TERUG NAAR VACATURES

Lid Raad van Toezicht aandachtsgebied bedrijfskundig, innovatie

STANDPLAATS: Vught
DATUM GEPLAATST: 06-07-2018

Mensen met een beperking kunnen bij Cello terecht voor specialistische (kinder)zorg, wonen, werken of vrijetijdsbesteding. Maar ook voor bijvoorbeeld (ambulante) begeleiding, behandeling en advies, thuiszorg, logeren of het volgen van een cursus. Onder het motto ‘ik zie jou’ vindt zorg en dienstverlening plaats. Met het voorgaande als gegeven speelt Cello flexibel in op de steeds veranderende (zorg)vraag, met name voor inwoners van de regio ’s-Hertogenbosch. Daarvoor werkt Cello met ruim 2.400 goed opgeleide professionals continu aan het uitbreiden, up-todate houden dan wel het verbeteren van het zorg- en dienstenaanbod en de bedrijfsvoering voor de ruim 1.750 cliënten. Belangrijke kenmerken in hun werk zijn eigen verantwoordelijkheid, respect en vertrouwen.
Met de vestigingen binnen haar organisatie en met partners verlegt Cello de focus van:
• aanbod- naar klantgedreven werken;
• van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’;
• van werknemerschap naar ondernemerschap;
• van verantwoordelijkheid verleggen naar verantwoordelijkheid nemen door vitale teams.

De individuele vraag van de cliënt is het uitgangspunt in de zorg en dienstverlening. Omdat die vraag steeds verandert, is de dienstverlening van Cello continu in beweging.
De locaties van Cello liggen verspreid in de regio noordoost Noord-Brabant, in de driehoek ‘s-Hertogenbosch – Eindhoven – Tilburg.

Voor meer informatie zie www.cello-zorg.nl

Functieomschrijving

De Raad van Toezicht van Cello bestaat uit vijf leden. In januari 2019 loopt de zittingstermijn af van de voorzitter en vice voorzitter. De voorzitter wordt door een van de zittende leden vervangen. Hierdoor ontstaan de vacatures voor twee leden Raad van Toezicht, waarvoor nu de werving- en selectieprocedure gelijktijdig wordt uitgevoerd.

Functie-eisen

Lid Raad van Toezicht aandachtsgebied bedrijfskundig, technologische en sociale innovatie

Deze toezichthouder is op strategisch niveau goed bekend met hoe (technologische en sociale) innovatie op verschillende terreinen impact heeft op de ontwikkeling van zorg- en dienstverlening aan cliënten, de werkprocessen in de organisatie, hoe daarop strategisch beleid te ontwikkelen en succesvol te implementeren. Zij/hij heeft een stevige bedrijfskundige achtergrond en goed inzicht in de bedrijfsmatige implicaties waardoor er een effectieve bijdrage geleverd wordt aan de auditcommissie.
Zij/hij heeft sterke affiniteit met de zorg en dienstverlening aan de cliënten van Cello en woont en/of werkt op niet al te grote afstand van het werkgebied.

Diversiteit
Er wordt gestreefd naar een voldoende heterogene samenstelling van de Raad van Toezicht.
De Raad van Toezicht bestaat na deze twee vacatures uit twee mannen en een vrouw. Hierdoor bestaat de voorkeur om bij gelijke geschiktheid minimaal een vrouwelijk lid te benoemen voor een van de twee vacatures.

Een van deze twee nieuwe toezichthouders wordt in goed onderling overleg benoemd als vice voorzitter.

Arbeidsvoorwaarden

De Raad van Toezicht wordt beloond binnen de geldende richtlijnen van de WNT.

Wet Bestuur en Toezicht
Cello is een stichting. Volgens de criteria van de Wet Bestuur en Toezicht is Cello vanuit het jaarrekeningenrecht op basis van de huidige balansdata gekwalificeerd als een grote organisatie. Dit heeft consequenties voor het aantal toezichthoudende functies dat wettelijk is toegestaan.

Over de sollicitatieprocedure

De Raad van Toezicht wordt in deze procedure begeleid door Anja Tirions MHA. De procedure is succesvol afgerond.

  • STANDPLAATS:
    Vught
  • DATUM GEPLAATST:
    06-07-2018