TERUG NAAR VACATURES

Lid Raad van Toezicht voor Mee West-Brabant

 • STANDPLAATS:
  Breda

 • DATUM GEPLAATST:
  06-03-2014

Algemeen
MEE West-Brabant ondersteunt jaarlijks meer dan 4000 mensen met een beperking in regio West-Brabant. Het gaat in onze cliëntondersteuning om problematiek die vaak op meerdere levensgebieden tegelijk speelt. Zoals opvoeding, leren, werken, vrienden, wonen, regelgeving en geldzaken. Een vraag of een probleem op het ene levensgebied hangt vaak sterk samen met ontwikkelingen of problemen op een ander levensgebied. Vaak zijn verschillende organisaties, instanties, wet- en regelgeving betrokken. MEE zorgt voor samenhang in het ondersteuningsaanbod en kan daardoor een spil zijn in de coördinatie van informele ondersteuning (netwerk, mantelzorgers en vrijwilligers) en formele ondersteuning (algemene en speciale voorzieningen). Hiervoor is een integrale benadering van de situatie van onze cliënten nodig.
MEE kijkt vooral naar de mogelijkheden van mensen met een beperking. In de ondersteuning is het versterken van de eigen regie, de zelfredzaamheid en de inzet van het netwerk altijd het vertrekpunt om participatie (weer) mogelijk te maken.

Deskundige professionals
Meer dan 130 deskundige medewerkers zetten zich dagelijks in om mensen met een beperking zo goed mogelijk te ondersteunen. Gedegen en actuele kennis is hierbij onmisbaar. De consulenten van MEE West-Brabant zijn deskundig op het gebied van de persoonlijke en maatschappelijke gevolgen van beperkingen en de levensvragen die daaruit voortkomen. De kwaliteit van onze dienstverlening, ons opleidingenbeleid, onze productontwikkeling, het valideren van methoden en onze opgebouwde expertise is landelijk gebundeld en geborgd in de vereniging MEE Nederland. Door de landelijke dekking is het bereik van de dienstverlening groot. Door de lokale inbedding is MEE in staat om, in samenwerking met lokale partners, ondersteuning op maat te bieden.

Voor wie we het doen
MEE biedt onafhankelijke informatie, advies en ondersteuning aan mensen met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke beperking, autisme, niet-aangeboren hersenletsel of een chronische ziekte. Meer dan 50% procent van onze cliënten is jonger dan 24 jaar.
Ook het netwerk van mensen met een beperking, zoals gezinsleden, familie, vrienden of collega’s ondersteunen wij. Zij kunnen advies of praktische ondersteuning krijgen om iemand met een beperking verder te helpen of om hun taak als mantelzorger uit te kunnen voeren.

De organisatie
De organisatie bestaat onder meer uit een Raad van Bestuur, Raad van Toezicht, Cliëntenraad en Ondernemingsraad. In de MEEcode zijn gezamenlijk kwaliteitsvoorwaarden opgesteld waaraan iedere MEE-organisatie moet voldoen. Ook is MEE West-Brabant HKZ-gecertificeerd.
Voor meer achtergrondinformatie en het jaarverslag zie www.meewestbrabant.nl .

Functieomschrijving

De Raad van Toezicht van MEE West-Brabant bestaat momenteel uit 7 leden. Eén lid is teruggetreden vanwege een onverenigbaarheid door het aanvaarden van een andere baan. Verder zal bij het vertrek van 2 leden eind van het jaar wegens het einde van de zittingstermijn deze vacatures niet worden ingevuld en gaat men zoals besloten terug naar 5 leden.
Het lid Raad van Toezicht wordt conform het reglement Raad van Toezicht benoemd door de Raad van Toezicht zelf. De Bestuurder, de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad worden in de gelegenheid gesteld zich uit te spreken over de voorgenomen benoeming.

Functie-eisen

Specifiek deskundigheidsprofiel voor het nieuwe lid

Gelet op de actuele thema’s en de samenstelling van de Raad van Toezicht bestaat er de behoefte om de Raad van Toezicht te versterken met een lid met kennis van en ervaring in de (care) zorgsector bij voorkeur vanuit een raad van bestuur of directiefunctie en/of zakelijke dienstverlening. Tevens heeft de kandidaat kennis en ervaring op het vlak van netwerksamenwerking met andere organisaties in het brede domein van de Zorg, Wonen en Welzijn. De kandidaat heeft een sterk conceptueel en strategische denkvermogen, een ondernemende en innovatieve instelling. U bent bij voorkeur een ervaren toezichthouder met affiniteit met de zorg en dienstverlening aan mensen met een beperking. Dit nieuwe lid is eventueel bereid om samen met de voorzitter van de Raad de werkgeversfunctie van de Raad ten opzichte van de bestuurder te vervullen.

Arbeidsvoorwaarden

De leden Raad van Toezicht worden beloond conform de geldende richtlijnen van de NVTZ.

Over de sollicitatieprocedure

De procedure is succesvol afgerond.

 • STANDPLAATS:
  Breda
 • DATUM GEPLAATST:
  06-03-2014