TERUG NAAR VACATURES

Lid Raad van Toezicht op voordracht huurdersorganisaties

STANDPLAATS: Rijen
DATUM GEPLAATST: 22-05-2017

Leystromen beheert ongeveer 9.500 woningen in de gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Gilze en Rijen, Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk. En natuurlijk in de 22 kernen die daar deel van uitmaken. Daarmee zijn zij een stevige corporatie in de regio en een bovenlokale partner die ertoe doet. Leystromen werkt aan goede huisvesting voor iedereen, maar in het bijzonder voor mensen met een kleine portemonnee en voor het woongenot van de huurders. Leystromen staat midden in de samenleving en voelt zich verbonden met de streek en de mensen. Zij hebben een luisterend oor voor de samenwerkingspartners en huurders. Zij worden actief betrokken bij de plannen en werken samen aan vitale kernen en leefbare wijken. Bij Leystromen zijn ruim 100 enthousiaste medewerkers actief.
Voor meer informatie zie www.leystromen.nl

Huurdersorganisaties
Leystromen werkt nauw samen met huurdersorganisaties. Zij komen op voor de belangen van huurders en adviseren over allerlei zaken als het huurbeleid en de jaarlijkse huuraanpassing. Op dit moment zijn er 3 huurdersorganisaties: Uw Huurdersraad actief in de gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Gilze en Rijen en Goirle, Huurdersvereniging Oisterwijk en Huurdersbelangen-vereniging Hilvarenbeek. Voor meer informatie zie www.uwhuurdersraad.info, www.huurdersverenigingoisterwijk.nl, www.hurenhilvarenbeek.nl.

Functieomschrijving

De Raad van Toezicht bestaat statutair tenminste uit 5 en maximaal uit 7 leden. Bij de samenstelling van de Raad is rekening gehouden met algemene bestuurlijke kwaliteiten, affiniteit met de doelstelling van Leystromen en met een spreiding van deskundigheden en achtergronden. Een toezichthouder treedt met ingang van 1 september a.s. vanwege persoonlijke omstandigheden terug, waardoor een vacature ontstaat in de Raad van Toezicht op voordracht van de huurdersorganisaties.

Functie-eisen

Specifiek voor deze vacature

Voor de zetel op voordracht van de huurdersorganisaties zoeken wij een betrokken en verbindende kandidaat, die vanuit het vertrouwen van de huurders de huurdersinvalshoek binnen de Raad van Toezicht goed kan inbrengen. Zij/hij heeft affiniteit met de huurders en weet de verbinding te maken tussen de Raad van Toezicht en de huurders. Daarnaast vindt zij/hij het leuk om informele contacten met de huurders te onderhouden en zorgt ervoor benaderbaar te zijn. De kandidaat heeft ervaring met huurdersparticipatie en is in staat mede een visie te ontwikkelen op nieuwe vormen van huurdersparticipatie.
Op basis van de reeds in de Raad van Toezicht aanwezige kennis en ervaring, geldt bovendien dat de kandidaat beschikt over juridisch inzicht. Dit betekent onder meer kennis van bestuursrecht en inzicht in de juridische consequenties van besluiten en procedures. Daarnaast zijn van belang, dat de kandidaat affiniteit heeft met het werkgebied van Leystromen, beschikt over algemeen volkshuisvestelijk inzicht en ervaring, op de hoogte is van de actuele ontwikkelingen in de corporatiesector en een duidelijke visie heeft op de volkshuisvesting.

Diversiteit

De huidige Raad van Toezicht bestaat nu uit vier mannen en twee vrouwen, waarvan een vrouwelijk lid terugtreedt. Bij gelijke geschiktheid wordt vanuit het oogpunt van de diversiteit in samenstelling de voorkeur gegeven aan een vrouwelijke kandidaat.

Arbeidsvoorwaarden

De leden Raad van Toezicht worden beloond met als uitgangspunt de in de Governancecode Woningcorporaties opgenomen honoreringsregeling voor Commissarissen aangesloten bij de VTW.

Over de sollicitatieprocedure

De huurdersorganisaties worden begeleid door Anja Tirions MHA. Het volledige profiel met beschrijving van de procedure en planning kunt u bij deze vacature downloaden. Voor meer informatie kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met Anja Tirions via 06-29259497.
Uw belangstelling kunt u tot 20 juni a.s. uitsluitend digitaal kenbaar maken door uw brief met CV te uploaden via de link “solliciteer direct”. Vermeld a.u.b. uw eventuele vakantieplannen. De orienterende gesprekken staan gepland op 5 en 7 september a.s.

  • STANDPLAATS:
    Rijen
  • DATUM GEPLAATST:
    22-05-2017