TERUG NAAR VACATURES

Lid Raad van Toezicht VVT sector

STANDPLAATS: Waardenburg
DATUM GEPLAATST: 20-11-2017

Intrakoop is de inkoopcoöperatie van de zorg. Ongeveer 550 zorginstellingen – ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen, instellingen voor geestelijke gezondheidszorg en gehandicaptenzorg – met ruim 7.000 locaties zijn lid van Intrakoop. Intrakoop helpt zorginstellingen al meer dan vijftig jaar de meeste waarde uit het leveranciersaanbod te realiseren door kennis, ervaring en inkoopvolume van haar leden te bundelen.
Intrakoop telt ca. 55 medewerkers en wordt geleid door een directeur/bestuurder, die rapporteert aan de Raad van Toezicht. Daarnaast beslist de Algemene Ledenvergadering over de koers van Intrakoop. Twee keer per jaar wisselt het management¬team van Intrakoop op strategisch niveau van gedachten met de klankbordgroep, die bestaat uit tien leden.
Voor meer achtergrondinformatie en de jaarverslagen zie www.intrakoop.nl

Functieomschrijving

Intrakoop kent een Raad van Toezicht, bestaande uit zes leden. Twee leden treden terug in respectievelijk eerste kwartaal 2018 en december 2018 wegens persoonlijke omstandigheden of het einde van de zittingstermijn. Hierdoor ontstaan er twee vacatures voor de positie van lid Raad van Toezicht, een lid vanuit de kwaliteitszetel inkoop en een lid vanuit het ledenbestand van de VVT sector, waarvoor de werving- en selectieprocedure gelijktijdig wordt uitgevoerd.

Functie-eisen

Specifiek deskundigheidsprofiel voor het nieuwe lid met een bestuurlijke achtergrond in de VVT sector
Deze toezichthouder heeft vanuit haar/zijn huidige rol als bestuurder een innovatieve kijk op de VVT sector en gezondheidszorg in het algemeen. Daarbij is er nadrukkelijk affiniteit met de doelstelling, de meerwaarde en functie van Intrakoop en de bereidheid om de doelstelling, zoals omschreven in de statuten en de overeengekomen missie, visie en strategie van Intrakoop te onderschrijven en actief in haar / zijn netwerken te ondersteunen. Vanuit de kennis, ervaring en competenties is dit nieuwe lid Raad van Toezicht vanuit verschillende invalshoeken goed in staat als klankbord te participeren in de strategische discussie rondom de maatschappelijke meerwaarde, de (toekomstige) positionering en dienstverlening van de inkoopcoöperatie Intrakoop.
Dit lid van de Raad van Toezicht wordt benoemd uit het ledenbestand van de VVT sector.

Arbeidsvoorwaarden

De leden Raad van Toezicht worden nog beloond volgens de voormalige richtlijnen van de NVTZ, binnen de wettelijke toegestane maxima van de WNT2. De bezoldiging voor een lid Raad van Toezicht bedraagt momenteel € 5.000,00 per jaar.

Over de sollicitatieprocedure

De Raad van Toezicht wordt begeleid door Anja Tirions MHA. Uw belangstelling kunt u tot 15 januari 2018 uitsluitend digitaal kenbaar maken door uw brief met CV te uploaden via de link “solliciteer direct”. Vermeld a.u.b. uw eventuele vakantieplannen. Voor meer informatie kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met Anja Tirions via 06-29259497. De orienterende gesprekken met de selectiecommissie Raad van Toezicht in Waardenburg staan gepland op woensdagochtend 21 februari 2018.

  • STANDPLAATS:
    Waardenburg
  • DATUM GEPLAATST:
    20-11-2017