TERUG NAAR VACATURES

Lid Raad van Commissarissen profiel volkshuisvesting

 • STANDPLAATS:
  Zoetermeer

 • DATUM GEPLAATST:
  06-02-2014

De Goede Woning is een financieel gezonde woningcorporatie in Zoetermeer met een goede waardering door bewoners. Naast het verhuren van ruim 6.000 woningen en het realiseren van betaalbare sociale huurwoningen, wil zij een actieve bijdrage leveren aan het leefklimaat in buurten en wijken. Daarnaast wordt fors ingezet op het reduceren van energieverbruik om de woonlasten te beperken. Er werken circa 65 medewerkers. Een nieuw ondernemingsplan is in voorbereiding. Voor meer achtergrondinformatie en het organogram zie www.dgw.nl

Functieomschrijving

De Raad van Commissarissen bestaat uit 5 leden. Bij de samenstelling van deze Raad is rekening gehouden met algemene bestuurlijke kwaliteiten, affiniteit met de doelstelling van De Goede Woning en met een spreiding van deskundigheden en achtergronden. Door het bereiken van het einde van de zittingstermijn in oktober 2014 treedt een lid van de Raad van Commissarissen terug. De Bestuurder en de voorzitter van de Huurdersvereniging worden in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over de voorgenomen benoeming.

Functie-eisen

Achtergrond op het gebied van sociale volkshuisvesting en projectontwikkeling
Deze commissaris heeft een goed beeld van de strategische ontwikkelingen in de (maatschappelijke) vastgoed/sociale huisvestingssector, kennis van en ervaring met thema’s als leefbaarheid en duurzaamheid. Een bouwkundige achtergrond is een pluspunt.
Hij/zij is bekend met volkshuisvestelijke vraagstukken, de kritische succes-en faalfactoren van bouwkundige projecten op het gebied van beheer en ontwikkeling, is in staat dit binnen de huidige en toekomstige financieringsystematieken te plaatsen en kan de vertaalslag maken naar strategische en organisatorische consequenties voor De Goede Woning. Het is gelet op de samenstelling van de Raad van Commissarissen van belang, dat deze commissaris goed bekend is met en het liefst woonachtig of werkzaam is in Zoetermeer.

Arbeidsvoorwaarden

De leden Raad van Commissarissen worden beloond met als uitgangspunt de in de Governancecode Woningcorporaties opgenomen honoreringsregeling voor Commissarissen aangesloten bij de VTW.

Over de sollicitatieprocedure

De procedure is succesvol afgerond.

 • STANDPLAATS:
  Zoetermeer
 • DATUM GEPLAATST:
  06-02-2014