TERUG NAAR VACATURES

Lid Raad van Toezicht PSW profiel zorg

 • STANDPLAATS:
  Roermond

 • DATUM GEPLAATST:
  01-06-2015

PSW (Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg) biedt zorg en ondersteuning aan kinderen, jongeren, (jong)volwassenen en senioren met een verstandelijke handicap bij wonen, dagbesteding/onderwijs/werk, en vrije tijd. Zorg en ondersteuning worden geboden in of vanuit kleinschalige centra/afdelingen midden in de samenleving.
PSW wil bevorderen dat mensen met een verstandelijke handicap zoveel mogelijk zelf richting en inhoud kunnen geven aan hun eigen leven. PSW werkt vanuit een houding van respect voor de eigenheid van zijn cliënten, kinderen en volwassenen.
Bij PSW werken 836 professionele medewerkers (520 fte) en 439 vrijwilligers voor 1310 cliënten. De leiding van PSW berust bij de bestuurder. Het Centraal Bureau is gevestigd in Roermond.
Anno 2015 is PSW een organisatie met een hoge tevredenheid van cliënten/ouders/verwanten en medewerkers. De financiële positie is een gezonde.
Voor meer informatie over de organisatie: www.pswml.nl en www.pswlokaal.nl.

Functieomschrijving

De Raad van Toezicht van PSW bestaat statutair uit minimaal vijf leden. Door het overlijden van een van de leden is per direct een vacature ontstaan. Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar en zijn eenmaal herbenoembaar. De maximale zittingsperiode is acht jaar.

Functie-eisen

Algemene eisen aan alle individuele leden

• Affiniteit met doelgroep/werkveld van PSW.
• Draagt medezeggenschap van cliënten en ouders/verwanten een warm hart toe.
• Binding met de regio waarin PSW werkzaam is; echter niet werkzaam bij een aanbieder van langdurige zorg in deze regio of bij één van de belangrijke stakeholders of netwerkpartijen.
• In staat om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen/bewaken.
• Binding met de Taak en de strategie van PSW zoals geformuleerd in het strategisch beleidsplan.
• Beschikt over het onderscheidend vermogen om altijd het cliëntbelang en het belang van PSW leidend te laten zijn en dus af te kunnen zien van de behartiging van elk deelbelang en volledig zonder last of ruggespraak te willen functioneren.
• Onafhankelijk, kritisch en integer.
• Het vermogen een juist evenwicht te vinden tussen betrokkenheid en bestuurlijke distantie.
• Brede maatschappelijke belangstelling.
• Inzicht in maatschappelijke en politieke verhoudingen.
• Van onbesproken gedrag.
• Aantoonbare bestuurlijke kwaliteiten en/of toonaangevend in relevant vakgebied.
• Beschikken over breed netwerk en bereid zijn dit in te zetten ten behoeve van PSW.
• Bereid alle vergaderingen bij te wonen en zich daar terdege op voor te bereiden.

Specifieke eisen lid Raad van Toezicht zorg-profiel

• Brede en relevante kennis van en visie op de langdurige zorg, zowel inzake inhoud als markt- en financiële ontwikkelingen en organisatie van de zorg.
• Bestuurlijke ervaring in de langdurige zorg, bij voorkeur de gehandicaptenzorg, buiten de regio Midden- en Noord-Limburg.
• Goed zicht op maatschappelijke, zorginhoudelijke en cliëntgerichte ontwikkelingen.

Arbeidsvoorwaarden

De leden Raad van Toezicht worden beloond met als uitgangspunt de geldende richtlijnen van de WNT.

Over de sollicitatieprocedure

De procedure is succesvol afgerond.

 • STANDPLAATS:
  Roermond
 • DATUM GEPLAATST:
  01-06-2015