TERUG NAAR VACATURES

Lid Raad van Toezicht Profiel Financieel

 • STANDPLAATS:
  Gorinchem

 • DATUM GEPLAATST:
  11-02-2016

Rivas beweegt zich dagelijks op de dynamische zorgmarkt met verschillende soorten zorg en is één organisatie voor ziekenhuiszorg, verzorgingshuiszorg, verpleeghuiszorg, thuiszorg, maatschappelijk werk, jeugdgezondheidszorg, kraamzorg, cursussen en activiteiten. Ruim 6.000 medewerkers en bijna 1.600 vrijwilligers bieden hun bewoners, patiënten en cliënten goed geregelde zorg, dichtbij en volgens een hartelijke, persoonlijke en kleinschalige aanpak. Dit alles vanuit hun passie voor hun cliënten én hun vak. Eigen regie over het eigen leven voor elke cliënt en patiënt, is waar onze mensen voor staan en wat zij willen faciliteren. Dit door cliënten goed te informeren en begeleiden bij keuzes en beslissingen, en door tegemoet te komen aan hun wensen en behoeften.
De werkgebieden van Rivas strekken zich uit van de stad Utrecht in het noorden, Buren in het oosten, Geertruidenberg in het zuiden en Dordrecht in het westen.
Rivas ziet, als maatschappelijk betrokken organisatie, samenwerking met anderen als een belangrijke voorwaarde om de zorg cliënt- en kwaliteitsgericht aan te kunnen bieden. Binnen samenwerkingsverbanden komen kennis en kunde van de respectievelijke deelnemers op een gelijkwaardige manier samen, ten gunste van de cliënt. Rivas besteedt dan ook veel aandacht aan goede relaties met eerstelijns-groepen zoals de huisartsen en collega-organisaties. Maatschappelijk ondernemen is ook samenwerken met anderen en investeren in de toekomst. Dat doet Rivas met veel partijen: gemeenten, woningcorporaties en andere zorgaanbieders; scholen en bedrijven; cliëntenraden, patiënten-verenigingen en vrijwilligersorganisaties. Rivas Zorggroep heeft de rechtsvorm van een stichting met een Raad van Toezichtmodel en een tweehoofdige Raad van Bestuur.
Voor meer informatie zie www.rivas.nl

Functieomschrijving

De Raad van Toezicht van Rivas Zorggroep bestaat sinds januari 2015 uit 4 leden door de vacatures, die ontstonden niet op te vullen. Dit in de verwachting, dat op niet al te lange termijn de bestuurlijke fusie met het Albert Schweitzer Ziekenhuis plaats zou kunnen vinden. Eenzelfde afweging heeft de Raad van Toezicht van het Albert Schweitzer Ziekenhuis gemaakt. Inmiddels is bekend, dat de ACM heeft geweigerd de voor de fusie benodigde vergunning af te geven. Rivas Zorggroep en het Albert Schweitzer Ziekenhuis hebben tegen dit besluit beroep aangetekend bij de rechtbank Rotterdam. De verwachting is dat de rechtbank niet eerder dan zomer 2016 een uitspraak zal doen. In het geval de rechtbank in beroep besluit een vergunning af te geven, kan waarschijnlijk per 1 januari 2017 de fusie voltooid worden. De Raad van Toezicht heeft overwogen, dat mede vanuit het oogpunt van continuïteit het minder gewenst is, dat de omvang van de Raad van Toezicht gedurende een langere periode ( twee jaar of langer) onder het statutair vereist minimum blijft. De Raad van Toezicht dient uit tenminste 5 en maximaal uit 7 leden te bestaan. De Raad van Toezicht is derhalve voornemens in 2016 zo spoedig mogelijk een nieuw lid te benoemen met bestuurlijke en financiële expertise.

Functie-eisen

Specifiek competentieprofiel voor het nieuwe lid Raad van Toezicht bestuurlijke en financiële expertise

Hij/zij heeft kennis van en bestuurlijke ervaring op het gebied van financiën, Informatietechnologie en vastgoed, bijvoorbeeld vanuit de ervaring als CFO, de accountancy en/of als toezichthouder in de zorgsector van waaruit hij/zij goed bekend is met de financiering van de zorg (cure/care). Hij/zij heeft bij voorkeur al ervaring opgedaan als toezichthouder in een financiële auditcommissie. Dat betekent, dat hij/zij financiële cijfers kan interpreteren, ‘er achter’ kan kijken en inzicht heeft in de strategische implicaties voor de langere termijn. Hij/zij heeft bij voorkeur al goed inzicht in de ontwikkelingen in de financiering van de zorgsector en is bereid zich hier verder in te verdiepen. Deze toezichthouder zal gaan participeren in de Financiële Commissie. In goed onderling overleg mogelijk nog in andere commissies.

Arbeidsvoorwaarden

De leden Raad van Toezicht worden beloond met als uitgangspunt de geldende richtlijnen van de WNT en de NVTZ.

Tijdsinvestering
De Raad van Toezicht vergadert circa 7 keer van 17.30 – 19.00 uur. De Financiële Commissie vergadert 3 keer per jaar voorafgaand aan de Raad van Toezicht vergaderingen van 15.30 – 16.30 uur. De 3 werkbezoeken in 2016 worden gecombineerd met de Raad van Toezichtvergaderingen en vinden voorafgaand plaats van 16.30 – 17.30 uur. Het jaarlijkse overleg van de voltallige Raad van Toezicht met de CCR en de Medische Staf vindt plaats voorafgaand of na afloop van de Raad van Toezichtvergadering. Daarnaast komt de Raad van Toezicht naar behoefte vanuit ontwikkelingen in de organisatie bijeen.

Wet Bestuur en Toezicht
Rivas Zorggroep is een stichting. Volgens de criteria van de Wet Bestuur en Toezicht is Rivas Zorggroep vanuit het jaarrekeningenrecht op basis van de huidige balansdata nu gekwalificeerd als een grote organisatie. Dit heeft consequenties voor het aantal toezichthoudende functies, die een toezichthouder mag bekleden.

Over de sollicitatieprocedure

De Raad van Toezicht laat zich in deze procedure ondersteunen door Anja Tirions MHA. Uw belangstelling kunt u kenbaar maken door uw CV met motivatiebrief via de link "solliciteer" onderaan de vacature te uploaden voor 1 maart a.s.. De complete profielschets en procedurebeschrijving kunt u downloaden via de link "meer informatie over deze vacature". Voor aanvullende vragen kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met Anja Tirions MHA op 06-29259497.

 • STANDPLAATS:
  Gorinchem
 • DATUM GEPLAATST:
  11-02-2016