TERUG NAAR VACATURES

Bestuurder bij Revant

 • STANDPLAATS:
  Breda

 • DATUM GEPLAATST:
  23-05-2014

Stichting Revant is een organisatie die medisch specialistische revalidatie biedt aan volwassenen en kinderen. De revalidatiezorg omvat diagnostiek, advisering, behandeling, begeleiding en nazorg. Medisch specialisten, revalidatieartsen en longartsen, en een breed samengestelde groep behandelaars helpen met het herwinnen, behouden of optimaliseren van zelfstandigheid en maatschappelijke participatie. Het verlies van functionaliteit wordt zoveel als mogelijk teruggewonnen of beperkt en hanteerbaar gemaakt. Een goede kwaliteit van leven staat hierbij voorop.
Revant biedt revalidatiezorg klinisch en poliklinisch aan, verspreid over vier locaties in West-Brabant en Zeeland. Per 1 maart jl. is een vacature ontstaan in verband met het vertrek van de voorzitter Raad van Bestuur.
De Raad van Toezicht start een procedure voor werving van een nieuwe Bestuurder die, in nauwe samenwerking met de Medisch Directeur, de organisatie op een verbindende wijze aanstuurt en de toekomst van de medisch specialistische revalidatie in West-Brabant en Zeeland en, waar van toepassing, bovenregionaal strategisch verder vorm gaat geven.
In de vacatureperiode stelt de Raad van Toezicht een interim Bestuurder aan die met name als opdracht krijgt de financiën en bedrijfsvoering aan te sturen.
Voor verdere informatie zie: www.revant.nl

Functieomschrijving

De nieuw aan te trekken Bestuurder zal vooral waarde moeten toevoegen in het samen met de Medisch Directeur strategisch positioneren van Revant in het externe veld. En in het samen met de Medisch Directeur maken van de vertaalslag van inhoudelijke en markt ontwikkelingen naar een innovatieve en effectieve portfolio qua zorg- en dienstverlening, een efficiënte bedrijfsvoering en een goede balans in de borging en consolidatie.

Functie-eisen

U bent een ervaren of potentieel aankomend bestuurder met succesvolle leidinggevende ervaring opgedaan in complexe, veranderende organisaties in of gelieerd aan de zorgsector. U beschikt over een universitair werk- en denkniveau, bent bij voorkeur bedrijfskundig opgeleid, met een brede strategische, bedrijfsmatige oriëntatie. U heeft duidelijke affiniteit met de maatschappelijke doelstelling van Revant.

Arbeidsvoorwaarden

De functie is ingeschaald in categorie E conform de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector en de daarop berustende bepalingen d.d. 26 november 2013 en 26 februari 2014.

Over de sollicitatieprocedure

De procedure is succesvol afgerond.

 • STANDPLAATS:
  Breda
 • DATUM GEPLAATST:
  23-05-2014