TERUG NAAR VACATURES

Lid Raad van Commissarissen op voordracht huurdersorganisaties met aandachtsgebied samenleving

  • DATUM GEPLAATST:
    05-12-2019

Leystromen beheert ongeveer 10.000 woningen in de gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Gilze en Rijen, Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk. En natuurlijk in de 22 kernen die daar deel van uitmaken. Daarmee zijn zij een stevige corporatie in de regio en een bovenlokale partner die ertoe doet. Leystromen werkt aan goede huisvesting voor iedereen, maar in het bijzonder voor mensen met een kleine portemonnee en voor het woongenot van de huurders. Leystromen staat midden in de samenleving en voelt zich verbonden met de streek en de mensen. Zij hebben een luisterend oor voor de samenwerkingspartners en huurders. Zij worden actief betrokken bij de plannen en werken samen aan vitale kernen en leefbare wijken. Bij Leystromen zijn ruim 100 enthousiaste medewerkers actief.
Voor meer informatie zie www.leystromen.nl

Functieomschrijving

De Raad van Commissarissen van Leystromen bestaat uit 6 leden. Bij de samenstelling van de Raad is rekening gehouden met algemene bestuurlijke kwaliteiten, affiniteit met de doelstelling van Leystromen en met een spreiding van deskundigheden en achtergronden. Twee leden van de Raad van Commissarissen treden in mei 2020 terug in verband met het einde van de zittingstermijnen, waardoor deze vacatures ontstaan. De vacature met het aandachtsgebied samenleving wordt ingevuld met een bindende voordracht van de huurdersverenigingen. 

Functie-eisen

Aanvullende competenties voor de functie lid Raad van Commissarissen met aandachtsgebied samenleving met bindende voordracht door de huurdersorganisaties

Voor de zetel op voordracht van de huurdersorganisaties zoeken wij een betrokken en verbindende kandidaat, die vanuit het vertrouwen van de huurders de huurdersinvalshoek binnen de Raad van Commissarissen goed kan inbrengen overigens zonder last en ruggespraak.
Zij/hij heeft affiniteit met de huurders en weet de verbinding te maken tussen de Raad van Commissarissen en de huurders. Daarnaast vindt zij/hij het plezierig om informele contacten met de huurders te onderhouden en zorgt ervoor benaderbaar te zijn. De kandidaat heeft ervaring met huurdersparticipatie en is in staat mede een visie te ontwikkelen op nieuwe vormen van huurdersparticipatie.
 
·      Beschikt over kennis en ervaring op het gebied van leefbaarheid, welzijn en samenleving in relatie tot wijkontwikkeling, bij voorkeur opgedaan bij een organisatie, die actief is op één of meerdere van deze gebieden;
·      beschikt over een brede maatschappelijke belangstelling / breed netwerk;
·      heeft goed zicht op maatschappelijke trends en weet deze te vertalen naar de impact voor de corporatie en haar huurders.

Leystromen zoekt eigentijdse, maatschappelijk betrokken commissarissen, die affiniteit hebben met het werkgebied van Leystromen, bij voorkeur op de hoogte zijn van de actuele ontwikkelingen in de woningcorporatiesector en een duidelijke visie hebben op thema’s als duurzaamheid en innovatie in de volkshuisvesting. Eén van de twee nieuwe commissarissen heeft eindverantwoordelijke bestuurlijke ervaring en beschikt over ervaring als toezichthouder.

Diversiteit

Er wordt gestreefd naar een voldoende heterogene samenstelling van de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen bestaat na het terugtreden van deze twee leden uit drie mannen en een vrouw. Bij gelijke geschiktheid wordt vanuit het oogpunt van de diversiteit in samenstelling de voorkeur gegeven aan de benoeming van vrouwelijke kandidaten. 

Arbeidsvoorwaarden

De leden Raad van Commissarissen worden beloond met als uitgangspunt de in de Governancecode Woningcorporaties opgenomen honoreringsregeling voor Commissarissen aangesloten bij de VTW.

Over de sollicitatieprocedure

De Huurdersorganisaties en Raad van Commissarissen van Leystromen worden in deze werving- en selectieprocedure ondersteund door Anja Tirions MHA. Uw reactie ontvangen wij graag digitaal uiterlijk 13 januari 2020 via de vacature op deze website. Een uitgebreide profielschets met de werving- en selectieprocedure kunt u inzien/ downloaden bij deze vacature. De voordrachtbespreking met de opdrachtgever vindt plaats op 4 februari a.s. De oriënterende gesprekken met de selectiecommissie vinden na uitnodiging plaats in Rijen op dinsdagochtend 11 februari en het gesprek met de voltallige Raad van Commissarissen op 18 maart a.s. tussen 16.00 en 18.00 uur. Voor meer informatie kunt u tijdens kantooruren contact opnemen op 06-29259497.

  • DATUM GEPLAATST:
    05-12-2019