TERUG NAAR VACATURES

Lid Raad van Toezicht profiel organisatieontwikkeling / HRM / sociale innovatie

 • STANDPLAATS:
  Kaatsheuvel

 • DATUM GEPLAATST:
  06-11-2019

Villa Pardoes in Kaatsheuvel biedt Nederlandse gezinnen met een ernstig, mogelijk levensbedreigend ziek kind tussen de 4 en 12 jaar gratis een onvergetelijke, unieke vakantiebeleving aan. Voor broertjes, zusjes, ouders, opa’s en oma’s die dromen van een onbezorgde week samen. Genieten met elkaar, daar gaat het om in Villa Pardoes. Even alles vergeten en samen herinneringen maken!

Villa Pardoes is van oorsprong een initiatief van Stichting Natuurpark De Efteling en is ondergebracht in een zelfstandige stichting met een CBF-Erkenning voor goede doelen en voldoet tevens aan de NOV-eisen voor een erkende Vrijwilligersorganisatie. Het idee voor Villa Pardoes is gebaseerd op het succesvolle concept van de organisatie "Give Kids The World" dat in de Verenigde Staten ernstig zieke kinderen een vakantie aanbiedt. Het vaste team van Villa Pardoes bestaat uit een directeur/bestuurder, 8 medewerkers en circa 200 vrijwilligers waarvan de belangen worden behartigd door een gekozen Vrijwilligersraad.

In oktober 2020 bestaat Villa Pardoes 20 jaar. In de afgelopen 2 jaar is er in de Villa veel geïnvesteerd om van een ‘bijzondere vakantieweek’ een ‘magische vakantiebeleving’ te maken. Want Villa Pardoes ontvangt al ruim 19 jaar met veel succes 600 gezinnen per jaar met in hun midden een ernstig, vaak levensbedreigend ziek kind. Wat al deze gezinnen met elkaar gemeen hebben is dat zij, tijdens de vakantieweek in de Villa, vaak een periode onderbreken of afsluiten die gekenmerkt wordt door verdriet, onzekerheid en ernstig verstoorde relaties in het gezin. Dat laatste geldt zowel voor de relatie tussen de ouders en de kinderen, maar ook tussen de kinderen onderling en niet te vergeten de relatie tussen de beide ouders. In de Villa staan het plezier en de mogelijkheden van de kinderen, ziek én gezond, weer centraal en raken alle gezinsleden weer meer op elkaar betrokken. Ook het onderlinge contact tussen de kinderen en de ouders van de, 12 aanwezige gezinnen heeft een positieve invloed op het beoogde effect van deze weken: nieuwe energie geven en ouders én kinderen weer terug in hun kracht zetten.

In 2020 worden veel van de voorbereidingen op het gebied van innovatie en optimalisering afgerond en krijgen zij hun beslag. Met inspanningen van velen (medewerkers, vrijwilligers, bestuurders, sponsoren en donateurs) wordt een dimensie toegevoegd aan het ‘gezinsgevoel’ en het helpen helen van de onderlinge betrekkingen.
Ter versterking van de ‘Healing Environment’ is in 2019 ook de basis gelegd voor een aantal belangrijke innovatieve aanpassingen in het concept van de vakantieweken. Zo is een Villa Pardoes App geïntroduceerd die het mogelijk maakt dat de toekomstige gastgezinnen van de Villa een bredere beleving ervaren dan eerdere gasten. Er is gewerkt aan een Villa Dome waardoor kinderen en hun ouders ook in een virtuele wereld meer uit hun verblijf in Villa Pardoes kunnen halen. Dit is een absolute meerwaarde gebleken ten opzichte van de traditionele weken. Hierdoor realiseert Villa Pardoes de doelstellingen nog beter, wordt er beter ingespeeld op de behoeften van gezinnen en is Villa Pardoes klaar voor de toekomst. De wereld van Villa Pardoes zal dus vanaf eind 2019 bestaan uit een fysieke én een digitale wereld. Deze twee werelden sluiten naadloos op elkaar aan, waardoor ze samen één geïntegreerd geheel vormen. Villa Pardoes biedt alle gasten een totaalbeleving aan met een veel langere positieve doorwerking in de thuissituatie.

Voor meer informatie zie www.villapardoes.nl

Functieomschrijving

De Raad van Toezicht van Villa Pardoes bestaat uit vijf leden. Door het overlijden van een van de leden is per direct een vacature ontstaan in de Raad van Toezicht. De intentie is om deze vacature begin 2020 ingevuld te hebben. De Algemeen Directeur/Bestuurder wordt in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over de voorgenomen benoeming.

Functie-eisen

Specifiek deskundigheidsprofiel Lid Raad van Toezicht
– aandachtsgebied organisatieontwikkeling / HRM / sociale innovatie –

Villa Pardoes zoekt een gepassioneerde en betrokken toezichthouder die het belang van een healing environment onderkent en omarmt. Zij/hij heeft een stevige organisatiekundige achtergrond en op strategisch niveau ervaring met de implementatie van de effecten van sociale innovatie voor de (toekomstige) dienstverlening aan de kinderen, die met hun familie verblijven in Villa Pardoes, maar ook voor de effecten op de competenties van medewerkers, vrijwilligers en de samenwerking met sponsoren, donateurs en partners zowel landelijk als in de regio. Daarbij is zij/hij goed in staat om de vertaalslag te maken naar de ontwikkeling en werkprocessen van de Villa Pardoes organisatie.
Zij/hij is goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom sociale innovatie en hospitality, nieuwe vormen van organiseren binnen samenwerking in netwerken, het binden en boeien van medewerkers en vrijwilligers en heeft ook ervaring met de toepasbaarheid ervan in bij voorkeur organisaties in de sector zorg en welzijn. Deze toezichthouder beschikt over een goede bestuurlijke en maatschappelijke sensitiviteit, is goed thuis in governance en kan zich op natuurlijke, onafhankelijke wijze toch zeer betrokken verbinden met de organisatie en externe belanghebbenden van Villa Pardoes.

Diversiteit
Gestreefd wordt naar voldoende diversiteit binnen de Raad van Toezicht, zoals een evenwichtige verdeling qua geslacht, leeftijd en achtergronden. Er wordt gestreefd naar een mooi palet aan talenten en persoonlijkheden om de verschillende rollen van toezichthouden goed te kunnen vervullen en de juiste scherpte te kunnen aanbrengen in de dialoog met elkaar. De Raad van Toezicht bestaat door deze vacature uit vier mannen, waardoor bij gelijke geschiktheid de voorkeur wordt gegeven aan een vrouwelijke toezichthouder die actief is in het arbeidsproces.
De benoeming geschiedt voor de periode van 4 jaar met aansluitend een potentiële herbenoeming van 4 jaar.

Arbeidsvoorwaarden

Deze Raad van Toezicht functie is onbezoldigd.

Over de sollicitatieprocedure

De Raad van Toezicht van Villa Pardoes wordt ondersteund door Anja Tirions MHA. Voor meer informatie kunt u contact opnemen op 06-29259497. Uw reactie ontvangen wij graag uiterlijk 10 januari a.s. digitaal via de vacature op deze website.
De bespreking van alle reacties met mijn advies met de selectiecommissie Raad van Toezicht vindt plaats op 20 januari a.s.. Dan wordt besloten welke kandidaten worden uitgenodigd voor de oriënterende gesprekken op dinsdag 28 januari a.s. in Kaatsheuvel. Het is de bedoeling om de procedure in februari a.s. af te ronden.

 • STANDPLAATS:
  Kaatsheuvel
 • DATUM GEPLAATST:
  06-11-2019