TERUG NAAR VACATURES

Lid Raad van Toezicht op voordracht CCR

 • STANDPLAATS:
  Bergen op Zoom

 • DATUM GEPLAATST:
  08-01-2016

Stichting tanteLouise-Vivensis zorgt voor hoogwaardige zorg-op-maat in westelijk Brabant. In het werkgebied, van Dinteloord tot Putte, levert zij met circa 2100 medewerkers en 830 vrijwilligers een compleet dienstenpakket op het gebied van thuiszorg, (begeleid) wonen, verzorging & verpleging en aanvullende dienstverlening.
Stichting tanteLouise-Vivensis is een professionele en flexibele organisatie, waarbij slagvaardigheid, mobiliteit, flexibiliteit en klantgedrevenheid van de medewerkers gemeengoed zijn.
Voor meer informatie zie www.tantelouise-vivensis.nl

Functieomschrijving

Momenteel bestaat de Raad van Toezicht van Stichting tanteLouise-Vivensis uit zes leden. Door het terugtreden van een van de leden in verband met het einde van de zittingstermijn ontstaat er binnen de Raad van Toezicht per februari a.s. een vacature. Op deze vacature voor de toezichthouder met de deskundigheid kwaliteit van zorg is een bindende voordracht van de Centrale Cliëntenraad (CCR) van toepassing.

Samenstelling
De Raad van Toezicht heeft momenteel de gewenste omvang van zes leden met een gelijke man-vrouw verdeling. Gestreefd wordt naar een continueren van de verhouding man – vrouw. Het aftredend lid Cliëntvertegenwoordiger is een vrouw.

Functie-eisen

Algemene eisen gesteld aan de leden van de Raad van Toezicht

Het functioneren van Raden van Toezicht staat volop in de schijnwerpers. Het intern toezicht wordt steeds meer gewicht toegekend. Er worden hogere eisen gesteld aan de Raad van Toezicht en haar leden.
• De leden moeten de nodige kennis van zaken hebben om kritisch te kunnen doorvragen en beoordelen.
• Zij moeten de persoonlijkheid hebben om dat ook te doen: initiatief nemen en ‘vervelende’ vragen durven stellen.
• Er moet een cultuur zijn waarin openheid en scherpte mag en zelfs moet.

Ieder lid van de Raad van Toezicht dient geschikt te zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen. Ieder lid van de Raad van Toezicht beschikt over de specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn specifieke taak, binnen zijn rol in het kader van de profielschets van de Raad. Ieder lid van de Raad van Toezicht dient kennis van en/of affiniteit te hebben met de typische eigenheid van de regio waarin de organisatie haar vestigingen heeft.

Specifiek deskundigheidsprofiel
Specifieke eisen gesteld aan de Cliëntvertegenwoordiger in de Raad van Toezicht
• Stelt zowel professioneel als op persoonlijk vlak het “mensdenken” centraal en vormt als zodanig een tegengewicht voor het “systeemdenken” dat vele organisaties eigen is. Heeft daarin aantoonbaar brede ervaring: ofwel op hoger leidinggevend niveau binnen een organisatie in de zorgsector ofwel op het hoger wetenschappelijk niveau in een onderzoeksterrein rond zorg, cliënten of consumenten, demografie en vanuit die positie landelijk erkend en opererend als autoriteit.
• Heeft oog voor het maatschappelijk context waarin de organisatie opereert en houdt in zijn / haar adviezen en keuzes rekening met het verwerven of behouden van maatschappelijk draagvlak.
• Vanuit cliëntperspectief agendapunten kunnen benaderen en hiervoor draagvlak kunnen creëren binnen de Raad van Toezicht.
• In staat zijn om in gepaste balans de rol als gesprekspartner van de Centrale Cliëntenraad te combineren met het onafhankelijk lidmaatschap van de RvT ‘zonder last of ruggespraak’.
• Een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand.
• Inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als tanteLouise-Vivensis stellen.
• Binding met en / of kennis hebben van het regionale werkveld van de zorg.
• Inzicht in aspecten van kwaliteit en doelmatigheid binnen instellingen van de VV&T sector.
• Een bijdrage leveren aan de subcommissie van de Raad van Toezicht: Commissie Kwaliteit, Veiligheid en Innovatie.

Arbeidsvoorwaarden

De leden Raad van Toezicht worden beloond met als uitgangspunt de geldende richtlijnen van de WNT.

Wet Bestuur en Toezicht

Stichting tanteLouise-Vivensis kwalificeert zich volgens de Wet Bestuur en Toezicht als een grote onderneming. Dit heeft consequenties voor het aantal toezichthoudende functies van een toezichthouder.

Over de sollicitatieprocedure

De Raad van Toezicht laat zich in deze procedure ondersteunen door Anja Tirions MHA. Uw belangstelling kunt u kenbaar maken door uw CV met motivatiebrief via de link "solliciteer" onderaan de vacature te uploaden voor 2 februari a.s.. De complete profielschets en procedurebeschrijving kunt u downloaden via de link "meer informatie over deze vacature". Voor aanvullende vragen kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met Anja Tirions MHA op 06-29259497.

 • STANDPLAATS:
  Bergen op Zoom
 • DATUM GEPLAATST:
  08-01-2016