TERUG NAAR VACATURES

Bestuurder Zorgplein Maaswaarden (Afgesloten)

 • STANDPLAATS:
  Wijk en Aalburg

 • DATUM GEPLAATST:
  23-01-2014

Zorgplein Maaswaarden is een stichting en levert zorg aan cliënten binnen en buiten de instelling. Dit betreft alle AWBZ-functies, van persoonlijke verzorging tot verpleging, behandeling en begeleiding. De zorg rondom het levenseinde valt hier ook onder. Daarnaast levert Zorgplein Maaswaarden huishoudelijke zorg in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en participeert in welzijnsactiviteiten, zowel binnen als buiten de instelling. Het werkgebied omvat het Land van Heusden en Altena, de gemeente Heusden en de directe omgeving.
Voor meer informatie zie www.maaswaarden.nl

Functieomschrijving

De nieuw aan te trekken Bestuurder zal met name waarde moeten toevoegen in het strategisch positioneren van Zorgplein Maaswaarden in het externe veld vanuit een duidelijk onderscheidend concept met betrekking tot de zorg- en dienstverlening. Maar ook deze ontwikkelingen zelf kunnen vertalen naar een efficiënte organisatie, bedrijfsvoering met een goede balans in de borging en consolidatie. Vooral het kunnen ontwikkelen van een lange termijn strategische visie, het goed kunnen verwoorden en uitdragen in- en extern, het opbouwen en onderhouden van (relationele) netwerken, het stimuleren van planmatigheid, het kunnen faseren, procesgericht kunnen werken zijn hierin belangrijke kwaliteiten. Dit stelt specifieke eisen aan de nieuwe Bestuurder op het gebied van enerzijds strategisch denken, communicatieve vaardigheden, netwerken, het kunnen verbinden van mensen en ervaring met het vertalen van strategische keuzes in een goed werkende organisatie. Anderzijds zal de nieuwe bestuurder ook waar nodig soms op tactisch niveau actief kunnen en willen zijn.

Functie-eisen

Branche ervaring
Ervaring opgedaan in de sector gezondheidszorg, bij voorkeur in de ouderenzorg en in ieder geval kennis hebben van de laatste ontwikkelingen in de ouderenzorg.

Functie ervaring
Ruime ervaring in een integrale management functie op minimaal MT niveau in een complexe veranderende omgeving is noodzakelijk om deze rol te kunnen vervullen.
Ervaring in het vertalen van zowel zorginhoudelijke, beleidsmatige als markt ontwikkelingen. naar strategische plannen en beleid, scenario’s en portfolio’s.
Ervaring in het netwerken en ontwikkelen van nieuwe initiatieven.
Ervaring in het werken in ketens met derden.

Managementstijl
Gezichtsbepalend voor de organisatie, cliënten en stakeholders kunnen en willen zijn.
Heeft oog en oor voor cliënten, management, medewerkers, betrekt hen bij zaken, is luisterend, inlevend, maar blijft zakelijk.
Bevordert de binding en samenwerking.
Duidelijk en helder in communicatie.
Strategische visie; denkt in kansen en mogelijkheden.
Besluitvaardig en resultaatgericht.
Stimulerend ten aanzien van de eigen verantwoordelijkheid.
Planmatig, houdt overzicht, gericht op de grote lijn, bewaakt de haalbaarheid en voortgang van zaken.

Motivatie
Het gezicht willen zijn van de Zorgplein Maaswaarden organisatie met haar levensbeschouwelijke cultuur.
Goed kunnen schakelen tussen strategisch niveau en het operationaliseren en implementeren.
Zorgplein Maaswaarden verder willen ontwikkelen met respect voor het bestaande fundament.
Pro-actief netwerken en relaties ontwikkelen.
Goed oog en inlevingsvermogen hebben voor de (toekomstige) eisen en verwachtingen van klanten.
Ondernemend en innovatief zijn binnen veranderende financieringsstelsels en regelgeving.
Willen initiëren, maar ook goed oog hebben voor het realiseren en borgen.

Persoonlijkheidseisen
Goed toegankelijk voor mensen, luistert, stelt zich open op, heeft een realistisch inlevingsvermogen en oprechte persoonlijke interesse voor mensen, netwerker, analytisch ingesteld, inventief denker, overtuigingskracht vanuit argumenten; is duidelijk; samenwerkingsgericht, onderhandelt vanuit een win/win situatie; niet het onderste uit de kan; bereid tot consensus, handelt doordacht, stelt prioriteiten, maakt keuzes, overziet consequenties van beslissingen, plant en organiseert, stimuleert anderen, delegeert, durft tegengas te geven, gedreven, enthousiast, autoriteit maar niet hooghartig, flexibel, in staat tot zelfreflectie.

Formele criteria
Academisch werk- en denkniveau, een brede strategische zorginhoudelijke en bedrijfskundige oriëntatie, affiniteit met de doelgroep van de Zorgplein Maaswaarden en de cultuur van de regio. Ruime succesvolle leidinggevende ervaring tot en met een managementteam positie in complexe, veranderende organisaties in de zorgsector, bij voorkeur in de ouderenzorg; ervaring in het netwerken en onderhandelen.

Arbeidsvoorwaarden

Inschaling conform de Beloningscode Bestuurders Zorg (BBZ) in schaal C.

Over de sollicitatieprocedure

De procedure is afgesloten.

 • STANDPLAATS:
  Wijk en Aalburg
 • DATUM GEPLAATST:
  23-01-2014