TERUG NAAR VACATURES

Lid Raad van Toezicht aandachtsgebieden ondernemerschap, innovatie, organisatieontwikkeling

  • DATUM GEPLAATST:
    31-01-2020

Het Diakonessenhuis Utrecht, Zeist en Doorn bestaat al 175 jaar. Het is het oudste Diakonessenhuis in Utrecht, Zeist, Doorn. Het oudste Diakonessenhuis van Nederland is anno nu een vooruitstrevend algemeen ziekenhuis en erkend opleidingsziekenhuis. Kwalitatief hoogwaardige, veilige en tijdige medische- en verpleegkundige zorg en een prettige ziekenhuisbeleving staan voorop. Het ziekenhuis ontvangt hiervoor regelmatig erkenningen van patiënten en onafhankelijke instanties. De manier waarop de zorg wordt verleend is toegewijd en mensgericht door 2700 medewerkers op drie locaties: Utrecht, Zeist en Doorn. Het ziekenhuis wil doen waar zij onderscheidend in is. Naast een breed scala aan behandelingen, richt het Diakonessenhuis zich daarom in het bijzonder op: oncologie, ouderenzorg, chronische zorg, de acute zorg, zorg voor vrouw & kind en electieve zorg.
De drie locatieprofielen sluiten aan bij de ambities:
·      in Utrecht richt het ziekenhuis zich op acute en complexe zorg voor stad en streek;
·      in Zeist richt het ziekenhuis zich op niet-spoedeisende en planbare laag-complexe zorg;
·      in Doorn worden poliklinische voorzieningen geboden.

Het Diakonessenhuis is daarnaast een erkend opleidingsziekenhuis en werkt daarvoor samen met diverse instellingen. Verder doen de medisch specialisten, verpleegkundigen en paramedici regelmatig wetenschappelijk onderzoek op verschillende vakgebieden. Het ziekenhuis vindt dat belangrijk voor de (medische) vooruitgang, maar ook voor de wetenschappelijke vorming van jonge zorgprofessionals. Jonge medische professionals stimuleren hen om ontwikkelingen snel in de organisatie door te voeren.
Voor meer informatie zie www.diakonessenhuis.nl.

Functieomschrijving

Momenteel bestaat de Raad van Toezicht van het Diakonessenhuis uit vijf leden. Vanwege het einde van de zittingstermijn van een van de leden ontstaat er binnen de Raad van Toezicht in maart a.s. een vacature. De Raad van Toezicht stelt de Raad van Bestuur, de Ondernemingsraad, de Cliëntenraad, de Verpleegkundige Adviesraad en het bestuur FMSD in de gelegenheid omtrent de voorgenomen benoeming advies uit te brengen. 

Samenstelling
Gestreefd wordt naar een voldoende divers samengestelde Raad van Toezicht met een evenwichtige verdeling qua geslacht, leeftijd en sociaal maatschappelijke achtergronden. Daarbij met een breed palet aan talenten en persoonlijkheden om de verschillende rollen van toezichthouden goed te kunnen vervullen en de juiste scherpte te kunnen aanbrengen in de onderlinge dialoog. 
Na vertrek van het huidige lid wiens opvolging gezocht wordt, bestaat de Raad van Toezicht uit drie mannen en een vrouw. Bij gelijke geschiktheid wordt derhalve voor deze vacature de voorkeur gegeven aan een vrouwelijke kandidaat. Voor meer informatie over de samenstelling van de Raad van Toezicht zie: https://www.diakonessenhuis.nl/over-ons/Raad-van-Toezicht


Functie-eisen

Specifiek deskundigheidsprofiel nieuw lid Raad van Toezicht met als aandachtsgebieden ondernemerschap, innovatie, organisatieontwikkeling
Gelet op de actuele thema’s en de huidige samenstelling bestaat er de behoefte om de Raad van Toezicht te versterken met een:

Lid Raad van Toezicht met de aandachtsgebieden ondernemerschap, innovatie, organisatieontwikkeling
Deze nieuwe toezichthouder weet vanuit een rol op strategisch niveau in een bij voorkeur complexe, grote organisatie de verbanden te leggen tussen sociaal maatschappelijke innovatie en de effecten voor de ontwikkeling van de organisatie, medewerkers en samenwerkingspartners van het Diakonessenhuis. Zij/hij heeft een stevige bedrijfskundige achtergrond, brengt juist nieuwe inzichten en ervaring uit andere sectoren dan de zorgsector mee en kan de vertaalslag maken naar de bedrijfsmatige effecten als lid van de Auditcommissie Financiën.
Zij/hij is goed op de hoogte van de actuele en toekomstige ontwikkelingen rondom sociale innovatie, nieuwe vormen van besturing, leiderschap, digitalisering, informatisering, organiseren, leren en ontwikkelen, transformatie, het binden en boeien van medewerkers, medezeggenschap en is nog volop actief met de toepasbaarheid ervan in organisaties.
Zij/hij zal een inspirerend klankbord voor de Raad van Bestuur en de collega toezichthouders zijn door het inbrengen van een ander perspectief, andere kansen en mogelijkheden, met gevoel voor de dynamiek binnen een ziekenhuisorganisatie.
Zij/hij is een bij voorkeur vrouwelijke, jongere generatie toezichthouder gericht op samenwerking met een open, onafhankelijke, kritische stijl en een goed evenwicht in betrokkenheid en afstand. Zij/hij staat open voor de reflectie op het eigen functioneren, is bereid tot verdere professionele ontwikkeling als toezichthouder en het voldoen aan de eisen van het accreditatieprogramma van de NVTZ.

Arbeidsvoorwaarden

De leden Raad van Toezicht worden beloond met als uitgangspunt de geldende richtlijnen van de WNT.

Over de sollicitatieprocedure

De Raad van Toezicht wordt in deze procedure ondersteund door Anja Tirions. De procedure is succesvol afgerond.

  • DATUM GEPLAATST:
    31-01-2020