TERUG NAAR VACATURES

Lid Raad van Toezicht Profiel zorginhoud radiotherapie

STANDPLAATS: Vlissingen
DATUM GEPLAATST: 31-12-2016

Het Zuidwest Radiotherapeutisch Instituut (ZRTI) behandelt jaarlijks ongeveer 1.800 patiënten met radiotherapie vanuit locaties in Vlissingen en in Roosendaal. Daarmee levert het ZRTI een belangrijke bijdrage aan de behandeling van kankerpatiënten in de regio Zeeland, West-Brabant en de Zuid-Hollandse eilanden. Daartoe werkt het ZRTI nauw samen met de ziekenhuizen in deze regio (Bravis, ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen, ADRZ en Van Weel-Bethesda), maar ook met (academische) ziekenhuizen daarbuiten. Met het Erasmus Medisch Centrum heeft het ZRTI een samenwerkingsverband. De zorg wordt geleverd door betrokken en professionele medewerkers. De cultuur van de organisatie kenmerkt zich door warme menselijke relaties zowel tussen collega’s als met patiënten, een vriendelijke werkomgeving, loyaliteit richting patiënten en goede tradities die in ere worden gehouden.
voor meer informatie zie www.zrti.nl

Functieomschrijving

De Raad van Toezicht van het ZRTI bestaat uit vijf (maximaal zeven) leden. De voorzitter en het lid met aandachtsgebied ICT zijn in mei 2016 aangetreden. De overige drie leden bereiken in november en december 2017 het einde van de zittingstermijn. Deze vacatures hebben betrekking op de portefeuilles financiën, zorg en bestuurlijke achtergrond.

Functie-eisen

Profielschets lid Raad van Toezicht zorginhoudelijke achtergrond

Voor deze vacature wordt gezocht naar een kandidaat met ruime kennis en ervaring op gebied van de radiotherapie, opgedaan in een complexe zorgsetting (zoals een radiotherapiecentrum of academisch/STZ-ziekenhuis). Het nieuwe lid heeft een inhoudelijk brede kennis van en ervaring met kwaliteit en veiligheid in de oncologische zorg. Dat wil zeggen kennis van inhoudelijke behandel- en patiëntvraag gerelateerde ontwikkelingen, strategische vraagstukken die in de oncologische zorg in het algemeen en in de radiotherapeutische sector in het bijzonder spelen, en gevoel voor organisaties (met (para/peri) medische professionals) en hun politieke en maatschappelijke context. Tevens dient deze professional zich goed in te kunnen leven in de patiënten in dit werkveld. Hij/zij beschikt over een breed netwerk en heeft aanzien als persoon in de radiotherapie, bijvoorbeeld blijkend uit een hoogleraarschap en/of actieve betrokkenheid bij landelijke commissies/beroepsverenigingen. Het nieuwe lid beschikt over een goed netwerk en hart voor een perifeer instituut.

Arbeidsvoorwaarden

Bezoldiging
De leden Raad van Toezicht worden beloond met als uitgangspunt de geldende richtlijnen van de WNT.

Wet Bestuur en Toezicht
Het ZRTI is een stichting. Volgens de criteria van de Wet Bestuur en Toezicht is het ZRTI vanuit het jaarrekeningenrecht op basis van de huidige balansdata gekwalificeerd als een kleine organisatie. Dit heeft geen consequenties voor het aantal toezichthoudende functies.

Over de sollicitatieprocedure

De Raad van Toezicht laat zich in deze procedure ondersteunen door Anja Tirions MHA. Het volledige profiel met procedurebeschrijving en planning kunt u inzien of downloaden door hierboven in de vacaturetekst te klikken op de link “meer informatie over deze vacature”.
Uw belangstelling kunt u tot 17 februari a.s. uitsluitend digitaal kenbaar maken door uw brief met CV via de link “solliciteer” onderaan de vacature te uploaden. Voor meer informatie kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met Anja Tirions via 06-29259497.
De eerste gespreksrondes bij de opdrachtgever vinden plaats op 27 (CR), 28 en 30 maart, de tweede gespreksronde op 4 april a.s.

  • STANDPLAATS:
    Vlissingen
  • DATUM GEPLAATST:
    31-12-2016