TERUG NAAR VACATURES

Lid Raad van Toezicht Profiel kwaliteit van zorg

STANDPLAATS: Tiel
DATUM GEPLAATST: 11-05-2017

Ziekenhuis Rivierenland is een streekziekenhuis met 373 bedden op de hoofdlokatie in Tiel en met 2 buitenpoliklinieken in Culemborg en Beneden Leeuwen.

Functieomschrijving

In verband met het einde van de zittingstermijnen ontstaan er binnen de raad van toezicht van Ziekenhuis Rivierenland twee vacatures. De bedoeling is om de nieuwe toezichthouders in november 2017 te laten starten.

Samenstelling
Gestreefd wordt naar een evenwichtige verdeling tussen mannen en vrouwen. Op dit moment bestaat de Raad van Toezicht uit drie mannen en twee vrouwen, waarbij een vrouwelijk en mannelijk lid terugtreden. In het licht van de wet Bestuur en Toezicht is het streven om bij gelijke geschiktheid minimaal een vrouwelijk lid te benoemen voor deze twee vacatures.

Functie-eisen

Lid Raad van Toezicht aandachtsgebied kwaliteit van zorg

Deze toezichthouder beschikt over kennis van en bij voorkeur ervaring met de actuele inhoudelijke ontwikkelingen van de zorgsector. Zij/hij heeft een academisch niveau en (werk)ervaring op het gebied van kwaliteit en veiligheid van zorg bij voorkeur vanuit een beleidsmatige en/of bestuurlijke achtergrond (bijvoorbeeld secretaris raad van bestuur) op strategisch niveau. Zij/hij kan zich goed inleven in het werken met en voor patiënten en de bijbehorende risico’s in het werkveld van Ziekenhuis Rivierenland. Zij/hij is goed ingevoerd in de governance, bekend met de systemen en cultuuraspecten van de ontwikkeling en borging van de kwaliteit en veiligheid van zorg, met een goed beeld van trends en kwalitatieve ontwikkelingen op dit gebied. Bekendheid met de regio, danwel sociale en/of economische verbinding met het adherentiegebied is een pluspunt.

Arbeidsvoorwaarden

De leden Raad van Toezicht worden beloond met als uitgangspunt de geldende richtlijnen van de WNT.

Wet Bestuur en Toezicht

Ziekenhuis Rivierenland kwalificeert zich volgens de Wet Bestuur en Toezicht als een grote onderneming. Dit heeft consequenties voor het aantal toezichthoudende functies van een toezichthouder.

Over de sollicitatieprocedure

De Raad van Toezicht wordt begeleid door Anja Tirions MHA. Uw belangstelling kunt u tot 19 juni a.s. uitsluitend digitaal kenbaar maken door uw brief met CV te uploaden via de link “solliciteer direct”. Vermeld a.u.b. uw eventuele vakantieplannen. Voor meer informatie kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met Anja Tirions via 06-29259497.
De gesprekken bij de opdrachtgever staan gepland op maandag 11 september a.s. (eerste gespreksronde) en donderdagochtend 28 september a.s. (vervolggesprekken).

  • STANDPLAATS:
    Tiel
  • DATUM GEPLAATST:
    11-05-2017