TERUG NAAR VACATURES

Bestuurder Savant Zorg

 • STANDPLAATS:
  Helmond

 • DATUM GEPLAATST:
  04-09-2015

Savant Zorg is een succesvolle, gecertificeerde zorgaanbieder in de regio Zuidoost Brabant die bekend staat als een respectvolle, betrokken en betrouwbare organisatie. De keuze van de cliënt staat bij ons centraal. Savant biedt een breed pakket zorg- en dienstverlening bij cliënten thuis en in woonzorgcentra. We blijven nieuwe diensten ontwikkelen om in te spelen op de veranderende zorgvraag en behoeften. Ongeveer 1.700 medewerkers en 800 vrijwilligers zetten zich dagelijks in om 3.500 cliënten te ondersteunen bij het zo zelfstandig mogelijk wonen. De begroting voor 2015 gaat uit van een exploitatiebudget van circa 60 miljoen euro met een positief resultaat.
De bestuurder van Savant Zorg heeft aan de Raad van Toezicht kenbaar gemaakt de organisatie uiterlijk 1 maart 2016 te willen verlaten.

Voor meer informatie over de organisatie, de meest recente jaarrekening en het organogram zie www.savant-zorg.nl .

Functieomschrijving

De bestuurder zal met name waarde moeten toevoegen in het doorontwikkelen van de huidige organisatie en de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening vanuit een duidelijke zorginhoudelijke visie en het implementeren van de nieuwe nog meer ondernemende manier van werken met bijbehorende cultuur. De vraagstelling en behoeften van cliënten kunnen vertalen niet alleen in een passend aanbod, maar ook naar een efficiënte organisatie, een optimale bedrijfsvoering en toekomstbestendig vastgoedbeleid met een goede balans in de borging en consolidatie. Dit stelt specifieke eisen aan de nieuwe bestuurder op het gebied van strategisch denken, communicatieve vaardigheden, ervaring met cultuurveranderings- en werkprocessen georganiseerd vanuit het cliëntperspectief, het kunnen verbinden en enthousiasmeren van mensen en het in het algemeen vertalen van strategische keuzes in een kwalitatief goed werkende en financieel gezonde organisatie.

Functie-eisen

Branche ervaring
– Ervaring opgedaan in en/of met de sector gezondheidszorg en in ieder geval aantoonbare affiniteit hebben met de (ouderen)zorg.

Functie ervaring
– Ervaring in een integrale management functie minimaal op het tweede echelon in een complexe veranderende omgeving is noodzakelijk om deze rol te kunnen vervullen.
– Ervaring in het implementeren van cultuur- en organisatieveranderingen.
– Ervaring in het vertalen van zowel zorginhoudelijke, beleidsmatige als markt ontwikkelingen in strategische plannen en beleid, scenario’s en portfolio’s.
– Ervaring in het netwerken en ontwikkelen van nieuwe initiatieven.
– Ervaring in het werken in netwerken met derden, waaronder gemeenten.

Managementstijl / Persoonlijkheidseisen
– Heeft een goed oog en oor voor cliënten, management, medewerkers, betrekt hen nadrukkelijk bij zaken, beschikt over een goede sociale antenne, is luisterend, inlevend, maar blijft zakelijk. Is omgevingssensitief.
– Leiderschapsstijl gericht op vertrouwen, delegeren en faciliteren, maar ook aanspreken op verantwoordelijkheden en resultaten.
– Bevordert de verbinding en samenwerking; een vanzelfsprekende netwerker met hoge gunfactor.
– Gezichtsbepalend en zichtbaar voor de organisatie kunnen en willen zijn.
– Duidelijk, helder en consistent in communicatie.
– Strategische visie; denkt in kansen en mogelijkheden, zet steeds een duidelijke koers uit samen met het management en medewerkers en houdt hieraan vast.
– Besluitvaardig, daadkrachtig en resultaatgericht.
– Stimulerend ten aanzien van de eigen verantwoordelijkheid.
– Plan- en procesmatig, houdt overzicht, gericht op de grote lijn, bewaakt de haalbaarheid en voortgang van zaken.

Motivatie
– De Savant Zorg organisatie verder doorontwikkelen, borgen wat goed gaat en anticiperen op nieuwe marktontwikkelingen.
– Ondernemend en innovatief zijn binnen veranderende financieringsstelsels en regelgeving.
– Pro-actief netwerken en relaties ontwikkelen.
– Goed oog en inlevingsvermogen hebben voor de (toekomstige) eisen en verwachtingen van cliënten, medewerkers en stakeholders.
– Goed kunnen schakelen tussen strategisch niveau en het operationaliseren en implementeren met als uitgangspunt goede kwaliteit van zorg, cliënt- en medewerkerstevredenheid en financiële haalbaarheid.

Formele criteria
Academisch werk- en denkniveau, een combinatie van een brede strategische zorginhoudelijke en bedrijfskundige oriëntatie, duidelijke affiniteit met de doelgroep van Savant Zorg en de bestuurlijke opdracht. Ruime succesvolle leidinggevende ervaring als bestuurder of directeur/manager op minimaal 2e echelon in complexe, veranderende organisaties in de zorgsector; affiniteit met zorgtechnologische ontwikkelingen, ervaring in het netwerken en onderhandelen.

Arbeidsvoorwaarden

Beloning conform WNT, Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorgsector categorie F (2014).

Over de sollicitatieprocedure

De Raad van Toezicht wordt in deze procedure begeleid door Anja Tirions MHA. Zij is tijdens kantooruren bereikbaar op 06-29259497.
Het volledige profiel met procedurebeschrijving kunt u hierboven als PDF downloaden door te klikken op "meer informatie". Uw reactie zien wij graag uiterlijk 21 september a.s. tegemoet door het uploaden van uw brief en CV via de link "solliciteer" onderaan deze vacature.

 • STANDPLAATS:
  Helmond
 • DATUM GEPLAATST:
  04-09-2015