TERUG NAAR VACATURES

Lid Raad van Toezicht profiel zorginhoud

 • STANDPLAATS:
  Kloetinge

 • DATUM GEPLAATST:
  25-01-2016

Emergis is een instelling voor geestelijke gezondheidszorg. Jaarlijks worden circa 8.000 mensen behandeld of begeleid met uiteenlopende problemen: psychiatrische stoornissen, verslaving, problemen op het gebied van wonen en werken, veiligheid, huiselijk geweld. Kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Bij Emergis werken vanuit circa 45 locaties zo’n 1300 enthousiaste en betrokken medewerkers. Als brede ggz-instelling in Zeeland werkt Emergis samen met cliënt, familie, omgeving en vele organisaties, zoals huisartsen, maatschappelijk werk, jeugdgezondheidszorg, gemeenten, politie en justitie, ouderenzorg, ziekenhuizen, scholen en onderzoekscentra.
Voor meer informatie zie www.emergis.nl

Functieomschrijving

De Raad van Toezicht van Emergis bestaat momenteel uit 5 leden. Statutair is er ruimte om uit te breiden naar 7 leden. De Raad van Toezicht heeft gelet op de strategische thema’s nu en in de komende jaren besloten uit te breiden naar 6 leden met een lid met een zorginhoudelijk profiel. Toetreding in onderling overleg.

Functie-eisen

Het profiel voor een lid van de Raad van Toezicht bevat tenminste de volgende aspecten:

– affiniteit met de maatschappelijke doelstelling, de functie en het werkveld van Emergis;
– strategisch inzicht, helicopterview;
– kritisch analytisch oordeelsvermogen;
– onomstreden, van onbesproken gedrag;
– maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel;
– inzicht in het veld van de stakeholders van Emergis;
– reflectie op eigen rol, positie, invloed en gedrag;
– proactieve opstelling: informatie zoeken, kritisch doorvragen;
– ruime aantoonbare algemene bestuurlijke kwaliteiten en organisatorische ervaring;
– een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
– het vermogen en de attitude om de Raad van Bestuur met raad en als klankbord terzijde te staan;
– het vermogen om het beleid van Emergis en het functioneren van de Raad van Bestuur te toetsen;
– het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;
– bereid alle vergaderingen bij te wonen en zich daar terdege op voor te bereiden.

Specifiek competentieprofiel voor het nieuwe lid Raad van Toezicht

Gelet op de actuele thema’s en de samenstelling van de Raad van Toezicht bestaat er de behoefte om de Raad van Toezicht te versterken met een lid, die vanuit een zorginhoudelijke rol kennis van en ervaring heeft in de zorgsector (eerstelijns en/of langdurige zorg). De kandidaat heeft een goed conceptueel en strategische denkvermogen, een innovatieve instelling met een goed beeld van de trends in zorginhoudelijke, kwalitatieve en cliëntgerichte ontwikkelingen in deze zorgsector. Hij/zij kan zich goed inleven in het werken met en voor cliënten in het werkveld van Emergis en heeft een heldere visie op de zorg en dienstverlening voor cliënten. Hij/zij heeft al goed inzicht in de ontwikkelingen in de GGZ sector en/of is bereid zich hier verder in te verdiepen. Deze toezichthouder beschikt over het vermogen om het systematisch werken aan kwaliteit en veiligheid binnen de organisatie te beoordelen, aangezien hij/zij gaat participeren in de commissie zorg.

Netwerk

Een passend, professioneel toezichthoudend, regionaal en landelijk netwerk is een pluspunt. Leden van de Raad van Toezicht kunnen geen deel uit maken van overheidsorganen en/of aan Emergis gerelateerde bestuurlijke netwerken in het verzorgingsgebied. Bekendheid en/of binding met de regio Zeeland / West Brabant is een pluspunt.

Samenstelling

Binnen de Raad wordt gestreefd naar een evenwichtige verdeling tussen mannen en vrouwen. Op dit moment bestaat de Raad uit twee vrouwen en drie mannen.

Arbeidsvoorwaarden

De leden Raad van Toezicht worden beloond met als uitgangspunt de geldende richtlijnen van de WNT.

Over de sollicitatieprocedure

De Raad van Toezicht laat zich in deze procedure ondersteunen door Anja Tirions MHA. Uw belangstelling kunt u kenbaar maken door uw CV met motivatiebrief via de link "solliciteer" onderaan de vacature te uploaden voor 23 februari a.s.. De complete profielschets en procedurebeschrijving kunt u downloaden via de link "meer informatie over deze vacature". Voor aanvullende vragen kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met Anja Tirions MHA op 06-29259497.

 • STANDPLAATS:
  Kloetinge
 • DATUM GEPLAATST:
  25-01-2016