TERUG NAAR VACATURES

Lid Raad van Toezicht profiel financien/vastgoed Zuidwester (Succesvol afgerond)

 • STANDPLAATS:
  Middelharnis

 • DATUM GEPLAATST:
  24-09-2015

Zuidwester ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking en jongeren met sociale- of gedragsproblemen. Kinderen en volwassenen die met enige ondersteuning zelf hun weg in het leven kunnen vinden, of die dag en nacht volledige zorg en aandacht vragen. Zuidwester stimuleert hen om het maximale uit het dagelijkse leven te halen. Want net als voor ieder ander is het voor de cliënten van Zuidwester belangrijk, dat ze van het leven genieten.
Het werkgebied van Zuidwester strekt zich uit over Zuid- Holland, Zeeland en West-Brabant. Vanuit verschillende voorzieningen wordt zorg en ondersteuning geboden bij wonen, logeren/kort verblijf, thuisondersteuning, verlengde dagopvang, behandeling, werk en dagbesteding. Zuidwester biedt intra- en extramuraal zorg en ondersteuning aan circa 1100 cliënten met een verstandelijke beperking. In een woonvoorziening, activiteitencentrum of gewoon bij mensen thuis. Voor meer informatie zie www.zuidwester.org .

Functieomschrijving

De Raad van Toezicht van Zuidwester bestaat uit vijf leden. De voorzitter en twee leden treden per 1 november 2015 terug in verband met het einde van de zittingstermijn. Deze opvolging is inmiddels gerealiseerd voor de voorzittersrol en voor de overige vacatures in de afrondende fase. De laatste twee leden bereiken in april en augustus 2016 het einde van de termijn. De werving en selectieprocedure voor deze vacatures wordt nu tegelijkertijd uitgevoerd. Dit betreft het profiel financiën/vastgoed en het profiel zorginhoudelijk op bindende voordracht van de Centrale Clientenraad.

Functie-eisen

Profielschets lid Raad van Toezicht (Financiële/vastgoed achtergrond)

Voor deze vacature wordt gezocht naar een invulling met kennis en ervaring op financieel en vastgoed gebied. Het nieuwe lid heeft inhoudelijk dusdanige financiële kennis en ervaring, ook op het gebied van vastgoed, dat hij/zij op dat gebied kritisch toezicht kan houden op de financiën en een hoogwaardig klankbord voor de Raad van Bestuur kan zijn. Dat betekent dat hij/zij financiële cijfers kan interpreteren, ‘er achter’ kan kijken en inzicht heeft in de strategische implicaties voor de langere termijn. Kennis van de geldende financiering en wetgeving is hierbij ook belangrijk.

Alle leden dienen in staat te zijn om – ondanks de eigen specialisaties – een onafhankelijke visie te hebben, om zo zijn/haar brede kennis en inzichten optimaal ten dienste te kunnen stellen aan de Raad van Toezicht en de organisatie. Daarbij is het wel van groot belang, dat alle leden een visie op zorg en besturing hebben die aansluit bij Zuidwester.

Arbeidsvoorwaarden

De leden Raad van Toezicht worden beloond met als uitgangspunt de geldende richtlijnen van de WNT.

Over de sollicitatieprocedure

U kunt uw belangstelling kenbaar maken door uw cv en motivatiebrief te uploaden via de link "solliciteer" onderaan deze vacature. De volledige profielschets met procedurebeschrijving kunt u downloaden via de link "meer informatie over deze vacature".
Heeft u nog aanvullende vragen dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met Anja Tirions MHA op 06- 29259497.
Uw reactie ontvangen wij graag voor 20 oktober a.s.

 • STANDPLAATS:
  Middelharnis
 • DATUM GEPLAATST:
  24-09-2015