TERUG NAAR VACATURES

Lid Raad van Bestuur

 • STANDPLAATS:
  Tiel

 • DATUM GEPLAATST:
  18-02-2016

Ziekenhuis Rivierenland is een streekziekenhuis met 373 bedden op de hoofdlokatie in Tiel en met 2 buitenpoliklinieken in Culemborg en Beneden Leeuwen.

Functieomschrijving

Vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd neemt de voorzitter van de Raad van Bestuur in mei 2016 afscheid. De Raad van Toezicht is op zoek naar een lid van de Raad van Bestuur die, samen met de nieuwe voorzitter, de door het ziekenhuis ontwikkelde strategische visie gaat uitwerken. De Raad van Bestuur opereert collegiaal en integraal, met daarnaast voor de afzonderlijke leden ook een eigen portefeuille. De voorzitter van de Raad van Bestuur is in het bijzonder verantwoordelijk voor de voortgang van de werkzaamheden van de Raad van Bestuur en van het besluitvormingsproces van de Raad van Bestuur. De voorzitter van de Raad van Bestuur is samen met de voorzitter van de Raad van Toezicht ook in het bijzonder verantwoordelijk voor een goed overleg tussen de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht en de voorbereiding van de vergaderingen en van de werkzaamheden van de Raad van Toezicht.

Functie-eisen
Resultaatverwachting collegiale raad van bestuur

1. De integrale aansturing van de organisatie ten behoeve van een patiëntgericht kwalitatief hoogwaardig zorgaanbod in de regio.
2. Het borgen van de (financiële) continuïteit om de gewenste zorg te kunnen blijven leveren en garanderen.
3. Het samen kunnen ontwikkelen van een lange termijn strategie voor Ziekenhuis Rivierenland met de focus op gezondheidsbevordering en gezondheidszorg in de regio.
4. Het ontwikkelen en integreren van adequaat strategisch meerjarenbeleid
5. Het samen met andere zorgaanbieders vertalen van marktontwikkelingen in innovatieve zorg- en dienstverleningsconcepten.
6. Het actief coachen van het management en het verder ontwikkelen van het MT als een effectief en efficiënt samenwerkend team.
7. Het zorg dragen voor de verdere ontwikkeling en operationalisering van de strategische visie van Ziekenhuis Rivierenland en het actief aangaan van samenwerkingsrelaties om zorgaanbod optimaal af te stemmen vanuit het perspectief van de patiënt of cliënt.
8. Het profileren en positioneren van Ziekenhuis Rivierenland in relevante netwerken.

Van de nieuw aan te trekken betuurder wordt verwacht, dat de kwaliteiten complementair zijn aan die van het huidige lid Raad van Bestuur, die het voorzitterschap van de Raad van Bestuur op zich heeft genomen per 1 januari 2016.

Functie-eisen

Functieprofiel lid Raad van Bestuur

• Kennis van de ziekenhuisorganisatie en de wereld waar ziekenhuizen zich in bewegen is een absoluut pluspunt (patiëntenorganisaties, ziektekostenverzekeraars, coöperatie van medisch specialisten, IGZ, andere overheidsorganisaties, banken, etc.);
• Bedrijfskundige achtergrond met ervaring met financieel economische vraagstukken, algemene zaken (HRM, Facilitair, Bouw, ICT, Marketing), kennis en inzicht in de huidige financiële structuur en regelgeving is een pre;
• Heeft oog voor ondernemerschap: kan ondernemend denken en beschikt over innovatief vermogen, (bv. E health, samenwerkingsvormen, nieuwe concepten) resulterend in samenwerking met medische staf en coöperatie van vrijgevestigde medisch specialisten, teneinde de zorg voor patiënten en preventieve zorg voor inwoners effectief en efficiënt te organiseren;
• Kennis van de regio, de gezondheidssituatie en mogelijkheden daar als grote zorgaanbieder een bijdrage aan te leveren t.b.v. de inwoners en patiënten heeft de voorkeur.

Persoonskenmerken
• Ondernemend, in staat zijn om op een nieuwe manier de zorg te organiseren;
• vernieuwend;
• verbindend, collegiaal opererend, respect hebben voor elkaar, maar ook kritisch naar elkaar kunnen en durven zijn;
• beschikt over een stevig moreel kompas en is van onbesproken gedrag.

Arbeidsvoorwaarden

De functie is ingeschaald conform WNT2 in klasse V.

Over de sollicitatieprocedure

De Raad van Toezicht laat zich in deze procedure ondersteunen door Anja Tirions MHA. Uw belangstelling kunt u voor 8 maart a.s. kenbaar maken door uw CV (met motivatiebrief) via de link "solliciteer" onderaan de vacature te uploaden. De complete profielschets en procedurebeschrijving kunt u downloaden via de link "meer informatie over deze vacature".
Voor aanvullende informatie kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met Anja Tirions MHA op 06-29259497.

 • STANDPLAATS:
  Tiel
 • DATUM GEPLAATST:
  18-02-2016