TERUG NAAR VACATURES

Lid Raad van Toezicht Profiel zorg en innovatie

STANDPLAATS: Tiel / Nieuwegein
DATUM GEPLAATST: 01-10-2018

Per 1 januari 2018 vormen STMR en Vitras een nieuwe organisatie Santé Partners met als visie “ Vanuit een positieve gezondheidswens mensen ondersteunen”.
Vitras en STMR hebben de gezamenlijke missie om mensen te ondersteunen, zodat zij kunnen leven, wonen en meedoen zoals zij dat willen. Met deze missie als uitgangspunt onderzochten beide organisaties het afgelopen jaar de toegevoegde waarde van een fusie. Na deze zorgvuldige verkenning hebben Vitras en STMR elkaar gevonden in een visie op de toekomst en het pad om daartoe te komen. Na de interne besluitvorming hebben de externe toezichthouders Nza en ACM goedkeuring verleend. Alle medewerkers zijn overgegaan naar de nieuwe organisatie. De zorg-, hulp- en dienstverlening aan cliënten wordt aangeboden vanuit de vertrouwde merken Vitras en STMR.
Santé Partners wil de kracht, het welbevinden en de zelfstandigheid van de mensen in haar werkgebied versterken vanuit het principe van positieve gezondheid. Positieve gezondheid is een gedachtegoed waarbij een brede benadering van de ervaren gezondheid wordt gehanteerd. Naast een ‘goed functionerend’ lichaam bepalen ook je mentale welbevinden, zingeving in je leven, sociaal-maatschappelijk participeren, je kwaliteit van leven en je dagelijks (kunnen) functioneren hoe gezond jij je voelt. Santé Partners wil haar professionals vanuit dit gedachtegoed meer in hun kracht zetten. Dit gedachtegoed helpt om nog meer waarde toe te kunnen voegen aan de individuele situatie van de cliënt. Santé Partners wil zich graag ontwikkelen tot ‘specialisten in zelfstandigheid’.
Voor meer informatie over de organisatie, de dienstverlening en het werkgebied zie www.santepartners.nl

Functieomschrijving

Per 1 januari 2018 vormen Vitras en STMR de nieuwe organisatie Santé Partners. De voorbereiding van de fusie heeft ongeveer een jaar in beslag genomen. De Raad van Toezicht bestaat uit 7 leden, waarvan 4 leden van Vitras en 3 leden van STMR afkomstig zijn. De voorzitter is wegens ziekte per april jl. teruggetreden en de vice voorzitter heeft deze taak inmiddels overgenomen, maar zijn zittingstermijn loopt in juli 2019 af. Tegelijk met een ander lid Raad van Toezicht. Hierdoor ontstaan twee vacatures voor een voorzitter en lid Raad van Toezicht, waarvoor tegelijkertijd de werving- en selectieprocedure plaats vindt.

Diversiteit
De Raad van Toezicht van Santé Partners bestaat momenteel uit een man en vijf vrouwen, waarvan de man en een vrouwelijk lid terugtreden. Gelet op de huidige samenstelling en de vereiste diversiteit gaat bij gelijke geschiktheid de voorkeur uit naar mannelijke kandidaten.

Functie-eisen

Specifieke eisen lid Raad van Toezicht zorg en innovatie

Deze toezichthouder is goed bekend met de laatste ontwikkelingen in de domeinen zorg en welzijn. Hij/zij heeft bij voorkeur als bestuurder van een zorgorganisatie kennis van en ervaring op het gebied van maatschappelijk ondernemerschap (in ketens en netwerken) in het sociale domein, het zorginhoudelijke primaire proces, sociale innovatie en e-Health. Affiniteit met het juridische werkveld is een pre. De kandidaat beschikt over een ondernemende en innovatieve instelling, heeft een eigentijdse visie op innovatie in de langdurige zorg en is gewend om in nieuwe kansen te denken en buiten de gebaande paden te treden. Hij/zij is een ervaren eigentijdse toezichthouder gericht op samenwerking, die daarnaast een positieve bijdrage kan leveren aan de doorontwikkeling van de kwaliteit van het toezicht. Hij/zij beschikt over een relevant functioneel netwerk en is van onbesproken gedrag.

Arbeidsvoorwaarden

De Raad van Toezicht wordt beloond binnen de geldende richtlijnen van de WNT. De precieze bezoldiging is vermeld in de uitgebreide profielschets.

Wet Bestuur en Toezicht
Santé Partners is een stichting. Volgens de criteria van de Wet Bestuur en Toezicht is Santé Partners vanuit het jaarrekeningenrecht op basis van de huidige balansdata gekwalificeerd als een grote organisatie. Dit heeft consequenties voor het kunnen aanvaarden van een voorzitterschap en daarnaast het aantal toezichthoudende functies, dat een toezichthouder wettelijk is toegestaan te bekleden.

Over de sollicitatieprocedure

De Raad van Toezicht wordt in deze procedure begeleid door Anja Tirions MHA. Deze procedure is succesvol afgerond.

  • STANDPLAATS:
    Tiel / Nieuwegein
  • DATUM GEPLAATST:
    01-10-2018