TERUG NAAR VACATURES

Lid collegiale Raad van Bestuur bij Emergis

 • STANDPLAATS:
  Kloetinge

 • DATUM GEPLAATST:
  03-03-2014

Emergis is een instelling voor geestelijke gezondheidszorg. Jaarlijks worden circa 11.000 mensen behandeld of begeleid met uiteenlopende problemen: psychiatrische stoornissen, verslaving, problemen op het gebied van wonen en werken, veiligheid, huiselijk geweld. Kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Bij Emergis werken ongeveer 1.360 enthousiaste en betrokken medewerkers. Als brede ggz-instelling in Zeeland werkt Emergis samen met cliënt, familie, omgeving en vele organisaties, zoals huisartsen, maatschappelijk werk, jeugdgezondheidszorg, gemeenten, politie en justitie, ouderenzorg, ziekenhuizen, scholen en onderzoekscentra.
Voor meer informatie zie www.emergis.nl

Functieomschrijving

Het nieuw aan te trekken lid Raad van Bestuur zal met name waarde moeten toevoegen in het mede richting geven vanuit de zorgvisie aan de strategische koers van Emergis, de noodzakelijke innovatie en het als gevolg daarvan implementeren van de (ingezette) veranderingen in structuur, systemen, werkprocessen en cultuur binnen Emergis. Het maken van de vertaalslag van de (zorg)inhoudelijke en markt ontwikkelingen naar een efficiënte (ondersteunings)organisatie voor de zorg en dienstverlening aan cliënten/patiënten met een goede balans in de borging en consolidatie. Met name het kunnen ontwikkelen van een strategische visie hierop, het marketing – c.q. van buiten naar binnen denken, het goed kunnen verwoorden en uitdragen in- en extern, het stimuleren van planmatigheid, het kunnen faseren, procesgericht en projectmatig kunnen werken zijn hierin belangrijke kwaliteiten. Dit stelt specifieke eisen aan het nieuwe lid collegiale Raad van Bestuur op het gebied van het sturen van veranderingsprocessen, communicatieve vaardigheden, het kunnen samenwerken, het kunnen verbinden van mensen, de kennis en ervaring met het vertalen van marktontwikkelingen naar een optimale beheersing van de bedrijfsvoering en de werkprocessen in de eigen organisatie en in het functioneren in netwerken en ketens.

Functie-eisen

U bent een ervaren of potentieel aankomend bestuurder met succesvolle leidinggevende ervaring opgedaan in complexe, veranderende (netwerk)organisaties. Kennis en ervaring meebrengen vanuit een andere omgeving dan de GGZ sector wordt gezien als een pluspunt. Al ervaring opgedaan in of met de zorgsector is daarbij meegenomen. U beschikt over een universitair werk- en denkniveau, bent bij voorkeur bedrijfskundig opgeleid, met een brede strategische, bedrijfsmatige oriëntatie. U heeft duidelijke affiniteit met de strategie en maatschappelijke doelstelling van Emergis en de regio Zeeland.

Arbeidsvoorwaarden

De functie is ingeschaald in categorie G conform de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector en de daarop berustende bepalingen d.d. 26 november 2013 en 26 februari 2014. (inschaling nog definitief i.o.m. accountant vast te stellen)

Over de sollicitatieprocedure

De procedure is succesvol afgerond.

 • STANDPLAATS:
  Kloetinge
 • DATUM GEPLAATST:
  03-03-2014