TERUG NAAR VACATURES

Lid Raad van Toezicht met bindende voordracht Clientenraad

STANDPLAATS: Utrecht / Zeist
DATUM GEPLAATST: 07-03-2018

Het Diakonessenhuis Utrecht, Zeist, Doorn is door de Diakonessen opgericht in 1844. Het oudste Diakonessenhuis van Nederland is anno nu een vooruitstrevend algemeen ziekenhuis en erkend opleidingsziekenhuis. Kwalitatief hoogwaardige, veilige en tijdige medische- en verpleegkundige zorg en een prettige ziekenhuisbeleving staan voorop. Het ziekenhuis ontvangt hiervoor regelmatig erkenningen van patiënten en onafhankelijke instanties. De manier waarop de zorg wordt verleend is toegewijd en mensgericht door 2700 medewerkers op drie locaties: Utrecht, Zeist en Doorn. Het ziekenhuis wil doen waar zij onderscheidend in is. Naast een breed scala aan behandelingen, richten het Diakonessenhuis zich daarom op vijf strategische thema’s: oncologie, ouderen, chronische zorg, de acute keten en de zorg voor vrouw & kind. Daarnaast profileert het ziekenhuis zich met een aantal zorginhoudelijke excellente centra: het Liesbreuk centrum, het Darmcentrum Midden Nederland en het Pijncentrum. Met die centra bevorderen zij innovatie en ondernemerschap. De drie locatieprofielen sluiten aan bij de ambities:

  • in Utrecht richt het ziekenhuis zich op acute en complexe zorg voor stad en streek;
  • in Zeist richt het ziekenhuis zich op niet-spoedeisende en planbare laag-complexe zorg;
  • in Doorn worden poliklinische voorzieningen geboden.

Het Diakonessenhuis is daarnaast een erkend opleidingsziekenhuis en werkt daarvoor samen met diverse instellingen. Verder doen de medisch specialisten, verpleegkundigen en paramedici regelmatig wetenschappelijk onderzoek op verschillende vakgebieden. Het ziekenhuis vindt dat belangrijk voor de (medische) vooruitgang, maar ook voor de wetenschappelijke vorming van jonge zorgprofessionals. Jonge medische professionals stimuleren hen om ontwikkelingen snel in de organisatie door te voeren, ook op de strategische thema’s.
Voor meer informatie zie www.diakonessenhuis.nl

Functieomschrijving

De Raad van Toezicht van het Diakonessenhuis bestaat uit vijf leden. Binnen deze Raad van Toezicht is een vacature ontstaan met een bindende voordracht voor de Clientenraad. De Raad van Toezicht stelt de Raad van Bestuur, de Ondernemingsraad, de Verpleegkundige Adviesraad en het bestuur FMSD in de gelegenheid omtrent de voorgenomen benoeming advies uit te brengen. Dit onder vermelding van het bindende voordrachtsrecht van de Cliëntenraad en de met de Raad van Toezicht en Cliëntenraad doorlopen procedure.

Functie-eisen

Specifiek deskundigheidsprofiel nieuw lid Raad van Toezicht aandachtsgebieden zorginhoudelijk, kwaliteit en veiligheid van zorg op bindende voordracht van de Cliëntenraad

Deze toezichthouder beschikt over zorginhoudelijke kennis van en op strategisch (werk)ervaring met de actuele ontwikkelingen van de kwaliteit en veiligheid van zorg en de effecten hiervan op patiënten, medewerkers en ketenpartners van het ziekenhuis. Van nature heeft zij/hij een brede kijk op de maatschappelijke ontwikkelingen, de focus op gastvrijheid, patiënt- en medewerkerstevredenheid, ondernemerschap en innovatie en kan dit vertalen in een eigentijdse toezichthoudende stijl. Zij/hij kan zich goed inleven in het werken met en voor patiënten in het werkveld van het Diakonessenhuis en heeft een goed gevoel voor de positie van de Cliëntenraad in het ziekenhuis. Zij /hij is een betrokken en toegankelijk gesprekspartner voor de Cliëntenraad. Indien van belang weet zij/hij de Cliëntenraad te vinden voor het ophalen van relevante informatie. Dit alles vindt plaats zonder last of ruggespraak.

Samenstelling
Gestreefd wordt naar een evenwichtige verdeling tussen mannen en vrouwen. Op dit moment bestaat de Raad van Toezicht uit vier mannen en een vrouw. In het licht van de wet Bestuur en Toezicht is het streven om bij gelijke geschiktheid een vrouwelijk lid te benoemen voor deze vacature.

Arbeidsvoorwaarden

De leden Raad van Toezicht worden beloond met als uitgangspunt de geldende richtlijnen van de WNT.

Wet Bestuur en Toezicht

Het Diakonessenhuis kwalificeert zich volgens de Wet Bestuur en Toezicht als een grote onderneming. Dit heeft consequenties voor het aantal toezichthoudende functies van een toezichthouder.

Over de sollicitatieprocedure

De Raad van Toezicht wordt in deze procedure begeleid door Anja Tirions MHA. Uw belangstelling kunt u tot 3 april 2018 uitsluitend digitaal kenbaar maken door uw brief en CV via de link “solliciteer” bij de vacature op deze website te uploaden. Vermeld daarin a.u.b. uw eventuele vakantieplannen. De volledige profielschets met beschrijving van de procedure kunt u hiernaast downloaden. Voor meer informatie kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met Anja Tirions via 06-29259497.
De data voor de orienterende gesprekken met de selectiecommissie Raad van Toezicht in Utrecht worden momenteel gepland.

  • STANDPLAATS:
    Utrecht / Zeist
  • DATUM GEPLAATST:
    07-03-2018