TERUG NAAR VACATURES

Lid collegiale Raad van Bestuur

STANDPLAATS: Varsseveld
DATUM GEPLAATST: 26-04-2018

Sensire is een vooruitstrevende, innovatieve organisatie in de Achterhoek en de Liemers en biedt dag en nacht verzorging, verpleging en gespecialiseerde zorg, thuis of in een van de 12 woonzorgcentra. Sensire wil altijd klaarstaan voor mensen, die zo aangewezen zijn op hulp, dat er dagelijks contact is. Maar als het even kan, heeft de zorg een zo bescheiden mogelijke plaats in het leven van mensen, zodat ze zich kunnen richten op alles wat voor hen echt belangrijk is. Een volwaardige relatie tussen klanten of bewoners en de medewerkers van Sensire steunt op echte ontmoetingen, waarin de medewerkers van Sensire hun klanten of bewoners goed leren kennen. Sensire kent enkele participaties waaronder Yunio, Happylab BV en Naast BV (www.naast.je). Bij Sensire werken ruim 2700 gepassioneerde medewerkers, bijna 800 betrokken vrijwilligers en de totaalomzet bedraagt momenteel circa 134 miljoen euro.
Voor meer informatie over de zorg- en dienstverlening en de persoonlijke verhalen van klanten en medewerkers van Sensire zie www.sensire.nl https://youtu.be/P6mfH-LsAe8

Functieomschrijving

Sensire zal de komende jaren een ingrijpende transitie moeten doormaken om ook in de toekomst een volwaardige speler te zijn in de VVT-sector. Dit proces gaat de komende jaren veel van (het management en de medewerkers van) de organisatie vragen.
Door de Raad van Toezicht is in goed onderling overleg met de bestuurder besloten om de Raad van Bestuur uit te breiden naar twee personen en een collegiale Raad van Bestuur te vormen. De verwachting is dat een tweehoofdige Raad van Bestuur ervoor zorgt, dat het bestuur ruimte houdt om de kwaliteit én de bedrijfsvoering, innovatie én groei van Sensire verder vorm en inhoud te geven. De Raad van Toezicht is daarom op zoek naar een lid van de Raad van Bestuur die, samen met de huidige bestuurder Maarten van Rixtel, de ontwikkelde strategische visie verder gaat uitwerken en implementeren. De nieuwe Raad van Bestuur opereert collegiaal en integraal, met daarnaast voor de afzonderlijke leden ook eigen aandachtsgebieden aansluitend bij de persoonlijke competenties en drijfveren.

Functie-eisen

Functieprofiel lid collegiale Raad van Bestuur

Een belangrijke succesfactor van deze tweehoofdige Raad van Bestuur is de onderlinge klik tussen beide bestuurders. Er dient een match te zijn op de visie en strategie, maar ook in personen. Tegelijkertijd dient er sprake te zijn van complementariteit. De nieuwe collega dient een collega te zijn, die wil sparren, confronteren, aanscherpen, samen voor de klus staan en gaan. En bovendien zal deze in staat moeten zijn de ‘taal’ te spreken (en te beschikken over daarbij passend handelings-repertoire) van zowel de optimalisatie- als de transformatiestrategie.
De nieuwe bestuurder zal meer intern georiënteerd zijn en zich met name richten op het realiseren van de optimalisatiestrategie. Zij/hij dient mede in dat kader in staat te zijn om als bestuurder met een achtergrond in bedrijfsvoering in brede zin te functioneren. De nieuwe bestuurder krijgt een ondernemende, veranderkundige, financiële, zakelijke en commerciële rol.
De huidige bestuurder zal zich meer richten op het realiseren van de transformatiestrategie en op de externe relaties. Hij is de motor achter technologische innovaties en digitaliseringsprocessen binnen Sensire. Het ontwikkelen van nieuwe business en daarvan afgeleide financieringsstromen vallen binnen zijn scope. Samen met de nieuwe collega wordt de implementatie van deze innovaties geborgd. Voor het overige zal het takenpakket in goed onderling overleg vanuit de competenties worden vastgesteld. De Raad van Bestuur rapporteert aan de Raad van Toezicht. De verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn geregeld via de statuten en het Bestuursreglement.
Dit vraagt van de nieuwe bestuurder:

 • Bedrijfskundige achtergrond op academisch niveau met een brede ervaring op het gebied van strategische optimalisatie- en veranderopdrachten opgedaan in een complexe omgeving met professionals.
 • Stevige leidinggevende ervaring op voldoende strategisch niveau op het gebied van bedrijfsvoering met als aandachtsgebieden Financiën, ICT, HRM, Vastgoed. Gevoel voor ondernemerschap: is vooruitstrevend in het denken en doen, is succesvol in het projectmatig werken, het effectief en efficiënt organiseren (bijvoorbeeld op het gebied van ICT, het inrichten en operationaliseren van nieuwe samenwerkingsvormen, nieuwe concepten). (Onderhandelings)ervaring op het gebied van overnames/due dilligence.
 • Ervaring in de sector gezondheidszorg is zeker niet noodzakelijk; wel aantoonbare affiniteit met de (inhoud van de) gezondheidzorg.

Persoonskenmerken

 • Ondernemend en vernieuwend in het denken met lef en ambitie;
 • Duidelijk, helder en consistent in communicatie; goede sociale antenne, inlevend, luisterend en waar nodig zakelijk;
 • Dienstverlenende instelling; coachend, faciliterend en verbindend in de leiderschapstijl;
 • Samenwerkingsgericht, collegiaal opererend, open, toegankelijk, respect hebben voor elkaar, maar waar nodig ook kritisch naar elkaar durven zijn;
 • Onderhandelt vanuit een win/win situatie;
 • Flexibel, oplossingsgericht, overziet consequenties van beslissingen, plant en organiseert;
 • Nuchter, evenwichtig, autoriteit en gezag vanuit kennis en ervaring, in staat tot zelfreflectie;
 • Beschikt over een stevig moreel kompas en is van onbesproken gedrag.

Arbeidsvoorwaarden

De functie is ingeschaald conform WNT2 in klasse IV, maximaal 172.000 euro bruto per jaar.

Over de sollicitatieprocedure

De Raad van Toezicht wordt in deze procedure begeleid door Anja Tirions MHA. Uw belangstelling kunt u tot 15 mei 2018 uitsluitend digitaal kenbaar maken door uw brief en CV via de link “solliciteer” bij de vacature op deze website te uploaden. Voor meer informatie kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met Anja Tirions via 06-29259497.De vacature blijft open staan tot de terugkoppeling van alle reacties aan de selectiecommissie heeft plaatsgevonden. De orienterende gesprekken vinden plaats na uitnodiging op 26 juni a.s. De tweede gespreksronde op 3 juli a.s.Vermeld a.u.b. uw eventuele vakantieplannen bij uw reactie.

 • STANDPLAATS:
  Varsseveld
 • DATUM GEPLAATST:
  26-04-2018