TERUG NAAR VACATURES

Lid Raad van Toezicht Profiel Bedrijfsvoering

 • STANDPLAATS:
  Kloetinge

 • DATUM GEPLAATST:
  24-08-2019

Emergis is een instelling voor geestelijke gezondheidszorg. Jaarlijks worden circa 8.000 mensen behandeld of begeleid met uiteenlopende problemen: psychiatrische stoornissen, verslaving, problemen op het gebied van wonen en werken, veiligheid, huiselijk geweld. Kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Bij Emergis werken vanuit circa 45 locaties zo’n 1300 enthousiaste en betrokken medewerkers. Als brede ggz-instelling in Zeeland werkt Emergis samen met cliënt, familie, omgeving en vele organisaties, zoals huisartsen, maatschappelijk werk, jeugdgezondheidszorg, gemeenten, politie en justitie, ouderenzorg, ziekenhuizen, scholen en onderzoekscentra.
Voor meer informatie zie www.emergis.nl

Functieomschrijving

De Raad van Toezicht van Emergis bestaat uit zes leden. Doordat een lid terug treedt in verband met potentiele onverenigbaarheid door het aanvaarden van een nieuwe baan ontstaat per 1 november a.s. een vacature.
De Raad van Toezicht staat een objectieve wijze van werken voor, waarin zij onafhankelijk van persoonlijke belangen het functioneren van Emergis beoordeelt. Het toezicht wordt uitgeoefend op basis van het reglement Raad van Toezicht vastgesteld op 17 november 2017. Jaarlijks is er overleg tussen een afvaardiging van de Raad van Toezicht en de Ondernemingsraad en een afvaardiging van de Raad van Toezicht en de Centrale Cliëntenraad. De Raad van Toezicht kent drie commissies: Remuneratie, Financiën en vastgoed en Zorg. De besturing- en toezichtfilosofie van Emergis is gebaseerd op de Governancecode Zorg.

Functie-eisen

Specifieke competentieprofiel voor het nieuwe lid Raad van Toezicht

Gelet op de actuele thema’s en de samenstelling van de Raad van Toezicht bestaat er de behoefte om de Raad van Toezicht te versterken met:

Een Lid Raad van Toezicht Profiel bedrijfsvoering

Gelet op de actuele thema’s en de huidige samenstelling van de Raad van Toezicht bestaat de behoefte om de Raad te versterken met een lid met een brede bedrijfsmatige achtergrond en actuele ervaring opgedaan als bijvoorbeeld bestuurder van een zorgorganisatie met de portefeuille bedrijfsvoering en/of toezichthouder in de zorgsector. Deze nieuwe toezichthouder beschikt over aantoonbare bedrijfseconomische en financiële kennis op strategisch niveau. Dat betekent, dat hij/zij financiële cijfers kan interpreteren, ‘er achter’ kan kijken, gewend is te denken in termen van rendement, productiviteit en concurrentie, vertrouwd is met businesscases en inzicht heeft in de strategische implicaties van o.a. contractering en complexe financiering voor de langere termijn. Affiniteit met digitalisering en vastgoed is een pluspunt. Hij/zij is een ervaren, eigentijdse, geëngageerde toezichthouder c.q. commissaris, die bereid is zich waar nodig te verdiepen in de financieringssystematiek, wet- en regelgeving van de GGZ sector. Dit lid maakt deel uit van de auditcommissie. Hij/zij heeft nadrukkelijk affiniteit met de zorg en dienstverlening aan de cliënten van Emergis.

Arbeidsvoorwaarden

De leden Raad van Toezicht worden beloond met als uitgangspunt de geldende richtlijnen van de WNT.

Wet Bestuur en Toezicht
Emergis is een stichting. Volgens de criteria van de Wet Bestuur en Toezicht is Emergis vanuit het jaarrekeningenrecht op basis van de huidige balansdata nu gekwalificeerd als een grote organisatie.

Over de sollicitatieprocedure

Deze procedure is succesvol afgerond.

 • STANDPLAATS:
  Kloetinge
 • DATUM GEPLAATST:
  24-08-2019