TERUG NAAR VACATURES

Lid Raad van Toezicht besturing, kwaliteit, veiligheid van zorg

STANDPLAATS: Veldhoven
DATUM GEPLAATST: 05-07-2018

Stichting ZuidZorg, gevestigd te Veldhoven, is de enige zorgaanbieder in Zuidoost Brabant die gespecialiseerd is in het leveren van zorg achter de voordeur, zoals verzorging en verpleging, huishoudelijke zorg en jeugdgezondheidszorg. Met behulp van betrokken zelforganiserende teams, wordt passende warme thuiszorg geleverd in de eigen vertrouwde omgeving. Bij ZuidZorg en haar dochterondernemingen zijn ongeveer 3.000 medewerkers werkzaam, waarvan dagelijks meer dan 10.000 mensen vanuit 40 locaties warme zorg ontvangen. Er wordt gewerkt met ruim 210 teams, bestaand uit 8 tot 15 zorgverleners, die snel lokaal kunnen schakelen als het op zorgverlening aankomt. Hierbij wordt mede gebruik gemaakt van het eigen kennisnetwerk en zo optimaal de krachten gebundeld met mantelzorgers en andere zorgaanbieders, zoals huisartsen, ziekenhuizen, GGZ-instellingen in het welzijnsdomein, gemeenten en verzekeraars. Puur met als hoofddoel om mensen zo zelfredzaam mogelijk te houden of maken en in de eigen vertrouwde omgeving te kunnen blijven wonen.

Missie
“Wij doen er alles aan om de gezondheid, zelfstandigheid, welzijn, veiligheid en welbevinden van onze cliënten te bevorderen, door goed samen te werken in een netwerk rondom iedere cliënt én diens omgeving. Om kort te gaan: We bevorderen de gezondheid, zelfstandigheid en welzijn van jou en alle mensen in de wijk. Kwaliteit van zorg staat daarbij voorop.”

Visie
“Met onze zelforganiserende teams, stimuleren we iedereen zoveel mogelijk op eigen kracht het beste uit hun leven te halen. Daarmee bevorderen we ieders weerbaarheid, vitaliteit en zelfredzaamheid. Om dit te bereiken, maken we gebruik van moderne technologieën en werken we intensief samen met eerstelijns en tweedelijns zorgpartners.”

“Elke medewerker van ZuidZorg werkt volgens onze kernwaarden. Wij:
– Zijn deskundig
– Passen vernieuwing toe
– Nemen verantwoordelijkheid
– Werken samen
Onder het motto: Vertrouwd Dichtbij!”

Voor meer informatie zie www.zuidzorg.nl

Functieomschrijving

De Raad van Toezicht van Zuidzorg bestaat uit vijf leden. In januari 2019 loopt de zittingstermijn van de huidige voorzitter af, die wordt vervangen door een van de zittende leden. Hierdoor ontstaat de vacature voor een lid Raad van Toezicht.

Functie-eisen

Algemeen

Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt rekening gehouden met algemene bestuurlijke kwaliteiten, affiniteit met de maatschappelijke doelstelling van Zuidzorg en met een voldoende diverse spreiding van deskundigheden en achtergronden.

De Raad van Toezicht als geheel moet beschikken over:
voldoende affiniteit met de gezondheidszorg in het algemeen en de doelstelling van Zuidzorg in het bijzonder;
een brede maatschappelijke binding en functioneel netwerk;
diversiteit in deskundigheid en achtergronden van allerlei aard, zoals financieel-economisch, organisatieontwikkeling/HRM, kwaliteit, veiligheid en besturing van zorg, vastgoed, openbaar bestuur, innovatie, (maatschappelijk) ondernemerschap, ICT/Ehealth, marketing, sociale, juridische en bedrijfskundige achtergronden;
onafhankelijkheid.

De leden van de Raad van Toezicht moeten ieder beschikken over:

 • een academisch werk- en denkniveau;
 • bestuurlijke en /of toezichthoudende kwaliteiten en ervaring bij voorkeur in maatschappelijke organisaties;
 • affiniteit met de doelstelling en de maatschappelijke functie van Zuidzorg;
 • inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als Zuidzorg stellen;
 • voldoende inzicht over taken en rollen tussen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur ofwel bekend zijn met de onderwerpen van corporate governance;
 • de capaciteit en de mentaliteit om de Raad van Bestuur met raad en als klankbord terzijde te staan;
 • het vermogen om het beleid van Zuidzorg en het functioneren van de Raad van Bestuur te beoordelen;
 • integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • het vermogen in teamverband te functioneren;
 • voldoende toewijding en beschikbaarheid.

De Raad van Toezicht van Zuidzorg is lid van de NVTZ. Van de leden van de Raad van Toezicht wordt verwacht, dat zij zich blijven verdiepen in de ontwikkelingen op het gebied van de gezondheidszorg in het algemeen, de maatschappelijke functie van Zuidzorg en rol van toezichthouder daarbinnen in het bijzonder. Ook dat zij zelf voldoende maatschappelijk actief zijn.

Specifiek deskundigheidsprofiel Lid Raad van Toezicht aandachtsgebied besturing, kwaliteit en veiligheid van zorg
Deze toezichthouder heeft op strategisch niveau ervaring met de beleidsontwikkeling, het leiding geven aan de implementatie en borging van de kwaliteit en veiligheid in een innovatieve omgeving. Zij/hij is bij voorkeur bestuurder of vervult een functie op directieniveau bij een zorgorganisatie, goed op de hoogte van de zorginhoudelijke ontwikkelingen, de impact van sociale en technologische innovatie en het werken in netwerken op de kwaliteit van zorg, zodanig dat er vanuit dit perspectief een bijdrage geleverd kan worden aan de commissie Zorg, Kwaliteit en Veiligheid.
Zij/hij heeft sterke affiniteit met de zorg en dienstverlening aan de cliënten van Zuidzorg en woont en/of werkt op niet al te grote afstand van het werkgebied.

Diversiteit
Er wordt gestreefd naar een heterogene samenstelling van de Raad van Toezicht voor wat betreft de man-vrouw verhouding, de leeftijdsopbouw, evenwichtige verdeling van de deskundigheden, de sociaal maatschappelijke afspiegeling en de verbinding met het werkgebied van de organisatie.
De Raad van Toezicht bestaat door deze vacature uit twee mannen en twee vrouwen, waarbij bij gelijke geschiktheid de voorkeur wordt gegeven aan een jongere generatie toezichthouder, die gedurende de zittingstermijn actief zal zijn in het arbeidsproces.

Arbeidsvoorwaarden

De Raad van Toezicht wordt beloond binnen de geldende richtlijnen van de WNT.

Over de sollicitatieprocedure

De Raad van Toezicht wordt in deze procedure begeleid door Anja Tirions MHA.
De procedure is succesvol afgerond.

 • STANDPLAATS:
  Veldhoven
 • DATUM GEPLAATST:
  05-07-2018