TERUG NAAR VACATURES

Lid Raad van Toezicht profiel zorginhoudelijk

STANDPLAATS: Tilburg
DATUM GEPLAATST: 06-09-2017

Het Laar is een stijlvolle woonzorgorganisatie in Tilburg, die ouderen helpt zo te leven zoals ze dat zelf willen. Hiertoe staat een breed pakket aan producten, diensten en faciliteiten waarvan ouderen naar eigen voorkeur en behoefte gebruik kunnen maken ter beschikking. Zodat ze zich altijd thuis voelen, waar ze ook wonen.
In Het Laar wonen en leven gelijkgestemde ouderen zelfstandig en harmonieus samen. Er is volop gelegenheid om te bewegen, te ontspannen en te genieten. Alle vormen van zorg zijn beschikbaar; van een lichte steun in de rug tot en met intensieve verpleging en behandeling. Ook ouderen die in de wijk wonen maken gebruik van de diensten en activiteiten van Het Laar. Eten en drinken, ontmoeten, vermaken en ontplooien liggen voor ieder binnen handbereik. Indien gewenst ontvangen de ouderen ondersteuning van Het Laar, gericht op het zo lang mogelijk aangenaam en verantwoord thuis wonen.
Het Laar is een Stichting en kent een bestuursstructuur met een Raad van Toezicht en een directeur/bestuurder. Naast een zorg- en dienstverlener is Het Laar ook verhuurder van appartementen. De huurders van deze appartementen zijn sinds 9 juni 2009 verenigd in huurdersvereniging Het Laar. Er is frequent overleg met de directeur/bestuurder.In de sectoren wonen en zorg wordt gewerkt met zelforganiserende en resultaatgerichte teams. Er werken circa 336 medewerkers, 145 vrijwilligers en 40 stagiaires. De begroting bedraagt circa 18 miljoen euro.

Voor meer informatie zie www.hetlaar.nl

Functieomschrijving

De Raad van Toezicht van Het Laar bestaat uit 5 leden. In verband met het einde van de zittingstermijn van het lid met de zorginhoudelijke portefeuille ontstaat er per 31 december a.s. een vacature.
De besturing- en toezichtfilosofie van Het Laar is gebaseerd op de nieuwe Governancecode Zorg en de criteria voor Goed Toezicht van de NVTZ.
Binnen de Raad wordt gestreefd naar een evenwichtigere verdeling tussen mannen en vrouwen. Op dit moment bestaat de Raad uit een vrouw en vier mannen. Door de wijzigingen in de Raad treedt een vrouw terug. Bij gelijke geschiktheid wordt derhalve bij deze benoeming de voorkeur gegeven aan een vrouwelijke kandidaat.

Functie-eisen

Specifiek competentieprofiel voor het nieuwe lid Raad van Toezicht zorginhoudelijk profiel

Deze toezichthouder heeft als zorginhoudelijke professional kennis van en op strategisch niveau ervaring met de actuele inhoudelijke ontwikkelingen van de gezondheidszorg met in het bijzonder de langdurige ouderenzorg. Hierbij wordt gedacht aan bij voorkeur een achtergrond als huisarts, medisch specialist, specialist ouderengeneeskunde of verpleegkundig specialist. Zij/hij kan zich goed inleven in het werken met en voor cliënten in het werkveld van Het Laar. Verder heeft deze toezichthouder een goed beeld van trends, innovatieve zorginhoudelijke en cliëntgerichte ontwikkelingen in de zorg en kan deze binnen de kwaliteit- en veiligheidskaders plaatsen. Zij/hij is in staat om op strategisch niveau te denken en overziet de bestuurlijke thema’s. Ervaring als toezichthouder is niet vereist.
Leden van de Raad van Toezicht kunnen geen deel uit maken van overheidsorganen en/of aan Het Laar gerelateerde bestuurlijke netwerken in het verzorgingsgebied.

Arbeidsvoorwaarden

De leden Raad van Toezicht worden beloond met als uitgangspunt de geldende richtlijnen van de WNT en NVTZ . De Raad van Toezicht heeft besloten de vergoedingen voor de voorzitter en de leden vast te stellen op 75% van de maximale Raad van Toezicht vergoeding (respectievelijk 11,25% en 7,5%). Over de honorering wordt verslag gedaan in de jaarstukken van Het Laar.

Over de sollicitatieprocedure

De Raad van Toezicht wordt in deze procedure begeleid door Anja Tirions MHA. Uw belangstelling kunt u tot 2 oktober a.s. uitsluitend digitaal kenbaar maken door uw brief en CV via de link “solliciteer” bij de vacature op deze website te uploaden. Voor meer informatie kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met Anja Tirions via 06-29259497.
De orienterende gesprekken van de geselecteerde kandidaten met de opdrachtgever begeleid door de externe adviseur vinden plaats op donderdagmiddag 9 november a.s.

  • STANDPLAATS:
    Tilburg
  • DATUM GEPLAATST:
    06-09-2017