TERUG NAAR VACATURES

Voorzitter Raad van Toezicht Zorgstroom

 • STANDPLAATS:
  Middelburg

 • DATUM GEPLAATST:
  11-06-2015

Zorgstroom is een Zeeuwse organisatie die haar diensten op het gebied van wonen, zorg en dienstverlening vooral aanbiedt op Walcheren in de gemeenten Veere, Middelburg en Vlissingen. Zorgstroom neemt deel in diverse zorgketens en netwerken, waaronder de zorgketens dementie, het netwerk palliatieve zorg en de CVA keten, die ondergebracht zijn in de Stichting Ketenzorg Midden en Noord Zeeland. Er wordt intensief met partners in en buiten het gebied samengewerkt.
Zorgstroom levert met 1772 medewerkers zorg en diensten aan mensen, die met een vraag voor ondersteuning bij haar komen. De diensten geven ondersteuning bij de ervaren kwaliteit van leven en leveren een positieve bijdrage aan welzijn, participatie, wonen en gezondheid van haar klanten. De zorg van Zorgstroom is gebaseerd op het landelijke Kwaliteitskader Verantwoorde Zorg. Hierbij staan de wensen en behoeften van cliënten ten aanzien van uw woon- en leefomgeving, mentaal welbevinden, participatie en lichamelijke gezondheid voorop. Bij Zorgstroom vinden cliënten de ruimte om het eigen leven te leiden op een manier die bij hen past. De medewerkers ondersteunen en stimuleren dit. Zorgstroom is in het bezit van het certificaat EN 15224:2012 ISO voor de zorg en welzijn. De financiers van Zorgstroom zijn de gemeenten (Wmo), het zorgkantoor (WLZ) en de zorgverzekeraar (Zvw).
Voor meer informatie zie www.zorgstroom.nl

Functieomschrijving

De Raad van Toezicht van Zorgstroom bestaat normaliter uit 5 leden. Door het wegens onverenigbaarheid noodgedwongen terugtreden van de voorzitter en een lid zijn er binnen de Raad van Toezicht van Zorgstroom per direct twee vacatures ontstaan.

Zorgstroom is een stichting. Volgens de criteria van de Wet Bestuur en Toezicht is Zorgstroom vanuit het jaarrekeningenrecht op basis van de huidige balansdata gekwalificeerd als een grote organisatie. Dit heeft mogelijk consequenties voor het aantal toezichthoudende functies en/of het kunnen aanvaarden van de voorzittersrol.

Functie-eisen

De voorzitter van de Raad van Toezicht van Zorgstroom beschikt over de volgende aanvullende competenties:

• dient het vermogen te hebben om met autoriteit en een natuurlijk gezag de voorzittersfunctie in de Raad van Toezicht te vervullen;
• beschikt over meer dan gemiddeld tijd om te investeren in deze rol;
• dient over de persoonlijkheid en achtergrond te beschikken om een leidende rol te vervullen bij het proces van mening- en besluitvorming van de Raad van Toezicht;
• heeft een goede antenne voor wat in- en extern speelt en relevant is vanuit het toezichthoudende gezichtspunt en ziet kans om tot een goed evenwicht te komen van inlevende betrokkenheid en sturende afstandelijkheid;
• kan het proces van beoordeling en toetsing van het functioneren van de Raad van Toezicht aansturen;
• kan een relatie van vertrouwen en onderling respect met de Raad van Bestuur aangaan en de balans en eenheid tussen de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht faciliteren;
• beschikt over goede communicatieve vaardigheden, zodat optimale omgang met de Raad van Bestuur, alsmede het extern representeren van Zorgstroom, ook goed mogelijk is, terwijl het verantwoorden en het transparant functioneren niet belemmerd zullen worden;
• Is bij voorkeur op reisafstand woonachtig of werkzaam in de regio rondom het werkgebied van Zorgstroom.

Specifiek competentieprofiel voor de nieuwe voorzitter Raad van Toezicht

Naast de algemene kenmerken waaraan een toezichthouder moet voldoen, zoals het in staat zijn om de hoofdlijnen van het beleid te beoordelen en om integrale belangenafwegingen te maken, dient de voorzitter van de Raad van Toezicht – gelet op de strategische agenda en gewenste samenstelling van de Raad – in het bijzonder idealiter te beschikken over de volgende aanvullende competenties en ervaring:
• beschikt over actuele kennis van en ervaring met strategische vraagstukken, bij voorkeur in de zorgsector, heeft visie op lange termijn maatschappelijke ontwikkelingen c.q. heeft gevoel voor de positie en ontwikkelingen van de huidige en toekomstige cliëntengroep van Zorgstroom;
• is op korte termijn beschikbaar en heeft voldoende tijd beschikbaar om aandacht aan Zorgstroom te besteden;
• kan omgaan met turbulenties in de maatschappij en de politiek betreffende publiek maatschappelijke ondernemingen;
• heeft aantoonbaar kennis van of affiniteit met de ontwikkelingen in de zorgsector in een complex politiek/bestuurlijk krachtenveld;
• kan door brede kennis, ruime bestuurlijke en toezichthoudende ervaring fungeren als brede strategische sparringpartner voor de Raad van Bestuur;
• beschikt over een goede kennis van corporate governance, samenwerking- en fusie- vraagstukken.
• voldoet aan de eisen ten aanzien van benoeming conform de wet Bestuur en Toezicht, de Zorgbrede Governance Code en is van onbesproken gedrag.

Arbeidsvoorwaarden

De Raad van Toezicht wordt beloond volgens de geldende richtlijnen van de WNT.

Over de sollicitatieprocedure

De procedure is succesvol afgerond.

 • STANDPLAATS:
  Middelburg
 • DATUM GEPLAATST:
  11-06-2015