TERUG NAAR VACATURES

Voorzitter Raad van Toezicht Servicentrum Het Laar

 • STANDPLAATS:
  Tilburg

 • DATUM GEPLAATST:
  06-02-2014

Servicecentrum Het Laar is een organisatie voor ouderen in Tilburg. Het Laar biedt met circa 313 medewerkers (158 fte) en 142 vrijwilligers een breed palet aan zorg en dienstverlening: van een steun in de rug voor zelfstandig wonende ouderen tot en met verzorgingshuis- en verpleeghuiszorg. In Het Laar staan de wensen en behoeften van ouderen centraal. Regie over het eigen leven is voor ieder mens belangrijk. Zelfredzaamheid, eigen keuzes maken en zeggenschap over wonen, zorg en welzijn zijn voor het Laar vanzelfsprekend. Het Laar wil uitblinken in kwaliteit van dienstverlening. Deskundige medewerkers en betrokken vrijwilligers streven naar hoogwaardige en verantwoorde zorg; servicegericht en respectvol naar cliënten. Een breed pakket aan hoteldiensten maakt het leven aangenaam: gastvrije zorg in Het Laar. De organisatie staat op de vooravond van een stevige transitieopgave (scheiden van wonen en zorg).
Het Laar werkt volgens het raad van toezichtmodel en kent een eenhoofdige raad van bestuur. De exploitatie bedraagt circa 15 miljoen euro.
Voor meer achtergrondinformatie over en de structuur van de organisatie zie www.hetlaar.nl

Functieomschrijving

In 2014 treden belangrijke wijzigingen op in de Raad van Toezicht. Momenteel bestaat de Raad van Toezicht van Het Laar nog uit 6 leden. Twee leden en de voorzitter zullen respectievelijk in februari, december en juni gaan terugtreden in verband met het einde van de zittingstermijn. Er is besloten om de totale raad aan het einde van 2014 terug te brengen naar 5 leden en de vacatures van de voorzitter en het lid tegelijk te gaan invullen.
De Raad van Toezicht staat een objectieve wijze van werken voor, waarin zij onafhankelijk van persoonlijke belangen het functioneren van Het Laar beoordeelt. Het toezicht wordt uitgeoefend op basis van het reglement Raad van Toezicht vastgesteld op 4 november 2003. Jaarlijks is er overleg tussen een afvaardiging van de Raad van Toezicht en de Ondernemingsraad en een afvaardiging van de Raad van Toezicht en de CR. De Raad van Toezicht kent geen commissies. De besturing- en toezichtfilosofie van Het Laar is gebaseerd op de zorgbrede Governance Code.

Functie-eisen

De voorzitter van de Raad van Toezicht van Het Laar beschikt over de volgende aanvullende competenties:
is een bruggenbouwer, dient met natuurlijk gezag de functie te vervullen, zodat van de voorzitter een samenbindende kracht en indien nodig ook een corrigerende werking uitgaat;
fungeert met stimulerend leiderschap; een vooral collegiale, structurerende, en uitnodigende manier van werken, die herkenbaar op het bereiken van gemeenschappelijke doelen van het team van de toezichthouders is gericht;
treedt op de vergaderingen besluitvormend op, door zelf helder de meningsvorming te leiden, met een goed oog en gevoel voor de input en standpunten van anderen, en er steeds een veilige omgeving van besluitvorming blijft, zonder dat het beraad langer duurt dan wenselijk is;
heeft een goede antenne voor wat in- en extern speelt en relevant is vanuit het toezichthoudende gezichtspunt en ziet kans om tot een goed evenwicht te komen van inlevende betrokkenheid en sturende afstandelijkheid;
beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden.

Specifiek competentieprofiel voor de voorzitter Raad van Toezicht:

De nieuwe voorzitter beschikt vooral over ruime bestuurlijke ervaring. Hij/zij heeft leiding gegeven aan een grotere organisatie en draagt het publiek maatschappelijke domein een warm hart toe. Bij voorkeur heeft hij/zij gewerkt op de scheidslijn privaat-publiek en is hij/zij op de hoogte van het functioneren van de politiek en het openbaar bestuur. Daarnaast is de nieuwe voorzitter een ervaren toezichthouder met een goede omgevingssensitiviteit, die in staat is om vanuit een natuurlijk gezag met deze Raad van Toezicht de organisatie te begeleiden in een volgende fase van strategische ontwikkeling. Hij/zij is een goed gespreks- en sparringpartner voor de Bestuurder en de overige leden van de Raad van Toezicht. Hij/zij heeft al goed inzicht in de ontwikkelingen in de zorgsector met in het bijzonder de ouderenzorg en/of is bereid zichzelf hier verder in te verdiepen.

Arbeidsvoorwaarden

De leden Raad van Toezicht worden beloond met als uitgangspunt de geldende richtlijnen van de NVTZ.

Wet Bestuur en Toezicht

Het Laar is een stichting. Volgens de criteria van de Wet Bestuur en Toezicht is Het Laar vanuit de het jaarrekeningenrecht op basis van de huidige balansdata nu gekwalificeerd als een grote organisatie.
Bent u momenteel actief bestuurder bij een „grote‟ organisatie?
Zo ja, dan geldt een maximum van twee toezichthoudende functie naast een functie als bestuurder. De functie van bestuurder kan niet samen gaan met de functie van voorzitter van een raad van toezicht of raad van commissarissen of van een one-tier board.

Over de sollicitatieprocedure

De procedure is succesvol afgerond.

 • STANDPLAATS:
  Tilburg
 • DATUM GEPLAATST:
  06-02-2014