TERUG NAAR VACATURES

Twee leden Raad van Toezicht STMR

 • STANDPLAATS:
  Tiel

 • DATUM GEPLAATST:
  01-07-2014

STMR is een veelzijdige organisatie, die met circa 1500 medewerkers een groot scala biedt aan producten en diensten op het gebied van welzijn, wonen, zorg en services in Rivierenland. Voor zorg of hulp in allerlei levensfasen kunt u bij STMR terecht. Van jeugdgezondheidszorg tot verzorging, verpleging en hulp bij het huishouden. Maar ook voor uitleen of verhuur van hulpmiddelen en verpleegartikelen, maatschappelijk werk en cursussen. De zorg- en dienstverlening vindt plaats in de persoonlijke leefomgeving van mensen en wordt bij mensen thuis uitgevoerd of dicht bij huis aangeboden.
De organisatie heeft een eenhoofdige Raad van Bestuur en een exploitatie van circa 48 miljoen euro.
Voor meer informatie zie www.stmr.nl

Functieomschrijving

Door het terugtreden van de vice voorzitter in het vierde kwartaal van 2014 en een lid per januari 2015 ontstaan er binnen de raad van toezicht van STMR twee vacatures. De vacature van vice voorzitter wordt met een van de aanwezige leden ingevuld, zodat er extern gezocht gaat worden naar twee leden raad van toezicht. Bij voorkeur treden de nieuwe leden vanaf oktober en januari a.s. toe.
De huidige Raad van Toezicht bestaat uit 6 leden. De Raad van Toezicht van STMR komt ongeveer 10 keer bijeen, plus nog 2 keer voor een strategiebijeenkomst. Gestreefd wordt naar voldoende diversiteit en afspiegeling van de maatschappij. Bij gelijke geschiktheid gaat bij deze vacatures de voorkeur uit naar het benoemen van minimaal een vrouwelijke kandidaat.

Functie-eisen

Specifiek deskundigheidsprofiel voor de nieuwe leden

Gelet op de actuele thema’s en de huidige samenstelling bestaat er de behoefte om de raad van toezicht te versterken met:

Lid Raad van Toezicht deskundigheid financieel-bedrijfseconomisch

De voorkeur gaat uit naar een kandidaat met de volgende achtergrond:
• Financiële/ bedrijfseconomische kennis
• Ondernemerschap/ marketing
• Kennis en ervaring van transities in het sociale domein (financieringsstromen, netwerkconstructies)
• Strategische, bestuurlijke kennis en ervaring (over alle onderwerpen mee kunnen denken)
• Leiderschap, in verband met een mogelijk toekomstig voorzitterschap
• In staat tot visievorming
• Out of the box denken
• Regio kennis en ervaring/ netwerken
• Kennis en ervaring ICT/ financiële systemen en applicaties

Lid Raad van Toezicht deskundigheid (maaatschappelijk) ondernemerschap, marketing, organisatieontwikkeling.

De voorkeur gaat uit naar een kandidaat met de volgende achtergrond:
• Strategische, bestuurlijke kennis en ervaring; (over alle onderwerpen mee kunnen denken)
• Ondernemerschap/ marketing
• Organisatieontwikkeling:
o kennis en ervaring van transities in het sociale domein (denken in processen, netwerkconstructies, kennis van regelgeving en financiering in transitieproces)
o veranderkunde,
o aandachtsgebied OR, aansluitend op organisatieontwikkeling
• Leiderschap, in verband met een mogelijk toekomstig voorzitterschap
• In staat tot visievorming
• Out of the box denken
• Regio kennis en ervaring/ netwerken
• Kennis en ervaring ICT systemen en applicaties (in verband met innovaties)

Arbeidsvoorwaarden

De leden Raad van Toezicht worden beloond volgens de geldende richtlijnen van de WNT.

Over de sollicitatieprocedure

De procedure is succesvol afgerond.

 • STANDPLAATS:
  Tiel
 • DATUM GEPLAATST:
  01-07-2014