TERUG NAAR VACATURES

Lid Raad van Toezicht organisatieontwikkeling sociale innovatie op voordracht van de OR

STANDPLAATS: Veldhoven
DATUM GEPLAATST: 21-12-2018

Stichting ZuidZorg, gevestigd te Veldhoven, is de enige zorgaanbieder in Zuidoost Brabant die gespecialiseerd is in het leveren van zorg achter de voordeur, zoals verzorging en verpleging, huishoudelijke zorg en jeugdgezondheidszorg. Met behulp van betrokken zelforganiserende teams, wordt passende warme thuiszorg geleverd in de eigen vertrouwde omgeving. Bij ZuidZorg en haar dochterondernemingen zijn ongeveer 3.000 medewerkers werkzaam, waarvan dagelijks meer dan 10.000 mensen vanuit 40 locaties warme zorg ontvangen. Er wordt gewerkt met ruim 210 teams, bestaand uit 8 tot 15 zorgverleners, die snel lokaal kunnen schakelen als het op zorgverlening aankomt. Hierbij wordt mede gebruik gemaakt van het eigen kennisnetwerk en zo optimaal de krachten gebundeld met mantelzorgers en andere zorgaanbieders, zoals huisartsen, ziekenhuizen, GGZ-instellingen in het welzijnsdomein, gemeenten en verzekeraars. Puur met als hoofddoel om mensen zo zelfredzaam mogelijk te houden of maken en in de eigen vertrouwde omgeving te kunnen blijven wonen.

Missie
“Wij doen er alles aan om de gezondheid, zelfstandigheid, welzijn, veiligheid en welbevinden van onze cliënten te bevorderen, door goed samen te werken in een netwerk rondom iedere cliënt én diens omgeving. Om kort te gaan: We bevorderen de gezondheid, zelfstandigheid en welzijn van jou en alle mensen in de wijk. Kwaliteit van zorg staat daarbij voorop.”

Visie
“Met onze zelforganiserende teams, stimuleren we iedereen zoveel mogelijk op eigen kracht het beste uit hun leven te halen. Daarmee bevorderen we ieders weerbaarheid, vitaliteit en zelfredzaamheid. Om dit te bereiken, maken we gebruik van moderne technologieën en werken we intensief samen met eerstelijns en tweedelijns zorgpartners.”

“Elke medewerker van ZuidZorg werkt volgens onze kernwaarden. Wij:
– Zijn deskundig
– Passen vernieuwing toe
– Nemen verantwoordelijkheid
– Werken samen
Onder het motto: Vertrouwd Dichtbij!”

Voor meer informatie zie www.zuidzorg.nl

Functieomschrijving

De Raad van Toezicht van Zuidzorg bestaat uit vijf leden. Door het overlijden van een lid Raad van Toezicht is per direct een vacature ontstaan binnen de Raad van Toezicht van Zuidzorg op voordracht van de ondernemingsraad, die bij voorkeur per april 2019 ingevuld dient te zijn.

Functie-eisen

Algemeen

Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt rekening gehouden met algemene bestuurlijke kwaliteiten, affiniteit met de maatschappelijke doelstelling van Zuidzorg en met een voldoende diverse spreiding van deskundigheden en achtergronden.

De Raad van Toezicht als geheel moet beschikken over:
voldoende affiniteit met de gezondheidszorg in het algemeen en de doelstelling van Zuidzorg in het bijzonder;
een brede maatschappelijke binding en functioneel netwerk;
diversiteit in deskundigheid en achtergronden van allerlei aard, zoals financieel-economisch, organisatieontwikkeling/HRM, kwaliteit, veiligheid en besturing van zorg, vastgoed, openbaar bestuur, innovatie, (maatschappelijk) ondernemerschap, ICT/Ehealth, marketing, sociale, juridische en bedrijfskundige achtergronden;
onafhankelijkheid.

De leden van de Raad van Toezicht moeten ieder beschikken over:

 • een academisch werk- en denkniveau;
 • bestuurlijke en /of toezichthoudende kwaliteiten en ervaring bij voorkeur in maatschappelijke organisaties;
 • affiniteit met de doelstelling en de maatschappelijke functie van Zuidzorg;
 • inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als Zuidzorg stellen;
 • voldoende inzicht over taken en rollen tussen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur ofwel bekend zijn met de onderwerpen van corporate governance;
 • de capaciteit en de mentaliteit om de Raad van Bestuur met raad en als klankbord terzijde te staan;
 • het vermogen om het beleid van Zuidzorg en het functioneren van de Raad van Bestuur te beoordelen;
 • integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • het vermogen in teamverband te functioneren;
 • voldoende toewijding en beschikbaarheid.

De Raad van Toezicht van Zuidzorg is lid van de NVTZ. Van de leden van de Raad van Toezicht wordt verwacht, dat zij zich blijven verdiepen in de ontwikkelingen op het gebied van de gezondheidszorg in het algemeen, de maatschappelijke functie van Zuidzorg en rol van toezichthouder daarbinnen in het bijzonder. Ook dat zij zelf voldoende maatschappelijk actief zijn.

Specifiek deskundigheidsprofiel Lid Raad van Toezicht aandachtsgebied organisatieontwikkeling, sociale innovatie op voordracht van de ondernemingsraad

Deze toezichthouder weet vanuit een rol op strategisch niveau de verbanden te leggen tussen maatschappelijke ontwikkelingen, de rol van de overheid en de effecten voor inrichting, ontwikkeling van de organisatie en medewerkers van Zuidzorg. Zij/hij is goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom sociale innovatie, medezeggenschap, nieuwe vormen van organiseren, leren en ontwikkelen, het binden en boeien van medewerkers en heeft ook ervaring met de toepasbaarheid ervan in organisaties. Ervaring vanuit andere sectoren dan de zorgsector wordt op prijs gesteld.
Deze toezichthouder beschikt over een goede bestuurlijke en maatschappelijke sensitiviteit, is goed thuis in governance en kan zich op natuurlijke, onafhankelijke wijze verbinden met de ondernemingsraad van Zuidzorg zonder dat er sprake is van last en ruggespraak. Zij/hij is bij voorkeur een ervaren toezichthouder met een stevige affiniteit met financiën en kan hierdoor een bijdrage leveren aan de auditcommissie.
Zij/hij heeft sterke affiniteit met de zorg en dienstverlening aan de cliënten van Zuidzorg en woont en/of werkt op maximaal circa 1 uur reisafstand van het werkgebied.

Diversiteit
Er wordt gestreefd naar een heterogene samenstelling van de Raad van Toezicht voor wat betreft de man-vrouw verhouding, de leeftijdsopbouw, evenwichtige verdeling van de deskundigheden, de sociaal maatschappelijke afspiegeling en de verbinding met het werkgebied van de organisatie.
De Raad van Toezicht bestaat door deze vacature uit een man en drie vrouwen, waarbij bij gelijke geschiktheid de voorkeur wordt gegeven aan een jongere generatie toezichthouder, die gedurende de zittingstermijn actief zal zijn in het arbeidsproces.

Arbeidsvoorwaarden

De Raad van Toezicht wordt beloond binnen de geldende richtlijnen van de WNT.

Over de sollicitatieprocedure

De Raad van Toezicht wordt in deze procedure begeleid door Anja Tirions MHA. De procedure is succesvol afgerond.

 • STANDPLAATS:
  Veldhoven
 • DATUM GEPLAATST:
  21-12-2018