TERUG NAAR VACATURES

Voorzitter Raad van Toezicht

STANDPLAATS: Dongen
DATUM GEPLAATST: 12-01-2018

Maria-oord is een organisatie die op een kleinschalige wijze, dicht bij de cliënt, haar diensten op het gebied van zorg, welzijn en wonen levert. Deze diensten zijn een antwoord op de (zorg)vraag van de cliënt. De cliënt kan wonen en leven in een omgeving waarin hij/zij zich thuis voelt en die aansluit bij zijn of haar beleving. Er is ruimte voor de eigen leefstijl. Maria-oord is een maatschappelijke onderneming, die haar diensten levert aan cliënten in de gemeenten Dongen en Oosterhout.
Respect en aandacht staan centraal. De dienstverlening is gericht op kwaliteit en continuïteit van zorg en innovatie binnen een kleinschalige, flexibele setting, waar nodig in samenwerking met partners. Maria-oord wil voor haar medewerkers een goede werkgever zijn. Naast ontplooiingsmogelijkheden biedt zij ook een omgeving waarin met plezier en passie gewerkt kan worden.

Maria-oord is gevestigd in het kloostercomplex van de Zusters Franciscanessen van Dongen. Maria-oord is ontstaan vanuit deze congregatie. De verpleegafdeling van Maria-oord heeft 24 appartementen op de begane grond. Hier kunnen 24 cliënten met een indicatie vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ) verblijven. De kleinschalige woonomgeving bevat authentieke elementen van het klooster. Maria-oord biedt daarnaast thuiszorg in de directe omgeving van het kloostercomplex. Deze zorgverlening thuis kan gefinancierd worden vanuit de WLZ, zorgverzekering of de Wet Maatschappelijke Ondersteuning van de gemeente (WMO). Men kan daarnaast kiezen om op particuliere basis gebruik te maken van de voorzieningen, zoals alarmering en maaltijden.
Maria-oord is een stichting met een bestuurder en een managementteam bestaande uit een manager Wijkverpleging, een manager Verpleeghuiszorg, een manager Administratie en een manager Facilitair. Bij Maria-oord werken circa 100 medewerkers en de nodige vrijwilligers. Voor meer informatie zie www.mariaoord.nl

Functieomschrijving

De Raad van Toezicht bestaat momenteel uit 5 leden. Door het terugtreden van de huidige voorzitter en een lid Raad van Toezicht in juli a.s. ontstaan er binnen de Raad van Toezicht van Stichting Maria-oord de vacatures voor een voorzitter en een lid Raad van Toezicht.
De bestuurder, de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad worden in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over een voorgenomen benoeming.
Overige informatie over deze Raad van Toezicht kunt u nalezen op https://mariaoord.nl/raad-van-toezicht/

Functie-eisen

Aanvullende competenties van de voorzitter Raad van Toezicht

De voorzitter van de Raad van Toezicht van Stichting Maria-oord beschikt over de volgende aanvullende competenties:

 • heeft ervaring als bestuurder van een vooruitstrevende organisatie in de zorgsector;
 • beschikt over actuele kennis van en ervaring met strategische vraagstukken in de zorgsector, heeft visie op lange termijn maatschappelijke ontwikkelingen en heeft gevoel voor de positie en ontwikkelingen van de huidige en toekomstige cliëntengroep van Maria-oord;
 • omarmt de lange termijn strategie, de visie van het community care concept, het ondernemende en kleinschalige karakter van Maria-oord;
 • heeft het vermogen om met autoriteit en natuurlijk gezag de voorzittersfunctie in de Raad van Toezicht te vervullen;
 • heeft een goede antenne voor wat in- en extern speelt en relevant is vanuit het toezichthoudende gezichtspunt en ziet kans om tot een goed evenwicht te komen van inlevende betrokkenheid en sturende afstandelijkheid;
 • kan het proces van beoordeling en toetsing van het functioneren van de Raad van Toezicht goed aansturen;
 • beschikt over de persoonlijkheid en achtergrond om een leidende rol te vervullen bij het proces van mening- en besluitvorming van de Raad van Toezicht;
 • kan een relatie van vertrouwen en onderling respect met de bestuurder aangaan en de balans en eenheid tussen de bestuurder en de Raad van Toezicht faciliteren;
 • fungeert met een collegiale, structurerende en uitnodigende manier van werken, die herkenbaar op het bereiken van gemeenschappelijke doelen van het team van de toezichthouders is gericht;
 • beschikt over goede communicatieve vaardigheden, zodat optimale omgang met de bestuurder, alsmede het extern representeren van Maria-oord waar nodig en gewenst, goed mogelijk is, terwijl het verantwoorden en het transparant functioneren niet belemmerd zullen worden;
 • is bereid te reflecteren op de eigen aanpak en gericht op de verdere ontwikkeling en professionalisering van het toezicht;
 • voldoet aan de eisen ten aanzien van benoeming conform de wet Bestuur en Toezicht, de Governancecode Zorg en is van onbesproken gedrag.
 • beschikt over voldoende tijd om te investeren in deze rol;
 • heeft een zekere verankering in de regio rondom het werkgebied van Maria-oord door werk en/of woonplaats.

Arbeidsvoorwaarden

De leden Raad van Toezicht worden beloond met als uitgangspunt de geldende richtlijnen van de WNT.

Wet Bestuur en Toezicht

Stichting Maria-Oord kwalificeert zich volgens de criteria in de Wet Bestuur en Toezicht als een kleine onderneming. Deze Raad van Toezicht positie heeft daardoor geen consequenties voor het aantal toezichthoudende functies of het aanvaarden van de voorzittersrol.

Over de sollicitatieprocedure

De Raad van Toezicht wordt in deze procedure begeleid door Anja Tirions MHA. Uw belangstelling kunt u tot 5 februari 2018 uitsluitend digitaal kenbaar maken door uw brief en CV via de link “solliciteer” bij de vacature op deze website te uploaden. Voor meer informatie kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met Anja Tirions via 06-29259497.
De orienterende gesprekken met de selectiecommissie Raad van Toezicht vinden plaats op woensdag 28 maart en de tweede gespreksronde op woensdagmiddag 4 april a.s.

 • STANDPLAATS:
  Dongen
 • DATUM GEPLAATST:
  12-01-2018