TERUG NAAR VACATURES

Lid Raad van Toezicht Ziekenhuis Rivierenland

 • STANDPLAATS:
  Tiel

 • DATUM GEPLAATST:
  04-09-2015

Ziekenhuis Rivierenland is een streekziekenhuis met 373 bedden op de hoofdlokatie in Tiel en met 2 buitenpoliklinieken in Culemborg en Beneden Leeuwen.

Functieomschrijving

Momenteel bestaat de Raad van Toezicht van Ziekenhuis Rivierenland uit vijf leden. Door het terugtreden van de voorzitter, welke vacature intern wordt ingevuld, ontstaat er binnen de Raad van Toezicht van Ziekenhuis Rivierenland een vacature voor een lid Raad van Toezicht.

Samenstelling
Gestreefd wordt naar een evenwichtige verdeling tussen mannen en vrouwen. Op dit moment bestaat de Raad van Toezicht uit drie mannen en twee vrouwen, waarbij een vrouwelijk lid terugtreedt. In het licht van de wet Bestuur en Toezicht is het streven om bij gelijke geschiktheid een vrouwelijk lid te benoemen.

Functie-eisen

Functie-eisen
Het profiel voor een lid van de Raad van Toezicht bevat tenminste de volgende aspecten:
– affiniteit met de doelstelling, de zorgfunctie en het werkveld van Ziekenhuis Rivierenland, oog voor de specifieke waarden van de organisatie;
– strategisch inzicht, helicopterview;
– kritisch analytisch oordeelsvermogen, doorgrondend;
– maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel;
– inzicht in het veld van de in- en externe stakeholders van Ziekenhuis Rivierenland;
– vermogen tot reflectie op eigen rol, positie, invloed en gedrag;
– proactieve opstelling: informatie zoeken, doorvragen, netwerken;
– ruime aantoonbare algemene bestuurlijke kwaliteiten en/of organisatorische ervaring;
– een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
– het vermogen en de attitude om de Raad van Bestuur met raad en als klankbord terzijde te staan;
– het vermogen om het beleid van Ziekenhuis Rivierenland en het functioneren van de Raad van Bestuur te toetsen;
– het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;
– bereid alle vergaderingen bij te wonen en zich daar terdege op voor te bereiden.

Specifiek deskundigheidsprofiel
Gelet op de actuele thema’s en de huidige samenstelling bestaat er de behoefte om de Raad van Toezicht te versterken met:

Lid Raad van Toezicht aandachtsgebied zorginhoudelijk

Deze toezichthouder beschikt over kennis van en bij voorkeur bestuurlijke/toezichthoudende ervaring met de actuele inhoudelijke ontwikkelingen van de ziekenhuiszorg. Zij/hij heeft een academisch niveau en (werk)ervaring op het gebied van kwaliteit en veiligheid van zorg bij voorkeur vanuit een professionele medisch/zorginhoudelijke achtergrond. Zij/hij kan zich goed inleven in het werken met en voor cliënten in het werkveld van Ziekenhuis Rivierenland. Zij/hij is bij voorkeur bekend met het medisch/zorginhoudelijke, primaire proces, de aspecten van het organiseren van de ziekenhuiszorg, met een goed beeld van trends, innovatieve medisch/zorginhoudelijke, kwalitatieve ontwikkelingen in deze sector.

Arbeidsvoorwaarden

De leden Raad van Toezicht worden beloond met als uitgangspunt de geldende richtlijnen van de WNT

Wet Bestuur en Toezicht

Ziekenhuis Rivierenland kwalificeert zich volgens de Wet Bestuur en Toezicht als een grote onderneming. Dit heeft consequenties voor het aantal toezichthoudende functies van een toezichthouder.

Over de sollicitatieprocedure

De procedure is succesvol afgerond.

 • STANDPLAATS:
  Tiel
 • DATUM GEPLAATST:
  04-09-2015