TERUG NAAR VACATURES

Lid Raad van Toezicht medisch zorginhoudelijk profiel

STANDPLAATS: Tiel
DATUM GEPLAATST: 03-11-2017

Ziekenhuis Rivierenland is een streekziekenhuis met 373 bedden op de hoofdlokatie in Tiel en met 2 buitenpoliklinieken in Culemborg en Beneden Leeuwen.

Functieomschrijving

Momenteel bestaat de Raad van Toezicht van Ziekenhuis Rivierenland uit vijf leden. Doordat een lid in verband met het aanvaarden van een nieuwe functie is terugtreden, is er binnen de Raad van Toezicht van Ziekenhuis Rivierenland een vacature ontstaan.
De Raad van Bestuur, de Ondernemingsraad, de Patiëntenadviesraad (PAR) en Medische Staf worden in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over een voorgenomen benoeming. De bedoeling is om de nieuwe toezichthouder begin 2018 te laten starten.
Gestreefd wordt naar een evenwichtige verdeling tussen mannen en vrouwen. Op dit moment bestaat de Raad van Toezicht uit drie mannen en twee vrouwen, waarbij een vrouwelijk lid terugtreedt. In het licht van de wet Bestuur en Toezicht is het streven om bij gelijke geschiktheid een vrouwelijk lid te benoemen voor deze vacature.

Functie-eisen

Specifiek deskundigheidsprofiel nieuw lid Raad van Toezicht

Gelet op de actuele thema’s en de huidige samenstelling bestaat er de behoefte om de Raad van Toezicht te versterken met:

Lid Raad van Toezicht aandachtsgebied zorginhoudelijk
Deze toezichthouder beschikt over medisch-inhoudelijke kennis van en bij voorkeur ervaring met de actuele zorginhoudelijke ontwikkelingen van de ziekenhuiszorg. Zij/hij heeft actuele (werk)ervaring op het gebied van kwaliteit en veiligheid van zorg als medisch specialist. Zij/hij kan zich goed inleven in het werken met en voor patiënten in het werkveld van Ziekenhuis Rivierenland. Zij/hij is bekend met het medisch-inhoudelijke, primaire proces, de aspecten van het organiseren van de ziekenhuiszorg, met een goed beeld van trends, innovatieve medisch/zorginhoudelijke, kwalitatieve ontwikkelingen in deze sector.
In het licht van de wet Bestuur en Toezicht is het streven om bij gelijke geschiktheid een vrouwelijk lid te benoemen voor deze vacature.

Arbeidsvoorwaarden

De leden Raad van Toezicht worden beloond met als uitgangspunt de geldende richtlijnen van de WNT.

Wet Bestuur en Toezicht

Ziekenhuis Rivierenland kwalificeert zich volgens de Wet Bestuur en Toezicht als een grote onderneming. Dit heeft consequenties voor het aantal toezichthoudende functies van een toezichthouder.

Over de sollicitatieprocedure

De Raad van Toezicht wordt begeleid door Anja Tirions MHA. Uw belangstelling kunt u tot 27 november a.s. uitsluitend digitaal kenbaar maken door uw brief met CV te uploaden via de link “solliciteer direct”. Voor meer informatie kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met Anja Tirions via 06-29259497.
De orienterende gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op maandagmiddag 22 januari a.s. vanaf 14.30 uur, de vervolggesprekken op dinsdagmiddag 30 januari vanaf 15.30 uur.

  • STANDPLAATS:
    Tiel
  • DATUM GEPLAATST:
    03-11-2017