TERUG NAAR VACATURES

Bestuurder Maasduinen

 • STANDPLAATS:
  Kaatsheuvel

 • DATUM GEPLAATST:
  08-10-2015

Stichting Maasduinen is een eigentijdse organisatie die zich richt op de zorg en het welzijn van ouderen met als zorglocaties Vossenberg (Kaatsheuvel), Venloene (Loon op Zand), Vita (Rijen), Antoniushof (Waalwijk) en Rosagaerde (Kaatsheuvel). Daar wordt door circa 690 medewerkers en 400 vrijwilligers aan cliënten uiteenlopende woonzorg en dienstverlening geboden, variërend van zelfstandig wonen, wonen met zorg, verpleging en behandeling en zorg thuis. Voor meer informatie zie www.maasduinenzorg.nl

Functieomschrijving

De huidige bestuurder van Maasduinen zal per 1 december a.s. de organisatie verlaten in verband met het aanvaarden van een andere baan. De nieuw aan te trekken bestuurder zal met name waarde moeten toevoegen in het strategisch positioneren van Maasduinen in het externe veld vanuit een duidelijk onderscheidend concept met betrekking tot de zorg- en dienstverlening. Maar ook deze ontwikkelingen zelf kunnen vertalen naar een efficiënte organisatie met vitale teams, bedrijfsvoering met een goede balans in de borging en consolidatie. Vooral het kunnen ontwikkelen van een lange termijn strategische visie, het goed kunnen verwoorden en uitdragen in- en extern, het opbouwen en onderhouden van (relationele) netwerken, het stimuleren van planmatigheid, het kunnen faseren, procesgericht kunnen werken zijn hierin belangrijke kwaliteiten. Dit stelt specifieke eisen aan de nieuwe bestuurder op het gebied van strategisch denken, communicatieve vaardigheden, netwerken, het kunnen verbinden van mensen en ervaring met het vertalen van strategische keuzes in een goed werkende organisatie.

Functie-eisen

Branche ervaring
Ervaring opgedaan in de sector gezondheidszorg, bij voorkeur in de langdurige zorg en in ieder geval kennis hebben van de laatste ontwikkelingen in de ouderenzorg.

Functie ervaring
Ruime ervaring in een integrale management functie op minimaal MT niveau in een complexe veranderende omgeving is noodzakelijk om deze rol te kunnen vervullen.
Ervaring in het vertalen van zowel zorginhoudelijke, beleidsmatige als markt ontwikkelingen. naar strategische plannen en beleid, scenario’s en portfolio’s.
Ervaring in het ontwikkelen, onderhouden van en samenwerken in netwerken en het ontwikkelen van nieuwe initiatieven.

Managementstijl
Gezichtsbepalend voor de organisatie, cliënten en stakeholders kunnen en willen zijn.
Waarden gedreven; onderschrijft de kernwaarden van Maasduinen en de besturingsfilosofie van eigen verantwoordelijkheid voor cliënten en medewerkers.
Heeft oog en oor voor cliënten, medewerkers, betrekt hen bij zaken, is gemakkelijk toegankelijk, benaderbaar, luisterend, inlevend, maar blijft wel zakelijk.
Bevordert de binding en samenwerking; teamgericht ingesteld.
Duidelijk en helder in communicatie.
Strategische visie; denkt in kansen en mogelijkheden.
Besluitvaardig en resultaatgericht.
Planmatig, houdt overzicht, gericht op de grote lijn, bewaakt de haalbaarheid en voortgang van zaken.

Motivatie
Het gezicht willen zijn van de Maasduinen organisatie zowel intern als extern.
Goed kunnen schakelen tussen strategisch niveau en het operationaliseren en implementeren.
De Maasduinen organisatie verder willen ontwikkelen vanuit meerwaarde voor cliënten met respect voor het bestaande fundament.
Pro-actief netwerken en relaties ontwikkelen.
Goed oog en inlevingsvermogen hebben voor de (toekomstige) eisen en verwachtingen van cliënten.
Ondernemend en innovatief zijn binnen veranderende financieringsstelsels, wet- en regelgeving.
Willen initiëren, maar ook goed oog hebben voor het realiseren en borgen.

Persoonlijkheidseisen
Zeer goed toegankelijk voor mensen, luistert, stelt zich open op, heeft oprechte persoonlijke interesse voor mensen, netwerker, analytisch ingesteld, inventief denker, overtuigingskracht vanuit argumenten; is duidelijk; samenwerkingsgericht, onderhandelt vanuit een win/win situatie; bereid tot consensus, handelt doordacht, stelt prioriteiten, maakt keuzes, overziet consequenties van beslissingen, plant en organiseert, stimuleert anderen, delegeert, durft tegengas te geven, gedreven, enthousiast, autoriteit maar niet hooghartig, no nonsense, in staat tot zelfreflectie.

Formele criteria
Academisch werk- en denkniveau, een brede strategische zorginhoudelijke en bedrijfskundige oriëntatie, affiniteit met de doelgroep van de Maasduinen en de cultuur van de verschillende locaties en de omliggende regio. Ruime succesvolle leidinggevende ervaring tot en met minimaal een managementteam positie in complexe, veranderende organisaties in de zorgsector, bij voorkeur in de ouderenzorg; ervaring in het werken met zelforganiserende teams, het netwerken en onderhandelen.

Arbeidsvoorwaarden

Salariëring conform de Wet Normering Topinkomens, Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorgsector (inschaling categorie E in WNT1). De inschaling vanuit de WNT2 dient nog te worden vastgesteld.

Over de sollicitatieprocedure

Deze procedure is succesvol afgerond.

 • STANDPLAATS:
  Kaatsheuvel
 • DATUM GEPLAATST:
  08-10-2015