TERUG NAAR VACATURES

Lid Raad van Toezicht profiel ondernemerschap

STANDPLAATS: Goes
DATUM GEPLAATST: 26-10-2018

Algemeen
Zorggroep Ter Weel is een zorgorganisatie in Zeeland, met tien woonzorgcentra in de regio Goes (vijf) en de regio Reimerswaal (vijf). Bijna alle locaties hebben in de afgelopen jaren een renovatie ondergaan of zijn volledig nieuw gebouwd. In de periode 2019-2021 staan er nog twee nieuwbouwprojecten gepland in Krabbendijke en Goes. Hiermee rondt Ter Weel een hele transitiefase af, waarin de huisvesting is aangepast naar de eisen van deze tijd.

De zorgvraag verandert, ouderen blijven langer thuis wonen en komen met complexere zorgvragen in de zorgcentra wonen, hierop moet ook Zorggroep Ter Weel anticiperen. Daarom wordt uitgegaan van een ondernemersplan met een looptijd van 2 jaar, met daarin zes product-marktcombinaties. Dit zijn Ter Weel Algemeen, Ter Weel Wonen, Ter Weel Zorg, Ter Weel Gemak, Ter Weel Actief en Ter Weel Kennis. Binnen deze combinaties zijn ondernemersplannen ontwikkeld, waarin we de zorg, diensten en activiteiten continue willen verbeteren.

Bij Zorggroep Ter Weel is de organisatiestructuur vrij plat, er is een managementteam, een stafafdeling en de woongroepen worden rechtstreeks aangestuurd door een teamleider. Alle medewerkers zorg, welzijn, behandeling en begeleiding zijn georganiseerd per locatie of dienst. De ondersteunende afdelingen HRM, Finance, control en informatisering, Facilitaire dienstverlening, de stafafdeling kwaliteit, beleid, informatie en innovatie en communicatie en PR zijn centraal georganiseerd. Er werken ruim 950 medewerkers en 800 vrijwilligers. De exploitatie bedraagt circa 44 miljoen euro.
Voor meer informatie zie www.terweel.nl

Functieomschrijving

De Raad van Toezicht van Zorggroep Ter Weel bestaat uit vijf personen. In verband met het verstrijken van de zittingstermijn ontstaat er een vacature in januari 2019. De bestuurder, de ondernemingsraad en centrale cliëntenraad worden in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over een voorgenomen benoeming.

Functie-eisen

Profielschets lid Raad van Toezicht

Het profiel voor een lid van de Raad van Toezicht bevat tenminste de volgende aspecten:

 • sterke affiniteit met de maatschappelijke opdracht van Zorggroep Ter Weel;
 • algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;
 • een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • het vermogen en de attitude om de Raad van Bestuur met raad en als klankbord terzijde te staan;
 • het vermogen om het beleid van Zorggroep Ter Weel en het functioneren van de Raad van Bestuur te toetsen;
 • het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;
 • integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als Zorggroep Ter Weel stellen;
 • het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de Raad van Bestuur voorgelegde aangelegenheden;
 • voldoende beschikbaarheid.

Van de afzonderlijke leden van de Raad van Toezicht wordt verwacht, dat zij maatschappelijk actief zijn en zich blijven ontwikkelen en verdiepen op het gebied van de maatschappelijke doelstelling en de zorgfunctie van Zorggroep Ter Weel.

Specifiek profiel voor het nieuwe Lid Raad van Toezicht profiel ondernemerschap

Deze toezichthouder is een ondernemer met een bedrijfskundige achtergrond en kent het eindverantwoordelijk zijn voor een grotere organisatie met een goed inzicht in en ruime ervaring met strategische vraagstukken. Zij/hij heeft een heldere visie op en ervaring met de effecten van strategische keuzes en van het werken in netwerken met andere organisaties. Deze toezichthouder is bij voorkeur werkzaam in een andere dan de zorgsector, maar kan zich wel goed inleven in de maatschappelijke opdracht, de behoefte van de huidige en toekomstige cliënten van Zorggroep Ter Weel. Daarbij is zij/hij bereid zich verder te verdiepen in de ontwikkelingen in deze sector. Zij/hij heeft een sociale en/of economische binding met Zeeland en in het bijzonder het werkgebied van Zorggroep Ter Weel.

Arbeidsvoorwaarden

De Raad van Toezicht volgt met de beloning de geldende richtlijnen van de WNT.

Wet Bestuur en Toezicht
Volgens de criteria van de Wet Bestuur en Toezicht is Zorggroep Ter Weel vanuit het jaarrekeningenrecht op basis van de huidige balansdata gekwalificeerd als een grote organisatie. Dit heeft consequenties voor het aantal toezichthoudende functies, die door een toezichthouder bekleed kunnen worden.

Over de sollicitatieprocedure

Deze procedure is succesvol afgerond.

 • STANDPLAATS:
  Goes
 • DATUM GEPLAATST:
  26-10-2018