TERUG NAAR VACATURES

Lid Raad van Toezicht aandachtsgebied ondernemerschap

STANDPLAATS: Middelburg
DATUM GEPLAATST: 01-02-2018

Stichting voor Regionale Zorgverlening (SVRZ) is een vooruitstrevende organisatie op het gebied van ouderenzorg in Zeeland.

Verspreid over Zeeland staat SVRZ garant voor specialistische ouderenzorg, maar ook voor basiszorg kunt u bij SVRZ terecht in centra voor zorg en revalidatie, onze verpleeghuizen en woonzorgcentra en ook thuis.
SVRZ beschikt over een fijnmazig netwerk van hoogwaardige voorzieningen voor kwetsbare ouderen. U vindt SVRZ in de dorpen en ook in de wijken van de Zeeuwse steden.
SVRZ biedt zorg aan ongeveer 2400 cliënten.

Binnen SVRZ zijn ruim 3.000 medewerkers en ruim 1.500 vrijwilligers werkzaam.
SVRZ is een stichting en kent een besturingsmodel met een Raad van Toezicht en een eenhoofdige Raad van Bestuur.

De doelstelling van SVRZ luidt volgens de statuten: SVRZ voorziet in de behoeften aan opvang, behandeling, verpleging, verzorging, begeleiding en welzijn aan cliënten die enigerlei vorm van hulpverlening op het gebied van ouderenzorg, verpleeghuiszorg of andere vorm van zorg behoeven.

De aanpak van SVRZ is (inmiddels ook landelijk) een begrip. De menselijke maat, 20 jaar ervaring in kleinschaligheid. Kwaliteit van zorg en bedrijfsvoering zijn vanzelfsprekend op orde. Kortom een trotse organisatie die STAAT.
Voor meer informatie zie www.svrz.nl

De missie van SVRZ is om met onze cliënten invulling te geven aan de voor hen belangrijke waarden in het leven. Deze missie vatten we samen met de slogan ‘SVRZ zorgt in Zeeland’. Zorg is hierbij meer dan alleen verzorgen van, maar krijgt echt inhoud met de kernwaarden:

 • Nabijheid
 • Vrijheid
 • Verantwoordelijkheid
 • Gelijkwaardigheid
 • Functieomschrijving

  De Raad van Toezicht van SVRZ bestaat uit 7 leden met statutaire ruimte voor maximaal 9 leden. Wegens het einde van de zittingstermijnen van diverse leden Raad van Toezicht, waaronder de toezichthouders vanuit SOKA waarmee in 2017 is gefuseerd, ontstaan er binnen de Raad van Toezicht van SVRZ twee vacatures voor lid Raad van Toezicht.
  De vacatures van beoogd voorzitter en een lid met de financiële portefeuille zijn afgelopen jaar als eerste vacant gesteld en inmiddels benoemd. Hierdoor kan de beoogd voorzitter nu bijdragen aan de samenstelling van de toekomstige Raad van Toezicht en de continuïteit in kennis en ervaring borgen.
  De Bestuurder, de Ondernemingsraad en de Centrale Cliëntenraad worden in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over de voorgenomen benoemingen.
  Als norm voor het bestuurlijk functioneren van SVRZ hanteert SVRZ de Zorgbrede Governance Code, de statuten, het reglement Raad van Toezicht en de criteria goed toezicht van de NVTZ en IGJ. Tevens zijn normen van de Wet Bestuur en Toezicht met betrekking tot het maximum aantal bestuurlijke en toezichthoudende functies van toepassing en wordt gestreefd naar diversiteit in geslacht, leeftijd, deskundigheid en maatschappelijke achtergrond. Jaarlijks vinden meerdere overleggesprekken plaats met de Centrale Cliëntenraad en de Ondernemingsraad.
  Binnen de Raad van Toezicht van SVRZ wordt momenteel gewerkt met een financiële commissie, een commissie kwaliteit & veiligheid en een remuneratiecommissie.

  Functie-eisen

  Aanvullende eisen lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied ondernemerschap

  Deze toezichthouder is een ondernemer met de eindverantwoordelijkheid voor een grote organisatie. Zij/hij heeft een goed inzicht in en ruime ervaring met strategische vraagstukken. Zij/hij heeft een heldere visie op en ervaring met de effecten van strategische keuzes en (cultuur)veranderprocessen op medewerkers, de ontwikkeling van hun medezeggenschap en van het werken in netwerken met andere organisaties. Deze toezichthouder hoeft niet afkomstig te zijn uit de zorgsector, maar kan zich goed inleven in de maatschappelijke opdracht, de huidige en toekomstige cliënten van SVRZ. Daarbij is zij/hij bereid zich verder te verdiepen in de ontwikkelingen in deze sector. Zij/hij heeft sociale en/of economische binding met het werkgebied van SVRZ.
  Bij gelijke geschiktheid wordt de voorkeur gegeven aan vrouwelijke kandidaten. Daarnaast heeft het de sterke voorkeur om voor deze twee vacatures minimaal een kandidaat te benoemen met een sociale en/of economische binding met Zeeuws Vlaanderen.

  Arbeidsvoorwaarden

  De Raad van Toezicht wordt beloond binnen de geldende richtlijnen van de WNT.

  Wet Bestuur en Toezicht
  SVRZ is een stichting. Volgens de criteria van de Wet Bestuur en Toezicht is SVRZ vanuit het jaarrekeningenrecht op basis van de huidige balansdata gekwalificeerd als een grote organisatie. Dit heeft consequenties voor het aantal toezichthoudende functies, dat een toezichthouder wettelijk is toegestaan te bekleden.

  Over de sollicitatieprocedure

  De Raad van Toezicht wordt in deze procedure begeleid door Anja Tirions MHA. Uw belangstelling kunt u tot 5 maart 2018 uitsluitend digitaal kenbaar maken door uw brief en CV via de link “solliciteer” bij de vacature op deze website te uploaden. Voor meer informatie kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met Anja Tirions via 06-29259497. De volledige profielschets kunt u hiernaast inzien en/of als pdf downloaden.
  De orienterende gesprekken met de selectiecommissie Raad van Toezicht vinden plaats in april/mei 2018. Deze data worden momenteel gepland.

 • STANDPLAATS:
  Middelburg
 • DATUM GEPLAATST:
  01-02-2018