TERUG NAAR VACATURES

Lid Raad van Toezicht deskundigheid organisatieontwikkeling in het sociaal domein

 • STANDPLAATS:
  Roermond

 • DATUM GEPLAATST:
  05-10-2019

PSW biedt zorg en ondersteuning aan kinderen, jongeren, (jong)volwassenen en senioren met een verstandelijke of sociaal-emotionele beperking bij wonen, dagbesteding, werk, onderwijs en vrije tijd. Zorg en ondersteuning worden zo nabij thuis mogelijk geboden, veelal in of vanuit kleinschalige locaties midden in de samenleving.
Bij PSW werken circa 1100 professionele medewerkers en 460 vrijwilligers voor ruim 2100 cliënten. PSW is een organisatie met korte lijnen. De keuze voor de organisatieopbouw bestuurder > managers > teamleiders > teams/medewerkers is een bewuste. Het Centraal Bureau is gevestigd in Roermond.
PSW is een organisatie met een hoge tevredenheid van cliënten/ouders/verwanten en medewerkers. De financiële positie is gezond. PSW biedt zorg en ondersteuning op basis van Wlz, Jeugdwet, Wmo en Participatiewet.
Voor meer informatie over de organisatie: www.psw.nl

Functieomschrijving

De Raad van Toezicht van PSW bestaat uit 5 leden. Een van de leden heeft vanwege het aanvaarden van een andere baan en de grote reisafstand aangegeven haar zittingstermijn helaas eerder te willen beëindigen. Hierdoor ontstaat er een vacature voor een nieuw lid Raad van Toezicht, die bij voorkeur begin 2020 is ingevuld.

Functie-eisen

Specifiek competentieprofiel Lid Raad van Toezicht deskundigheid organisatieontwikkeling in het sociaal domein
Deze nieuwe toezichthouder heeft actuele kennis van en ervaring met sociale innovatie en organisatieontwikkeling binnen het sociaal domein en in het bijzonder ervaring in of met de gemeentelijke overheid. Zij/hij weet vanuit een rol op strategisch niveau de verbanden te leggen tussen maatschappelijke ontwikkelingen, de rol van de gemeentelijke overheid en netwerkpartners van PSW daarin en de effecten voor de ontwikkeling van de organisatie en medewerkers van PSW. Zij/hij is goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom sociale innovatie, medezeggenschap, eigenaarschap van teams en medewerkers, nieuwe vormen van organiseren, leren en ontwikkelen,
het binden en boeien van medewerkers en heeft ook ervaring met de toepasbaarheid ervan in organisaties.
Zij/hij kan zich goed inleven in het werken met en voor cliënten vanuit de waarden en in het werkveld van PSW en draagt de medezeggenschap van ouders, cliënten en medewerkers een warm hart toe. Ervaring als toezichthouder is een pluspunt. Zij/hij is op reisafstand van Roermond woonachtig en heeft een goede binding met de regio Noord- en Midden-Limburg. Deze nieuwe toezichthouder wordt lid van de commissie kwaliteit en veiligheid.

Diversiteit
Gestreefd wordt naar een voldoende diverse, complementaire samenstelling en een evenwichtige verdeling tussen mannen en vrouwen. De Raad van Toezicht bestaat nu uit twee vrouwen en drie mannen, waarvan een vrouwelijk lid terugtreedt. Bij gelijke geschiktheid wordt daarom de voorkeur gegeven aan een vrouwelijke kandidaat.

Arbeidsvoorwaarden

Beloning
De bezoldiging is conform de richtlijnen van de NVTZ en voldoet aan de normstelling van de WNT-2.

Wet Bestuur en Toezicht
PSW is een stichting. Volgens de criteria van de Wet Bestuur en Toezicht is PSW vanuit het jaarrekeningenrecht op basis van de huidige balansdata gekwalificeerd als een grote organisatie. Deze toezichthoudende rol heeft derhalve consequenties voor het aantal toezichthoudende functies zoals gesteld in de Wet Bestuur en Toezicht.

Over de sollicitatieprocedure

Deze procedure is succesvol afgerond.

 • STANDPLAATS:
  Roermond
 • DATUM GEPLAATST:
  05-10-2019