TERUG NAAR VACATURES

Lid Raad van Toezicht profiel financieel

STANDPLAATS: Dongen
DATUM GEPLAATST: 12-01-2018

Maria-oord is een organisatie die op een kleinschalige wijze, dicht bij de cliënt, haar diensten op het gebied van zorg, welzijn en wonen levert. Deze diensten zijn een antwoord op de (zorg)vraag van de cliënt. De cliënt kan wonen en leven in een omgeving waarin hij/zij zich thuis voelt en die aansluit bij zijn of haar beleving. Er is ruimte voor de eigen leefstijl. Maria-oord is een maatschappelijke onderneming, die haar diensten levert aan cliënten in de gemeenten Dongen en Oosterhout.
Respect en aandacht staan centraal. De dienstverlening is gericht op kwaliteit en continuïteit van zorg en innovatie binnen een kleinschalige, flexibele setting, waar nodig in samenwerking met partners. Maria-oord wil voor haar medewerkers een goede werkgever zijn. Naast ontplooiingsmogelijkheden biedt zij ook een omgeving waarin met plezier en passie gewerkt kan worden.

Maria-oord is gevestigd in het kloostercomplex van de Zusters Franciscanessen van Dongen. Maria-oord is ontstaan vanuit deze congregatie. De verpleegafdeling van Maria-oord heeft 24 appartementen op de begane grond. Hier kunnen 24 cliënten met een indicatie vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ) verblijven. De kleinschalige woonomgeving bevat authentieke elementen van het klooster. Maria-oord biedt daarnaast thuiszorg in de directe omgeving van het kloostercomplex. Deze zorgverlening thuis kan gefinancierd worden vanuit de WLZ, zorgverzekering of de Wet Maatschappelijke Ondersteuning van de gemeente (WMO). Men kan daarnaast kiezen om op particuliere basis gebruik te maken van de voorzieningen, zoals alarmering en maaltijden.
Maria-oord is een stichting met een bestuurder en een managementteam bestaande uit een manager Wijkverpleging, een manager Verpleeghuiszorg, een manager Administratie en een manager Facilitair. Bij Maria-oord werken circa 100 medewerkers en de nodige vrijwilligers. Voor meer informatie zie www.mariaoord.nl

Functieomschrijving

De Raad van Toezicht bestaat momenteel uit 5 leden. Door het terugtreden van de huidige voorzitter en een lid Raad van Toezicht in juli a.s. ontstaan er binnen de Raad van Toezicht van Stichting Maria-oord de vacatures voor een voorzitter en een lid Raad van Toezicht.
De bestuurder, de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad worden in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over een voorgenomen benoeming.
Overige informatie over deze Raad van Toezicht kunt u nalezen op https://mariaoord.nl/raad-van-toezicht/

Functie-eisen

Specifiek deskundigheidsprofiel voor het nieuwe lid profiel financieel

Hij/zij heeft aantoonbare brede bedrijfseconomische, financiële kennis en ervaring op het gebied van de bedrijfsvoering: financiën, control, vastgoed e.d., bijvoorbeeld vanuit een positie als CFO en/of vanuit een consultancy rol in de accountancy of bancaire sector. Dat betekent dat hij/zij financiële cijfers in samenhang kan interpreteren, ‘er achter’ kan kijken en inzicht heeft in de strategische implicaties voor de langere termijn. Hij/zij is hierdoor indien nodig een goed klankbord en sparringpartner voor de bestuurder en de manager Administratie. Hij/zij is bij voorkeur al enigszins bekend met de financiering van de zorg en bereid zich waar nodig verder te verdiepen in de karakteristieken van de financiering, wet- en regelgeving en compliance in deze sector. Ervaring als toezichthouder is een pluspunt. Hij/zij is op reisafstand woonachtig of werkzaam in de regio rondom het werkgebied van Maria-oord.
Het nieuwe lid kan zich goed inleven in de specifieke levensbeschouwelijke cultuur van Maria-oord en het werken met en voor cliënten in dit werkveld.

Arbeidsvoorwaarden

De leden Raad van Toezicht worden beloond met als uitgangspunt de geldende richtlijnen van de WNT.

Wet Bestuur en Toezicht

Stichting Maria-Oord kwalificeert zich volgens de criteria in de Wet Bestuur en Toezicht als een kleine onderneming. Deze Raad van Toezicht positie heeft daardoor geen consequenties voor het aantal toezichthoudende functies of het aanvaarden van de voorzittersrol.

Over de sollicitatieprocedure

De Raad van Toezicht wordt in deze procedure begeleid door Anja Tirions MHA. Uw belangstelling kunt u tot 5 februari 2018 uitsluitend digitaal kenbaar maken door uw brief en CV via de link “solliciteer” bij de vacature op deze website te uploaden. Voor meer informatie kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met Anja Tirions via 06-29259497.
De orienterende gesprekken met de selectiecommissie Raad van Toezicht vinden plaats op woensdag 28 maart en de tweede gespreksronde op woensdagmiddag 4 april a.s.

  • STANDPLAATS:
    Dongen
  • DATUM GEPLAATST:
    12-01-2018