TERUG NAAR VACATURES

Lid Raad van Toezicht MEE West Brabant, Spring Jeugd Profiel zorg en welzijn

STANDPLAATS: Breda
DATUM GEPLAATST: 06-09-2017


Netwerk Maatschappelijke Ondersteuning (NMO)
Per 1 november 2014 is sprake van een moederstichting NMO (Netwerk Maatschappelijke Ondersteuning) en twee dochterstichtingen, namelijk de stichting MEE en de stichting SPRING. Er is één bestuur (personele unie) en één Raad van Toezicht.

Ontstaansgeschiedenis
MEE heeft per 1 oktober 2014 de aanbesteding gegund gekregen voor het opzetten van een nieuwe uitvoeringsorganisatie voor Jeugd Opvoed- en Opgroeiprofessionals in West-Brabant West, die per 1 januari 2015 in bedrijf diende te zijn. De gunning leidde tot een nieuwe organisatie, de stichting SPRING, en daarmee tot een nieuw juridisch construct: gelijktijdig met de oprichting van de stichting SPRING werd ook een moederstichting NMO (Netwerk Maatschappelijke Ondersteuning) in het leven geroepen, waarin het bestuur en de backoffice van MEE en SPRING werden ondergebracht.

NMO is daarmee een holding die de dochterondernemingen ondersteuning biedt. Zij doet dat met expertise die zorgt voor nieuwe kansen in de zorg- en welzijnssector. NMO ondersteunt met strategie, financiën, ICT en coördinatie van administratieve zaken. Hierdoor is het mogelijk voor organisaties om efficiënter te werken en zich te focussen op de mogelijkheden voor hun organisatie en op het realiseren van hun doelen.
Meer info zie meewestbrabant.nl en Springjeugd.nl

Functieomschrijving

De Raad van Toezicht van Netwerk Maatschappelijke Ondersteuning (NMO) bestaat uit 5 leden. Een lid Raad van Toezicht treedt per januari 2018 terug in verband met het einde van de zittingstermijn.

Functie-eisen

Specifiek deskundigheidsprofiel voor het nieuwe lid Raad van Toezicht

Gelet op de strategische onderwerpen is er in de Raad van Toezicht behoefte aan:
Een lid Raad van Toezicht met inhoudelijke kennis van en ervaring in de zorg en het welzijn van mensen met behoefte aan ondersteuning, die begrijpt wat voor mensen de impact is van een beperking. Deze toezichthouder kan een effectieve bijdrage leveren aan de beoordeling van de kwaliteit en veiligheid van de dienstverlening in de netwerken waarin MEE West-Brabant en SPRING functioneren. De kandidaat bekleedt momenteel een functie op strategisch niveau en heeft een sterk conceptueel en strategische denkvermogen, een goed gevoel voor maatschappelijk ondernemerschap en het zien van kansen zien voor deze organisatie. Kennis van het verloop van politiek bestuurlijke besluitvormingsprocessen is een pluspunt. U bent bij voorkeur een ervaren, waardengedreven toezichthouder en u heeft sterke affiniteit met de zorg en dienstverlening aan de cliënten van MEE West-Brabant en SPRING.

Arbeidsvoorwaarden

De Raad van Toezicht is lid van de NVTZ. Tijdsinvestering bedraagt indicatief 2 maal per jaar formele afstemming met de Cliëntenraad en de Ondernemingsraad, circa 6 formele Raad van Toezicht vergaderingen, 1-2 informele (thema)bijeenkomsten en daarnaast incidenteel te plannen overleg over specifieke actuele onderwerpen.
Als bezoldiging ontvangen de leden van de Raad van Toezicht een vaste bruto vergoeding van € 5.000 op jaarbasis.

Over de sollicitatieprocedure

De Raad van Toezicht wordt in deze procedure begeleid door Anja Tirions MHA. Uw belangstelling kunt u tot 22 september a.s. uitsluitend digitaal kenbaar maken door uw brief en CV via de link “solliciteer” bij de vacature op deze website te uploaden. Voor meer informatie kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met Anja Tirions via 06-29259497.
De orienterende gesprekken van de geselecteerde kandidaten met de opdrachtgever begeleid door de externe adviseur vinden plaats op woensdag 25 oktober a.s. en de vervolggesprekken op donderdagmiddag 2 november a.s.

  • STANDPLAATS:
    Breda
  • DATUM GEPLAATST:
    06-09-2017