TERUG NAAR VACATURES

Lid Raad van Toezicht aandachtsgebied financieel, economisch, bedrijfsmatig

STANDPLAATS: Utrecht / Zeist / Doorn
DATUM GEPLAATST: 28-06-2019

Het Diakonessenhuis Utrecht, Zeist en Doorn bestaat al 175 jaar. Het is het oudste Diakonessenhuis in Utrecht, Zeist, Doorn. Het oudste Diakonessenhuis van Nederland is anno nu een vooruitstrevend algemeen ziekenhuis en erkend opleidingsziekenhuis. Kwalitatief hoogwaardige, veilige en tijdige medische- en verpleegkundige zorg en een prettige ziekenhuisbeleving staan voorop. Het ziekenhuis ontvangt hiervoor regelmatig erkenningen van patiënten en onafhankelijke instanties. De manier waarop de zorg wordt verleend is toegewijd en mensgericht door 2700 medewerkers op drie locaties: Utrecht, Zeist en Doorn. Het ziekenhuis wil doen waar zij onderscheidend in is. Naast een breed scala aan behandelingen, richt het Diakonessenhuis zich daarom in het bijzonder op: oncologie, ouderenzorg, chronische zorg, de acute zorg, zorg voor vrouw & kind en electieve zorg. Daarnaast profileert het ziekenhuis zich met een aantal zorginhoudelijke excellente centra: het Liesbreuk centrum, het Darmcentrum Midden Nederland en het Pijncentrum. Met die centra bevorderen zij innovatie en ondernemerschap. De drie locatieprofielen sluiten aan bij de ambities:
• in Utrecht richt het ziekenhuis zich op acute en complexe zorg voor stad en streek;
• in Zeist richt het ziekenhuis zich op niet-spoedeisende en planbare laag-complexe zorg;
• in Doorn worden poliklinische voorzieningen geboden.

Het Diakonessenhuis is daarnaast een erkend opleidingsziekenhuis en werkt daarvoor samen met diverse instellingen. Verder doen de medisch specialisten, verpleegkundigen en paramedici regelmatig wetenschappelijk onderzoek op verschillende vakgebieden. Het ziekenhuis vindt dat belangrijk voor de (medische) vooruitgang, maar ook voor de wetenschappelijke vorming van jonge zorgprofessionals. Jonge medische professionals stimuleren hen om ontwikkelingen snel in de organisatie door te voeren.
Voor meer informatie zie www.diakonessenhuis.nl

Functieomschrijving

Momenteel bestaat de Raad van Toezicht van het Diakonessenhuis uit vijf leden. Door het recentelijk overlijden van het lid met de financiële achtergrond, is er binnen de Raad van Toezicht een vacature ontstaan. De Raad van Toezicht stelt de Raad van Bestuur, de Ondernemingsraad, de Cliëntenraad, de Verpleegkundige Adviesraad en het bestuur FMSD in de gelegenheid omtrent de voorgenomen benoeming advies uit te brengen.

Samenstelling
Gestreefd wordt naar een evenwichtige verdeling tussen mannen en vrouwen. Op dit moment bestaat de Raad van Toezicht uit twee mannen en twee vrouwen. Voor meer informatie over de samenstelling van de Raad van Toezicht zie:www.diakonessenhuis.nl/over-ons/Raad-van-Toezicht

Functie-eisen

Gelet op de actuele thema’s en de huidige samenstelling bestaat er de behoefte om de Raad van Toezicht te versterken met een:

Lid Raad van Toezicht met de aandachtsgebieden financieel, economisch, bedrijfsmatig

Deze toezichthouder beschikt over stevige, brede aantoonbare financiële kennis en ervaring met de portefeuille bedrijfsvoering vanuit een positie op strategisch niveau in een grote organisatie.
Zij/hij is uitstekend in staat om financiële cijfers te interpreteren, heeft goed inzicht in de strategische implicaties voor de langere termijn, beschikt over een kritische instelling ten aanzien van financiële innovatie en kan een hoogwaardig klankbord voor de Raad van Bestuur en de collega toezichthouders zijn met gevoel voor de dynamiek binnen een ziekenhuisorganisatie. Heeft niet alleen oog voor de risico’s, maar is ook inspirerend in het zien van kansen en mogelijkheden. Kennis van de ontwikkelingen (markt, systemen, financiering) in de ziekenhuissector is een pluspunt. Het inwerken in en actueel houden van de geldende financiering en wetgeving voor deze sector binnen de gezondheidszorg is randvoorwaardelijk voor deze toezichthoudende rol.
Zij/hij is een ervaren, eigentijdse toezichthouder gericht op samenwerking met een open, onafhankelijke, kritische stijl en een goed evenwicht in betrokkenheid en afstand. Zij/hij staat open voor de reflectie op het eigen functioneren, is bereid tot verdere professionele ontwikkeling en het voldoen aan de eisen van het accreditatieprogramma van de NVTZ.
Zij/hij is de beoogd voorzitter van de Auditcommissie Financiën.

Arbeidsvoorwaarden

De leden Raad van Toezicht worden beloond met als uitgangspunt de geldende richtlijnen van de WNT.

Wet Bestuur en Toezicht

Het Diakonessenhuis kwalificeert zich volgens de Wet Bestuur en Toezicht als een grote onderneming. Dit heeft consequenties voor het aantal toezichthoudende functies van een toezichthouder.

Over de sollicitatieprocedure

De Raad van Toezicht van het Diakonessenhuis wordt ondersteund door Anja Tirions MHA. Voor meer informatie kunt u contact opnemen op 06-29259497. Uw reactie ontvangen wij graag uiterlijk 19 augustus a.s. digitaal via de vacature op deze website. Vermeld a.u.b. uw eventuele (herfst)vakantieplannen. De bespreking van alle reacties met de selectiecommissie vindt plaats op maandag 9 september a.s.
De orienterende gesprekken met de selectiecommissie vinden na uitnodiging plaats op maandagmiddag 16 (1e gespreksronde) en maandagmiddag 23 september (vervolggesprekken) a.s.

  • STANDPLAATS:
    Utrecht / Zeist / Doorn
  • DATUM GEPLAATST:
    28-06-2019