TERUG NAAR VACATURES

Lid Raad van Toezicht aandachtsgebied innovatie in ontwikkeling van zorg, welzijn en wonen

 • STANDPLAATS:
  Eindhoven

 • DATUM GEPLAATST:
  02-09-2020

Over Vitalis WoonZorg Groep

“De kunst van gelukkig oud zijn”
“Ons streven is helder en tegelijkertijd vol ambitie: Wij willen dat mensen bij ons gelukkig oud zijn. En onze belofte is haarscherp: Vanaf het moment dat ouderen voor ons kiezen, zijn wij er voor hen. Onze zorg is top.
Wat bezorgt u een goede dag? Wat heeft u nodig om u fijn en veilig te voelen? Voor iedereen liggen de antwoorden op deze vragen anders. Vitalis WoonZorg Groep biedt diensten op het gebied van wonen, zorg en welzijn aan senioren in Eindhoven, met een dependance in Heerlen. We zijn er graag in elke fase van het ouder worden. Omdat vragen en behoeften verschillen, blijven we ons continue ontwikkelen, zodat ons aanbod aansluit bij uw vraag en behoefte.

Kwaliteit van leven
Vitalis WoonZorg Groep maakt zich sterk om ouderen te ondersteunen bij het behoud of verbeteren van de kwaliteit en de veiligheid van het dagelijks leven. Of het nu gaat om hulp bij wonen, bij ontmoeten en welbevinden of om zorg en behandeling. We werken met kleine teams van medewerkers en vrijwilligers, die samen met u en uw naasten onmiddellijk en ter plaatse kunnen bieden wat het beste past bij uw vraag. 

Wonen en werken in eigen stijl
Vitalis WoonZorg Groep heeft in Eindhoven 4 verpleeghuizen en 2 revalidatiecentra. Bovendien biedt Vitalis verschillende vormen van welzijn en zorg aan in 5 Residenties en 19 WoonincPlusVitalis appartementencomplexen in Eindhoven. Variërend van thuiszorg tot aan intensieve verpleeghuiszorg. Ook in Heerlen is Vitalis actief. Met het aanbod op sociaal en recreatief gebied en de aandacht voor kunst en cultuur creëert Vitalis WoonZorg Groep de voorwaarden voor wonen in eigen stijl en naar eigen keuze. 
Bij Vitalis werken ongeveer 2.300 werknemers, die samen met meer dan 1.250 vrijwilligers dagelijks ondersteuning bieden aan meer dan 6.500 ouderen, zodat zij zelfstandig kunnen wonen of verblijven op de manier die hén voor ogen staat. Als lerende organisatie zetten we ons graag in voor het opleiden van zorgmedewerkers met stageplaatsen en leerwerkplekken. Voor de zorg en dienstverlening hanteert Vitalis géén winstoogmerk. 

Drie kernwaarden
Het gaat om ‘ertoe doen’, de dingen zo lang mogelijk zelf kunnen doen, en om ‘meedoen’. Dat begrijpen we bij Vitalis. Vitalis hanteert deze kernwaarden als uitgangspunt voor haar werkwijze. Ze gelden voor iedereen: bewoners, medewerkers en vrijwilligers.

Ertoe doen: ‘Het gaat om u, het gaat om nu’
Vitalis is duidelijk in informatieverstrekking en verwachtingen (wat kunt u wel en niet verwachten en hoe kan ik u helpen om het anders te regelen). Cliënten, familie, medewerkers en vrijwilligers worden respectvol bejegend. We handelen flexibel, snel en proactief. We hebben aandacht en tonen gastvrijheid.

Zelf doen: ‘Van zorgen voor, naar zorgen dat’
De kern is dat Vitalis cliënten, bewoners en hun familie ondersteunt om zo veel of zo lang mogelijk ‘zelf te kunnen doen’ en ‘zelf te kunnen regelen’. We denken niet vóór iemand, maar mét iemand en stellen ons de vraag wat we kunnen toevoegen. Vitalis zorgt ervoor dat de medewerkers het werk zo goed mogelijk kunnen doen, zonder verstoringen, belemmeringen en vanuit de eigen kracht en wijsheid. 

Meedoen: ‘Iedereen hoort erbij’
Vitalis stimuleert een actieve bijdrage aan de sociale omgeving. Dat gaat vaak niet vanzelf. Een mooie ruimte of grand café creëert niet vanzelf ontmoeting en sociale contacten. Vitalis faciliteert en ondersteunt.”

Meer informatie over Vitalis is te vinden op https://www.vitalisgroep.nl en op https://www.woonincplusvitalis.nl

Functieomschrijving

De Raad van Toezicht van Vitalis bestaat uit vijf leden. Door het einde van de zittingstermijnen van een lid per januari 2021 en de voorzitter in april 2021 ontstaan er twee vacatures in de Raad van Toezicht. De vacature van voorzitter wordt door één van de zittende leden ingevuld. De werving en selectie van de twee nieuwe leden Raad van Toezicht vindt gelijktijdig plaats met de bedoeling, dat deze twee leden per januari 2021 toetreden. De Bestuurder, de Ondernemingsraad en de Centrale Cliëntenraad vervullen een belangrijke adviesrol in deze procedure.

Functie-eisen

Specifiek deskundigheidsprofiel Lid Raad van Toezicht aandachtsgebied innovatie in ontwikkeling van zorg, welzijn en wonen
Deze toezichthouder is op strategisch niveau goed bekend met de veranderende behoefte en vraag van (potentiële en bestaande) cliënten van Vitalis en de ontwikkelingen in deze sector. Zij/hij kan de vertaalslag maken naar de innovatie en transformatie die dit vraagt van de huidige en toekomstige zorg- en dienstverlening door Vitalis. Zij/hij heeft een zorginhoudelijke achtergrond, en is goed op de hoogte van de laatste wetenschappelijke inzichten, nieuwe concepten en best practices op het gebied van sociale en technologische innovatie in de zorgsector. Deze toezichthouder heeft inzicht in de impact hiervan voor cliënten, hun familieleden, medewerkers en vrijwilligers. Zij /hij kan vanuit dit perspectief een bijdrage leveren aan de Commissie Kwaliteit, Zorg, Veiligheid. Deze toezichthouder beschikt over een ondernemende en innovatieve instelling, heeft een vooruitstrevende visie op innovatie in de zorg, welzijn en wonen voor ouderen, is gewend om in nieuwe kansen te denken en buiten de gebaande paden te treden. 

Arbeidsvoorwaarden

De Raad van Toezicht wordt beloond binnen de geldende richtlijnen van de WNT. 

Over de sollicitatieprocedure

De Raad van Toezicht wordt in deze procedure ondersteund door Anja Tirions. Uw reactie zien wij graag digitaal tegemoet door de upload van uw gegevens bij de vacature voor 5 oktober a.s.
De bespreking van de binnengekomen reacties met de selectiecommissie Raad van Toezicht vindt plaats op 22 oktober a.s. Daarna worden alle kandidaten geïnformeerd over het vervolg van de procedure.
De eerste ronde oriënterende gesprekken met de selectiecommissie Raad van Toezicht is gepland op maandag 16 november a.s.. De vervolggesprekken zijn gepland op maandag 23 november a.s..
Voor meer achtergrondinformatie en de procedure kunt u de volledige profielschets raadplegen en/of tijdens kantooruren contact opnemen via telefoonnummer 0629259497.

 • STANDPLAATS:
  Eindhoven
 • DATUM GEPLAATST:
  02-09-2020