TERUG NAAR VACATURES

Lid Raad van Toezicht met achtergrond in ondernemerschap en innovatie

 • STANDPLAATS:
  Dongen

 • DATUM GEPLAATST:
  20-01-2020

Maria-oord is een organisatie die op een kleinschalige wijze, dicht bij de cliënt, haar diensten op het gebied van zorg, welzijn en wonen levert. Deze diensten zijn een antwoord op de (zorg)vraag van de cliënt. De cliënt kan wonen en leven in een omgeving waarin hij/zij zich thuis voelt en die aansluit bij zijn of haar beleving. Er is ruimte voor de eigen leefstijl. Maria-oord is een maatschappelijke onderneming, die haar diensten levert aan cliënten in de gemeenten Dongen en Oosterhout.
Respect en aandacht staan centraal. De dienstverlening is gericht op kwaliteit en continuïteit van zorg en innovatie binnen een kleinschalige, flexibele setting, waar nodig in samenwerking met partners. Maria-oord wil voor haar medewerkers een goede werkgever zijn. Naast ontplooiingsmogelijkheden biedt zij ook een omgeving waarin met plezier en passie gewerkt kan worden.

Maria-oord is gevestigd in het kloostercomplex van de Zusters Franciscanessen van Dongen. Maria-oord is ontstaan vanuit deze congregatie. De verpleegafdeling van Maria-oord heeft 24 appartementen op de begane grond. Hier kunnen 24 cliënten met een indicatie vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ) verblijven. De kleinschalige woonomgeving bevat authentieke elementen van het klooster. Maria-oord biedt daarnaast thuiszorg in de directe omgeving van het kloostercomplex. Deze zorgverlening thuis kan gefinancierd worden vanuit de WLZ, zorgverzekering of de Wet Maatschappelijke Ondersteuning van de gemeente (WMO). Men kan daarnaast kiezen om op particuliere basis gebruik te maken van de voorzieningen, zoals alarmering en maaltijden.
Maria-oord is een stichting met een bestuurder en een managementteam bestaande uit een manager Wijkverpleging, een manager Verpleeghuiszorg en een manager Bedrijfsvoering. Bij Maria-oord werken circa 115 medewerkers en de nodige vrijwilligers. Voor meer informatie zie www.mariaoord.nl

Functieomschrijving

De Raad van Toezicht bestaat uit 5 leden. Door het terugtreden van twee leden Raad van Toezicht in juli 2020 ontstaan er binnen de Raad van Toezicht van Stichting Maria-oord twee vacatures. De bestuurder, de Ondernemingsraad, de Cliëntenraad en Congregatieraad worden in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over een voorgenomen benoeming.

Maria-oord is op zoek naar twee eigentijdse toezichthouders, die zich goed kunnen inleven in de specifieke levensbeschouwelijke cultuur van Maria-oord en het werken met en voor cliënten in dit werkveld. Ervaring vanuit andere sectoren dan de zorgsector wordt voor deze vacatures juist op prijs gesteld. Er is ruimte voor één ervaren en één startend toezichthouder met de bereidheid om tijd en energie te investeren in de verdere ontwikkeling in de rol van intern toezichthouder. Verbinding met de regio is een pluspunt. 
De toezichtvisie en overige informatie over deze Raad van Toezicht kunt u nalezen op
https://mariaoord.nl/raad-van-toezicht/

Functie-eisen

Lid Raad van Toezicht met achtergrond in ondernemerschap en innovatie

Deze nieuwe toezichthouder heeft een achtergrond in en is ervaren op het gebied van ondernemerschap, marketing, innovatie en commercie. Zij/hij is vanuit de huidige functie op strategische niveau gewend om vanuit een vanzelfsprekende markt- en klantoriëntatie in nieuwe kansen te denken en buiten de gebaande paden te treden. Ook om de financiële vertaalslag te kunnen maken en te werken met businesscases en scenario’s. Zij/hij is in staat zich te verplaatsen in de effecten en impact van strategische ontwikkelingen en investeringen op een kleine organisatie actief in de zorgsector. 

Samenstelling
Gestreefd wordt naar voldoende diversiteit binnen de Raad van Toezicht met een evenwichtige verdeling qua geslacht, leeftijd en sociaal maatschappelijke achtergronden. En naar een fraai palet aan talenten en persoonlijkheden om de verschillende rollen van toezichthouden goed te kunnen vervullen en de juiste scherpte te kunnen aanbrengen in de onderlinge dialoog. Door het ontstaan van deze vacatures bestaat de Raad van Toezicht uit twee mannen en een vrouw. Daarom gaat bij gelijke geschiktheid de voorkeur uit naar minimaal een vrouwelijke toezichthouder.

Arbeidsvoorwaarden

De leden Raad van Toezicht worden beloond met als uitgangspunt de geldende richtlijnen van de WNT.

Over de sollicitatieprocedure

De Raad van Toezicht van Mariaoord wordt ondersteund door Anja Tirions MHA. Voor meer informatie kunt u tijdens kantooruren contact opnemen op 06-29259497. Uw reactie ontvangen wij graag uiterlijk 10 februari a.s. digitaal via de vacature op deze website. De procedure kunt u nalezen in de profielschets.
De bespreking van alle reacties en de voordracht met de selectiecommissie vindt plaats op 12 maart a.s.. De oriënterende gesprekken met de selectiecommissie in Dongen zijn gepland overdag op donderdag 9 april a.s. en de vervolggesprekken op donderdagmiddag 16 april a.s. Daarna vindt de voordracht van de voorgenomen te benoemen kandidaten plaats aan de interne adviesgremia op donderdag 23 april tussen 15.00 en 18.00 uur. Het is de bedoeling om de procedure in april a.s. af te ronden.

 • STANDPLAATS:
  Dongen
 • DATUM GEPLAATST:
  20-01-2020