TERUG NAAR VACATURES

Lid Raad van Toezicht financieel profiel Zorgstroom

 • STANDPLAATS:
  Middelburg

 • DATUM GEPLAATST:
  11-06-2015

Zorgstroom is een Zeeuwse organisatie die haar diensten op het gebied van wonen, zorg en dienstverlening vooral aanbiedt op Walcheren in de gemeenten Veere, Middelburg en Vlissingen. Zorgstroom neemt deel in diverse zorgketens en netwerken, waaronder de zorgketens dementie, het netwerk palliatieve zorg en de CVA keten, die ondergebracht zijn in de Stichting Ketenzorg Midden en Noord Zeeland. Er wordt intensief met partners in en buiten het gebied samengewerkt.
Zorgstroom levert met 1772 medewerkers zorg en diensten aan mensen, die met een vraag voor ondersteuning bij haar komen. De diensten geven ondersteuning bij de ervaren kwaliteit van leven en leveren een positieve bijdrage aan welzijn, participatie, wonen en gezondheid van haar klanten. De zorg van Zorgstroom is gebaseerd op het landelijke Kwaliteitskader Verantwoorde Zorg. Hierbij staan de wensen en behoeften van cliënten ten aanzien van uw woon- en leefomgeving, mentaal welbevinden, participatie en lichamelijke gezondheid voorop. Bij Zorgstroom vinden cliënten de ruimte om het eigen leven te leiden op een manier die bij hen past. De medewerkers ondersteunen en stimuleren dit. Zorgstroom is in het bezit van het certificaat EN 15224:2012 ISO voor de zorg en welzijn. De financiers van Zorgstroom zijn de gemeenten (Wmo), het zorgkantoor (WLZ) en de zorgverzekeraar (Zvw).
Voor meer informatie zie www.zorgstroom.nl

Functieomschrijving

De Raad van Toezicht van Zorgstroom bestaat normaliter uit 5 leden. Door het wegens onverenigbaarheid noodgedwongen terugtreden van de voorzitter en een lid zijn er binnen de Raad van Toezicht van Zorgstroom per direct twee vacatures ontstaan.

Zorgstroom is een stichting. Volgens de criteria van de Wet Bestuur en Toezicht is Zorgstroom vanuit het jaarrekeningenrecht op basis van de huidige balansdata gekwalificeerd als een grote organisatie. Dit heeft mogelijk consequenties voor het aantal toezichthoudende functies en/of het kunnen aanvaarden van de voorzittersrol.

Functie-eisen

Specifiek deskundigheidsprofiel Lid Raad van Toezicht deskundigheid financieel

Vanwege de verdeling van aandachtsgebieden binnen de Raad van Toezicht zal het nieuw te benoemen lid deel uit maken van de audit-commissie.
Hij/zij heeft aantoonbare bedrijfseconomische en financiële kennis en bestuurlijke ervaring, bijvoorbeeld in een positie als CFO in een organisatie van waaruit hij/zij goed bekend is met het publieke domein en bij voorkeur ook de zorgsector. Dat betekent dat hij/zij financiële cijfers kan interpreteren, ‘er achter’ kan kijken en inzicht heeft in de strategische implicaties voor de langere termijn. Hij/zij heeft al goed inzicht in de ontwikkelingen in de zorgsector met in het bijzonder de ouderenzorg en/of is bereid zich hier verder in te verdiepen. Hij/zij is op korte termijn beschikbaar voor toetreding. Ervaring als toezichthouder is een pluspunt. Hij/zij is bij voorkeur op reisafstand woonachtig of werkzaam in de regio rondom het werkgebied van Zorgstroom.

Arbeidsvoorwaarden

De Raad van Toezicht wordt beloond volgens de geldende richtlijnen van de WNT.

Over de sollicitatieprocedure

De procedure is succesvol afgerond.

 • STANDPLAATS:
  Middelburg
 • DATUM GEPLAATST:
  11-06-2015