TERUG NAAR VACATURES

Lid Raad van Toezicht Sociale innovatie / HR

STANDPLAATS: Kloetinge
DATUM GEPLAATST: 01-03-2018

Emergis is een instelling voor geestelijke gezondheidszorg. Jaarlijks worden circa 8.000 mensen behandeld of begeleid met uiteenlopende problemen: psychiatrische stoornissen, verslaving, problemen op het gebied van wonen en werken, veiligheid, huiselijk geweld. Kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Bij Emergis werken vanuit circa 45 locaties zo’n 1300 enthousiaste en betrokken medewerkers. Als brede ggz-instelling in Zeeland werkt Emergis samen met cliënt, familie, omgeving en vele organisaties, zoals huisartsen, maatschappelijk werk, jeugdgezondheidszorg, gemeenten, politie en justitie, ouderenzorg, ziekenhuizen, scholen en onderzoekscentra.
Voor meer informatie zie www.emergis.nl

Functieomschrijving

Binnen de Raad van Toezicht van Emergis, bestaande uit 6 leden, ontstaan per juni 2018 twee vacatures. Een van de toezichthouders wordt benoemd op bindende voordracht van de centrale cliëntenraad.
De Raad van Toezicht staat een objectieve wijze van werken voor, waarin zij onafhankelijk van persoonlijke belangen het functioneren van Emergis beoordeelt. Het toezicht wordt uitgeoefend op basis van het reglement Raad van Toezicht vastgesteld op 11 september 2015. Jaarlijks is er overleg tussen een afvaardiging van de Raad van Toezicht en de Ondernemingsraad en een afvaardiging van de Raad van Toezicht en de Centrale Cliëntenraad. De Raad van Toezicht kent drie commissies: Remuneratie, Financiën en vastgoed en Zorg. De besturing- en toezichtfilosofie van Emergis is gebaseerd op de Governancecode Zorg.

Functie-eisen

Een Lid Raad van Toezicht Profiel sociale innovatie / HRM / organisatieontwikkeling

Deze toezichthouder beschikt over actuele kennis van en ervaring met het brede terrein van sociale innovatie: organisatieontwikkeling, HRM, privacy en veiligheid, cultuurveranderingsprocessen, leren en ontwikkelen. Zij/hij heeft een goed inzicht in en praktische ervaring met deze onderwerpen op het strategisch niveau van een organisatie en is in staat waarde toe te voegen in de werkgeversrol van de Raad van Toezicht. Zij/hij heeft een heldere visie op maatschappelijke ontwikkelingen en ervaring met de effecten van (cultuur)veranderprocessen op medewerkers, de ontwikkeling van medezeggenschap en van het werken in netwerken met andere organisaties. Deze toezichthouder hoeft niet afkomstig te zijn uit de zorgsector, maar kan zich goed inleven in het werken met en voor cliënten in het werkveld van Emergis. Bestuurlijke ervaring en/of al enige ervaring als toezichthouder is een pluspunt, maar geen harde eis.

Gelet op de samenstelling van de Raad van Toezicht worden vrouwelijke kandidaten van harte uitgenodigd om te reageren.

Arbeidsvoorwaarden

De leden Raad van Toezicht worden beloond met als uitgangspunt de geldende richtlijnen van de WNT.

Wet Bestuur en Toezicht
Emergis is een stichting. Volgens de criteria van de Wet Bestuur en Toezicht is Emergis vanuit het jaarrekeningenrecht op basis van de huidige balansdata nu gekwalificeerd als een grote organisatie.

Over de sollicitatieprocedure

De Raad van Toezicht wordt in deze procedure begeleid door Anja Tirions MHA. Uw belangstelling kunt u tot 26 maart 2018 uitsluitend digitaal kenbaar maken door uw brief en CV via de link “solliciteer” bij de vacature op deze website te uploaden. Voor meer informatie kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met Anja Tirions via 06-29259497.
De orienterende gesprekken met de selectiecommissie Raad van Toezicht vinden plaats in Goes op 16 mei 2018. De tweede gespreksronde op 23 mei 2018.

  • STANDPLAATS:
    Kloetinge
  • DATUM GEPLAATST:
    01-03-2018