TERUG NAAR VACATURES

Lid Raad van Toezicht Servicecentrum Het Laar

 • STANDPLAATS:
  Tilburg

 • DATUM GEPLAATST:
  06-02-2014

Servicecentrum Het Laar is een organisatie voor ouderen in Tilburg. Het Laar biedt met circa 313 medewerkers (158 fte) en 142 vrijwilligers een breed palet aan zorg en dienstverlening: van een steun in de rug voor zelfstandig wonende ouderen tot en met verzorgingshuis- en verpleeghuiszorg. In Het Laar staan de wensen en behoeften van ouderen centraal. Regie over het eigen leven is voor ieder mens belangrijk. Zelfredzaamheid, eigen keuzes maken en zeggenschap over wonen, zorg en welzijn zijn voor het Laar vanzelfsprekend. Het Laar wil uitblinken in kwaliteit van dienstverlening. Deskundige medewerkers en betrokken vrijwilligers streven naar hoogwaardige en verantwoorde zorg; servicegericht en respectvol naar cliënten. Een breed pakket aan hoteldiensten maakt het leven aangenaam: gastvrije zorg in Het Laar. De organisatie staat op de vooravond van een stevige transitieopgave (scheiden van wonen en zorg).
Het Laar werkt volgens het raad van toezichtmodel en kent een eenhoofdige raad van bestuur. De exploitatie bedraagt circa 15 miljoen euro.
Voor meer achtergrondinformatie over en de structuur van de organisatie zie www.hetlaar.nl

Functieomschrijving

In 2014 treden belangrijke wijzigingen op in de Raad van Toezicht. Momenteel bestaat de Raad van Toezicht van Het Laar nog uit 6 leden. Twee leden en de voorzitter zullen respectievelijk in februari, december en juni gaan terugtreden in verband met het einde van de zittingstermijn. Er is besloten om de totale raad aan het einde van 2014 terug te brengen naar 5 leden en de vacatures van de voorzitter en het lid tegelijk te gaan invullen.
De Raad van Toezicht staat een objectieve wijze van werken voor, waarin zij onafhankelijk van persoonlijke belangen het functioneren van Het Laar beoordeelt. Het toezicht wordt uitgeoefend op basis van het reglement Raad van Toezicht vastgesteld op 4 november 2003. Jaarlijks is er overleg tussen een afvaardiging van de Raad van Toezicht en de Ondernemingsraad en een afvaardiging van de Raad van Toezicht en de CR. De Raad van Toezicht kent geen commissies. De besturing- en toezichtfilosofie van Het Laar is gebaseerd op de zorgbrede Governance Code.

Functie-eisen

Specifiek competentieprofiel voor het nieuwe lid Raad van Toezicht

Deze toezichthouder heeft kennis van en bestuurlijke ervaring met de actuele inhoudelijke ontwikkelingen van de gezondheidszorg met in het bijzonder de langdurige zorg en de ouderenzorg. Hij/zij heeft een bedrijfskundige achtergrond en is bij voorkeur bekend met facilitaire zaken, dienstverlening, het zorginhoudelijke proces, de aspecten van het organiseren van deze zorg en dienstverlening en kan zich goed inleven in het werken met en voor cliënten in het werkveld van Het Laar. Verder heeft deze toezichthouder een goed beeld van trends, innovatieve zorginhoudelijke en cliëntgerichte ontwikkelingen in de zorg en kan deze binnen de financiering- systematieken plaatsen.

Arbeidsvoorwaarden

De leden Raad van Toezicht worden beloond met als uitgangspunt de geldende richtlijnen van de NVTZ.

Wet Bestuur en Toezicht

Het Laar is een stichting. Volgens de criteria van de Wet Bestuur en Toezicht is Het Laar vanuit de het jaarrekeningenrecht op basis van de huidige balansdata nu gekwalificeerd als een grote organisatie.

Over de sollicitatieprocedure

De procedure is succesvol afgerond.

 • STANDPLAATS:
  Tilburg
 • DATUM GEPLAATST:
  06-02-2014