TERUG NAAR VACATURES

Lid Raad van Toezicht profiel organisatieontwikkeling en sociale innovatie

 • DATUM GEPLAATST:
  04-09-2020

St. Elisabeth is een woonzorgcentrum voor senioren dat van oudsher hóórt bij Roosendaal. Op
een prachtige locatie met veel rust en ruimte. Een organisatie zonder poespas die bewust kiest
voor kleinschaligheid, waardoor we elkaar persoonlijk kennen. Bewoners, medewerkers en
vrijwilligers creëren samen een Thuis met Karakter.
Met circa 260 enthousiaste medewerkers en ongeveer 160 vrijwilligers biedt St. Elisabeth een
breed scala aan zorg- en dienstverlening aan de ongeveer 130 intramurale cliënten. De 60
cliënten die zelfstandig in ons complex wonen, ontvangen thuiszorg op maat. Maar ook
tijdelijke opname (bv. herstelzorg) is mogelijk. Daarnaast bieden we diensten voor senioren
woonachtig in Roosendaal en omgeving; variërend van een lekkere maaltijd in ons restaurant
tot de dagbesteding, of van het bezoeken van een gezellige activiteit tot het lid worden van
een vereniging.
Voor meer informatie zie: https://elisabethroosendaal.nl

Functieomschrijving

De Raad van Toezicht van St. Elisabeth bestaat uit 5 leden. Per 1 januari 2021 ontstaat een vacature door het einde van de zittingstermijn van de voorzitter. Deze vacature wordt door een van de zittende leden ingevuld waardoor de vacature ontstaat voor een nieuw lid Raad van Toezicht.

Functie-eisen

Specifieke eisen voor het nieuwe lid Raad van Toezicht profiel organisatieontwikkeling en sociale innovatie:

 • Kan vanuit een rol op strategisch niveau de verbanden te leggen tussen sociaal maatschappelijke ontwikkelingen en de effecten voor de ontwikkeling van de organisatie, medewerkers en samenwerkingspartners van St. Elisabeth.
 • Is goed op de hoogte van de huidige en toekomstige ontwikkelingen rondom sociale innovatie, medezeggenschap, nieuwe vormen van besturing, organiseren, leren en ontwikkelen, het binden en boeien van medewerkers, digitalisering van werkprocessen en is nog volop actief met de toepasbaarheid ervan in organisaties.
 • Brengt juist ervaring en nieuwe inzichten mee vanuit een andere sector dan de gezondheidszorg.
 • Heeft wel nadrukkelijk affiniteit met de zorgsector en ouderenzorg in het bijzonder.
 • Enthousiasme, betrokkenheid en innovatieve inbreng is belangrijker dan bestuurlijke en/of toezichthoudende ervaring.
 •  Is bereid tot het volgen van cursussen ter ontwikkeling van de invulling van de Raad van Toezicht functie.

Arbeidsvoorwaarden

De bezoldiging is passend binnen de WNT-normen.

Over de sollicitatieprocedure

De Raad van Toezicht van St. Elisabeth wordt ondersteund door Anja Tirions. Uw reactie ontvangen wij graag digitaal uiterlijk 9 oktober 2020 via de upload van uw brief en CV bij de vacature op deze website. De voordrachtbespreking met de opdrachtgever vindt plaats op 29 oktober a.s. De oriënterende gesprekken met de selectiecommissie vinden na uitnodiging plaats op woensdag 4 november a.s. in Roosendaal. De vervolggesprekken staan gepland op woensdagmiddag 18 november a.s.
Een uitgebreide profielschets met procedurebeschrijving kunt u inzien of downloaden bij deze vacature. Voor meer informatie kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met Anja Tirions op 06-29259497.

 • DATUM GEPLAATST:
  04-09-2020