TERUG NAAR VACATURES

Bestuurder waardengedreven, ondernemend, samenwerkingsgericht

 • DATUM GEPLAATST:
  09-12-2019

Laverhof is ontstaan door twee fusies (in 2013 en 2016) tussen drie lokaal gewortelde organisaties, maar is al ruim 100 jaar een betekenisvolle zorgaanbieder in de kernen van Bernheze, Sint-Michielsgestel, Uden en Meijerijstad. In actieve verbondenheid met de lokale gemeenschap wordt gewerkt aan zorg, ondersteuning en huisvesting van ouderen, voor kwetsbare burgers en hun naasten en mensen in de laatste fase van hun leven. Laverhof geeft zelf actief vorm aan nieuwe oplossingen op het gebied van wonen, zorg en welzijn en beoogt daarmee waardevol te zijn voor de lokale samenleving.

De belangrijkste (kern)waarden binnen Laverhof:

DE KRACHT VAN LAVERHOF

Waar Laverhof in gelooft
Laverhof gelooft in de eigen kracht van mensen om zelf keuzes te maken. Mensen geven naar eigen inzicht vorm aan hun leven. Ook wanneer dit door gezondheidsproblemen moeilijk wordt.
Laverhof gelooft in de waarde en de kracht van sociale verbindingen in de samenleving.
Ieder mens heeft behoefte aan aandacht, een zinvol bestaan en sociale contacten. Familie, buren, vrienden en kennissen spelen een belangrijke rol en dragen bij aan de kwaliteit van het leven. Onze vakbekwame medewerkers voegen extra waarde toe door mee te denken en de eigen kracht van cliënten en hun omgeving te versterken.

Waar Laverhof voor staat
Laverhof versterkt de eigen kracht van mensen met zorg, aanvullende diensten en behandeling. Zo kunnen mensen op eigen wijze een zo goed mogelijke kwaliteit van leven realiseren. Als dat nodig is, breiden we dit uit met wonen en welzijn. Dit doen wij voor kwetsbare burgers en hun naasten, mensen in de laatste fase van hun leven, de gemeenschap als geheel en religieuzen in het bijzonder. Laverhof biedt haar diensten aan waar mensen ons willen hebben en waar wij door onze manier van werken een versterking kunnen zijn. Wij leggen lokaal relaties en verbanden en leveren met vakbekwaamheid onze bijdrage.

Hoe Laverhof dit doet
Onze leidende opvattingen en waarden over hoe wij onze cliënten het beste vakbekwaam zorg en ondersteuning kunnen bieden zijn:
De kracht van het lokale
Wij zijn een lokaal verankerde organisatie, die midden in de gemeenschap staat. Wij bieden onze diensten aan waar mensen ons willen hebben. Wij werken samen met lokale partijen, zodat wij vanuit ons vakmanschap maximaal kunnen aansluiten bij wat er nodig is voor cliënten en de gemeenschap.                                      
De kracht van erin geloven
Wij geloven in de kracht van mensen om zelf keuzes te maken en oplossingen te bedenken. Wij denken met hen mee om dat mogelijk te maken. Samen versterken wij een leven als thuis.
De kracht van elkaar kennen
Medewerkers, vrijwilligers, cliënten en hun naasten maken deel uit van de gemeenschap waarin Laverhof werkt. Wij hechten veel waarde aan deze herkenbare, persoonlijke en warme samenwerkingsrelaties.                                                                                   
De kracht van ervoor staan
Wij staan voor wat we doen, vanuit visie en vakmanschap. Dit gedachtegoed dragen wij uit en zo geven we zelf actief vorm aan onze toekomst.
Voor meer informatie over de zorg- en dienstverlening en de organisatie zie www.Laverhof.nl

Functieomschrijving

Vacature bestuurder
De huidige bestuurder bereikt in oktober 2020 de pensioengerechtigde leeftijd, waardoor er een vacature ontstaat. De strategische speerpunten zijn leidend voor dit opvolgingsvraagstuk en de opdracht voor de nieuwe bestuurder.

Resultaatverwachting bestuurder

 1. De integrale aansturing van de organisatie in samenwerking met het managementteam, gericht op een positief resultaat voor bewoners, cliënten en medewerkers.
 2. Creëren van relevante partnerschappen, van meerwaarde voor Laverhof en haar bewoners, cliënten en medewerkers.
 3. Permanent ontwikkelen en borgen van de kwaliteit en financiële continuïteit om de gewenste zorg- en dienstverlening, een goede leefomgeving voor bewoners en goed werkgeverschap te kunnen garanderen.
 4. Het doorontwikkelen en implementeren van de strategische visie van Laverhof.
 5. De transitie naar coachend leiderschap inzetten en mede door een voorbeeldfunctie realiseren en het zorgdragen voor een effectief en efficiënt samenwerkend managementteam.
 6. Het profileren van Laverhof in relevante netwerken.

Functie-eisen

Profiel bestuurder

Een zeer belangrijke succesfactor voor deze nieuwe bestuurder is de aansluiting bij de kernwaarden en strategie van Laverhof. Er dient een absolute match te zijn met de visie en strategie, maar ook voldoende aansluiting tussen persoonlijke drijfveren en de waarden van de organisatie. De nieuwe bestuurder dient een persoon te zijn, die samen voor de klus wil gaan en staan, zowel intern als extern. Een rolmodel voor de kernwaarden van Laverhof, die zichtbaar en aanspreekbaar is, door middel van constructief overleg medezeggenschap van cliënten en medewerkers stimuleert en positioneert, gericht is op leren van fouten en ontwikkelen, een positief voorbeeld is in het aanspreken van elkaar en scherp zakelijk kan onderhandelen. En die in staat is de ‘taal’ te spreken van de organisatie en de cultuur te begrijpen van de regio waarin Laverhof actief is.
De nieuwe bestuurder moet de verbinding kunnen leggen tussen de veranderende maatschappelijke ontwikkelingen, de veranderende behoeften van cliënten en medewerkers en de eisen, die dit stelt aan de organisatie in termen van kwaliteit en de effecten in bedrijfskundig / financieel opzicht. En moet in staat zijn om in dialoog met de organisatie aanpassingen door te voeren waar dat nodig is. Lef en moed tonen waar noodzakelijkerwijs ingegrepen of van koers veranderd dient te worden. Maar altijd gemotiveerd en beargumenteerd vanuit de bedoeling van de Laverhof organisatie.
De bestuurder rapporteert aan de Raad van Toezicht. De verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn geregeld via de statuten en het Bestuursreglement. 

Dit vraagt van de nieuwe bestuurder:

 • Stevige leidinggevende ervaring op voldoende strategisch niveau op het gebied van kwaliteit en ontwikkeling van zorg, welzijn en wonen. Kan maatschappelijke ontwikkelingen vertalen in nieuwe concepten voor zorg, welzijn, wonen. Ervaring met vastgoedontwikkeling is een pluspunt. Is vooruitstrevend in het denken en doen en in staat om proactief in netwerken te participeren. Is gericht op ontwikkeling, innovatie en ondernemerschap en het inrichten en operationaliseren van nieuwe samenwerkingsvormen, nieuwe concepten. Heeft ervaring met onderhandelen.
 •  Bij voorkeur een zorginhoudelijke achtergrond op academisch niveau met een brede ervaring op het gebied van strategische zorginhoudelijke en bedrijfskundige veranderopdrachten, opgedaan in een voldoende complexe omgeving bij voorkeur in de sector zorg/welzijn.

Persoonskenmerken

 • Waardengedreven
 • Ondernemend en vernieuwend in het denken, initiërend met lef en ambitie, verbindende kwaliteiten gericht op (nieuwe) samenwerkingen, onderhandelt vanuit een win/win situatie;
 • Duidelijk, helder en consistent in communicatie; goede sociale antenne, inlevend, luisterend en waar nodig zakelijk, nuchter, evenwichtig, in staat tot zelfreflectie;
 • Dienstverlenende instelling; coachend, faciliterend en verbindend in de leiderschapsstijl; collegiaal opererend, open, toegankelijk, respect hebben voor elkaar, maar waar nodig ook kritisch naar elkaar;
 • Beschikt over een stevig moreel kompas en is van onbesproken gedrag.

Arbeidsvoorwaarden

De functie is ingeschaald conform WNT2 in klasse IV.

Over de sollicitatieprocedure

Deze procedure is afgerond.

 • DATUM GEPLAATST:
  09-12-2019