TERUG NAAR VACATURES

Lid Raad van Toezicht innovatie & maatschappelijk ondernemerschap

STANDPLAATS: Tilburg
DATUM GEPLAATST: 09-11-2018

Welzijn en geluk vormen onze leidraad
De Amarant Groep biedt ondersteuning, zorg en behandeling aan mensen met een beperking in iedere levensfase, variërend van lichte ondersteuning aan huis tot zeer intensieve specialistische zorg. Dat doen we in verbinding met de cliënt, zijn naasten en lokale cliëntenraden. We zijn gericht op in- en externe samenwerking, wanneer dat in het belang is van de cliënt. Met als meetbaar resultaat: de afname van problematiek, een grotere zelfredzaamheid en een hogere kwaliteit van leven. Welzijn en geluk vormen hierbij onze leidraad.
Naast zorg en behandeling biedt de Amarant Groep kansen en mogelijkheden op het gebied van vrije tijd, dagbesteding, opleiding en werk. We stimuleren en ondersteunen kwetsbare mensen om te leren, te groeien en sterker te worden. Dat doen we met respect voor de wensen, talenten en grenzen van onze cliënten.
Wij zijn flexibel en bewegen mee als de cliënt of de maatschappij dat van ons vraagt. Medewerkers bieden we een veilig, ondernemend en professioneel werkklimaat, met ruimte voor creatieve, innovatieve ideeën. We nodigen medewerkers uit om zich te blijven ontwikkelen, zowel persoonlijk als professioneel. Want leren houdt bij ons nooit op.
Amarant Groep biedt ondersteuning, zorg en behandeling aan kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Dat doen we onder vier merknamen: Amarant, Idris, Expertisecentrum Autisme Brabant en Pauwer. Ieder merk heeft een eigen specialisatie en een herkenbare uitstraling. De merken werken samen, met de vraag van de cliënt als leidraad.
De Amarant Groep heeft de rechtsvorm van een stichting waarbij geen sprake is van consolidatieverplichtingen. De besturing van de Amarant Groep gebeurt vanuit het bestuursbureau. De tweehoofdige Raad van Bestuur vormt samen met de -beleids- medewerkers van Management Control, HRM, Kennis, Kwaliteit & Beleid en Communicatie & PR het bestuursbureau.

De kern van de missie
De Amarant Groep ondersteunt, innoveert en positioneert zich met actuele en werkzame zorgconcepten waar mensen met een beperking en de maatschappij om vragen. De zorg die we leveren is een antwoord op de zorgvraag in elke levensfase. Het perspectief van de cliënt staat in alle zorgconcepten centraal met een meetbaar resultaat.
Wij doen dit met vakbekwame professionals die zich kenmerken door aandacht, warmte en betrokkenheid. In overleg met onze cliënten en hun vertegenwoordigers, georganiseerd in cliëntenraden.
Wij hebben de bereidheid om voortdurend te willen veranderen, we zijn creatief en laten ons zien. Als de zorgvraag dat vraagt en de omgeving dat nodig maakt.
Dit is de kern van onze missie.

Voor meer informatie zie www.amarantgroep.nl

Functieomschrijving

De Raad van Toezicht van de Amarant Groep bestaat momenteel uit 7 leden. Wegens een potentieel belangenconflict vanwege het aanvaarden van een andere baan en het einde van de zittingstermijnen ontstaan in de Raad van Toezicht een vacature per direct, een vacature per januari 2019 en een per januari 2020. Er is voor gekozen om via één werving- en selectieprocedure twee vacatures te vervullen, die bij voorkeur respectievelijk vanaf maart en oktober 2019 ingevuld worden.

Functie-eisen

Specifiek deskundigheidsprofiel Lid Raad van Toezicht aandachtsgebied innovatie & maatschappelijk ondernemerschap

 • Beschikt over relevante inhoudelijke, bestuurlijke ervaring en achtergrond in de gezondheidszorg, bij voorkeur binnen de care;
 • Heeft inzicht hoe (zorginhoudelijke, technologische en sociale) ontwikkelingen op verschillende terreinen impact hebben op de toekomst van de organisatie en hoe daarop strategisch beleid of lange termijn doelstellingen te ontwikkelen;
 • Daagt de status quo uit en stimuleert een innovatieve werkomgeving voor de ontwikkeling van nieuwe, ongebruikelijke inzichten, ideeën, producten en diensten;
 • Heeft een voldoende bedrijfskundige/bedrijfsmatige achtergrond om lid te kunnen zijn van de auditcommissie Financiën & Vastgoed;
 • Ervaring als toezichthouder is een pluspunt;
 • Is bij voorkeur bekend met de regio en/of op (maximaal 1 uur) reisafstand woonachtig of werkzaam in de regio rondom het werkgebied van de Amarant Groep.

Belangrijke eigenschappen: een kritisch verbinder, teamspeler, ondernemend, proactief, no-nonsense, dienend leiderschap, groot strategisch inzicht, brede maatschappelijke achtergrond en gevoel bij de regio.

Arbeidsvoorwaarden

De Raad van Toezicht wordt beloond volgens de geldende richtlijnen van de WNT.

Wet Bestuur en Toezicht
De Amarant Groep is een stichting. Volgens de criteria van de Wet Bestuur en Toezicht is de Amarant Groep vanuit het jaarrekeningenrecht op basis van de huidige balansdata gekwalificeerd als een grote organisatie. Dit heeft mogelijk consequenties voor het aantal toezichthoudende functies.

Over de sollicitatieprocedure

De procedure is succesvol afgerond.

 • STANDPLAATS:
  Tilburg
 • DATUM GEPLAATST:
  09-11-2018