goed bestuur op te leggen en wat er...
Tirions Consultancy BV
Tirions Consultancy BV09/25/2020 @ 6:30
De Raad van Commissarissen moet toezicht houden op het bedrijfsmanagement. Irene Mostert onderzocht de frictie die daaruit voortkomt.
Tirions Consultancy BV
Tirions Consultancy BV09/18/2020 @ 13:18
De Raad van Toezicht van #StElisabethRoosendaal zoekt vanaf januari 2021 een nieuw lid met ervaring in organisatieontwikkeling en sociale innovatie, HRM, bij voorkeur in een andere sector dan de gezondheidszorg. Een prachtige kans voor een startend toezichthouder in een waardengedreven ouderenzorgorganisatie en professionele Raad van Toezicht.

Delen wordt op prijs gesteld.

#toezichthouder #vacature #ouderenzorg #HRM #organisatieontwikkeling #socialeinnovatie #waardengedreven #raadvantoezicht
Tirions Consultancy BV
Tirions Consultancy BV09/13/2020 @ 7:07
De vraag is hoe de Raad van Toezicht of Raad van Commissarissen in een virtuele omgeving aan zijn ‘toevalsinformatie’ komt.
Tirions Consultancy BV
Tirions Consultancy BV09/08/2020 @ 7:09
#vacature lid #RaadvanToezicht achtergrond in #organisatieontwikkeling en #socialeinnovatie bij #StElisabeth #Roosendaal #ouderenzorg #NoordBrabant. Is goed op de hoogte van de huidige en toekomstige ontwikkelingen rondom #socialeinnovatie, #medezeggenschap, nieuwe vormen van #besturing, #organiseren, #leren en #ontwikkelen, het #binden en #boeien van #medewerkers, #digitalisering van werkprocessen en is nog volop actief met de toepasbaarheid ervan in organisaties. Bij voorkeur met ervaring in een andere sector dan de gezondheidszorg. Mooie kans voor een #startend #toezichthouder.

Kijk op mijn website bij de vacature voor het uitgebreide profiel en procedure. Delen in het netwerk wordt op prijs gesteld.
GA NAAR ONZE FACEBOOK PAGINA